Usnesení ze 44. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 44. zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.3.2014


  • 1/44/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby 'Obec Včelná - Úprava kmenové stoky C' dle doporučení výběrové komise z 5.3.2014, firmu Stavitelství Matourek, s.r.o., IČ 25168002, Třeboňská 620, Rudolfov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
  • 2/44/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek č. 1/2014
  • 3/44/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2013 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 7.410,45 Kč. Přebytek bude převeden do rezervního fondu Mateřské školy Včelná.