Usnesení z 37. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 37. zasedání obecního zastupitelstva
dne 5.8.2013


 • 1/37/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky na Víceúčelový stroj na údržbu chodníků a zeleně firmu WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. , Prostějov
 • 2/37/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 (v GP č. 1139-33/2012 nově označena jako parc. č. 719/6 v k.ú. Včelná)
 • 3/37/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 (v GP č. 1134-32/2012 nově označena jako parc. č. 723/229 v k.ú. Včelná)
 • 4/37/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje nákup varného plynového kotle do Mateřské školy Včelná
 • 5/37/2013
  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce a předsedu finančního výboru obce k prověření navrhované ceny prací za zhotovení vodovodní přípojky k chatě p. Miroslava Švarce a k rozhodnutí o finanční spoluúčasti obce v případě, že přípojka bude sloužit i jako veřejný vodovod k připojení dalších nemovitostí