Usnesení ze 43. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 43. zasedání obecního zastupitelstva
dne 17.2.2014


  • 1/43/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2013
  • 2/43/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku obce dle návrhu z 1.2.2014 v hodnotě 88.008,29 Kč
  • 3/43/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis předmětů z majetku Mateřské školy Včelná dle návrhu z 23.1.2014 v hodnotě 5.747,20 Kč