Usnesení z 4. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 4. zasedání obecního zastupitelstva
dne 19.1.2015

 

 • 1/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015
 • 2/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, kterým se navyšují výdaje o 294.571 Kč
 • 3/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu obecních pozemků v k.ú. Včelná: parc. č. 726/2 o výměře 95 m2, část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 3 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako parc. č. 723/494), část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 24 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/352) a část pozemku parc. č. 723/353 o výměře 12 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/353) za pozemek v k.ú. Včelná parc. č. 716/1 o výměře 106 m2 ve vlastnictví společnosti Včelná S+V s.r.o., nám. Přemysla Otakara II č. 38, České Budějovice, s doplatkem ve výši 300 Kč/m2 za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků.
 • 4/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 9 m2 (nově v GP č. 1133-116/2012 označeno jako parc. č. 657/5 a 657/6) za cenu obvyklou 300 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatelů - - . Správní poplatky či jiné nutné vedlejší náklady uhradí kupující.
 • 5/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 14/3/2014 o záměru prodeje části pozemku parc. č. 34/1 v k.ú. Včelná
 • 6/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 484/2 o výměře 79 m2, části pozemku parc. č. 485/2 o výměře cca 175 m2 a části pozemku parc. č. 485/3 o výměře cca 205 m2.
 • 7/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2015 s Dopravním podnikem města České Budějovice.
 • 8/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru provedení kontroly hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2014
 • 9/4/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o grant k Jihočeskému kraji na podporu kultury