Usnesení z 38. zasedání OZ Včelná 2013

Přijatá usnesení
na 38. zasedání obecního zastupitelstva
dne 4.9.2013


 • 1/38/2013
  - viz příloha -
 • 2/38/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části pozemku obce parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 620 m2 (v GP č. 1134-32/2012 označena jako parc. č. 723/229) za pozemky ve vlastnictví : část parc. č. 723/14 o výměře 22 m2 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 723/243), 723/13 o výměře 1868 m2, parc. č. 723/218 o výměře 111 m2, parc. č. 723/236 o výměře 84 m2, parc. č. 723/254 o výměře 30 m2, parc. č. 723/237 o výměře 4 m2, parc. č. 723/224 o výměře 15 m2, parc. č. 723/223 o výměře 488 m2 a parc. č. 723/187 o výměře 550 m2 vše v k.ú. Včelná
 • 3/38/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části pozemku obce parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 505 m2 (v GP č. 1139-33/2012 nově označena jako parc. č. 719/6) za pozemky ve vlastnictví MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, České Budějovice část parc. č. 719/1 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 719/7) o výměře 802 m2, část parc. č. 716/4 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 716/6) o výměře 51 m2 a část parc. č. 717/3 (v GP č. 1146-109/2012 označena jako 717/7, 717/8) o výměře 24 m2 vše v k.ú. Včelná
 • 4/38/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení stavby prodloužení vodovodu na parc. č. 705/13 v k.ú. Včelná
 • 5/38/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Včelná při realizaci chodníku na pozemcích č. 710/4 a 710/333 v k.ú. Boršov nad Vltavou a č. 795/1 v k.ú. Včelná
 • 6/38/2013
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 719/2 v k.ú. Včelná o výměře 160 m2, části pozemku parc. č. 721 v k.ú. Včelná o výměře 146 m2 a části pozemku parc. č. 723/179 v k.ú. Včelná o výměře 46 m2 (v GP č. 1164-5/2013 části značeny jako díly x2, h3, l3, m3) společnosti Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice za cenu 350 Kč/m2