Usnesení z 5. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 5. zasedání obecního zastupitelstva
dne 9.2.2015


  • 1/5/2015
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 25.252,26 Kč. Z toho bude převedeno 10.000 Kč do fondu odměn a 15.252,26 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Včelná.
  • 2/5/2015
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text Výzvy k podání nabídky na samochodný žací stroj pro údržbu komunální zeleně
  • 3/5/2015
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje proplacení věcných cen na 47. ročník Jihočeského poháru v metané do výše 3000 Kč