Usnesení z ustavujícího zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva
dne 10.11.2014


 • 1/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje ověřovateli zápisu Petra Průšu a Miroslavu Stránskou a zapisovatelem mgr. Františka Mareše
 • 2/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje program ustavujícího zasedání dle pozvánky
 • 3/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
 • 4/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
 • 5/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí starostou obce ing. Jarmilu Mandžukovou, nar. 23.6.1959, bytem Nová 462, Včelná
 • 6/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
 • 7/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí místostarostou obce mgr. Kamila Feitla, nar. 26.7.1979, bytem Nádražní 224, Včelná
 • 8/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná zřizuje tříčlenný kontrolní výbor a tříčlenný finanční výbor
 • 9/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedkyní kontrolního výboru Miroslavu Stránskou, nar. 21.8.1982, bytem Družstevní 564, Včelná
 • 10/1/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedou finančního výboru ing. Karla Pokorného, nar. 23.3.1949, bytem Husova 567, Včelná