Usnesení ze 45. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 45. zasedání obecního zastupitelstva
dne 14.4.2014


  • 1/45/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se navyšují výdaje o 250.000 Kč
  • 2/45/2014
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje přijetí věcného daru molitanových tvarů v hodnotě 5000 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Včelná