Usnesení ze 46. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 46. zasedání obecního zastupitelstva
dne 12.5.2014


 • 1/46/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014, kterým se navyšují příjmy o 250.000 Kč a výdaje o 3.744.000 Kč
 • 2/46/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 10/41/2013 o prodeji pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o výměře 16 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o.
 • 3/46/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 723/149 v k.ú. Včelná o ýměře 16 m2 firmě E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 300 Kč/m2
 • 4/46/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 723/184 v k.ú. Včelná o výměře 32 m2, nově v GP č. 1205-22/2014 označené jako 723/461 v k.ú. Včelná ........osobní údaje kupující strany........ za cenu 300 Kč/m2
 • 5/46/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Statut sociálního fondu obce Včelná s platností od 12.5.2014