Usnesení z 35. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 35. zasedání obecního zastupitelstva
dne 8.7.2013


  • 1/35/2013
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výpověď nájmu vodovodu podle Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná ze dne 30.9.2009 uzavřené se společností JIVAK a.s. (nyní ČEVAK a.s.), a to tak, aby nájem skončil k 30.9.2014