Usnesení z 50. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 50. zasedání obecního zastupitelstva
dne 8.9.2014


 • 1/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná bere zpět výpověď nájmu vodovodu dle 'Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obec Včelná' schválenou usnesením obecního zastupitelstva č. 1/35/2013 dne 8.7.2013.
 • 2/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 2/2014 'Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obec Včelná' ve smyslu prodloužení nájmu kanalizace na dobu neurčitou.
 • 3/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná vypovídá Mandátní smlouvu na zajištění administrace koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Včelná s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice z důvodu zrušení záměru provedení díla.
 • 4/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši nájemného v bytě správce mateřské školy o výměře 52 m2 na 3.660 Kč měsíčně.
 • 5/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemků parc. č. 723/89 a 723/94 v k.ú. Včelná o celkové výměře 5 m2 (nově označeno jako parc. č. 723/467) - - osobní údaje nabyvatelů - -, za cenu 300 Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
 • 6/50/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení oprav místních komunikací za cenu do 200 tis. Kč bez DPH.