Usnesení z 6. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 6. zasedání obecního zastupitelstva
dne 23.2.2015

 • 1/6/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje stavební variantu CH rozšíření kapacity mateřské školy spočívající ve vybudování kuchyně v bývalé kotelně, a v první etapě v přístavbě jedné třídy. Druhá etapa by spočívala v přístavbě druhé třídy na místě bytu správce.
 • 2/6/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: v případě přijaté účelové dotace či při přesunu prostředků mezi účty obce bez omezení výše v příjmech i výdajích, jinak v příjmové části bez omezení výše a ve výdajích s omezením do +200 tis. Kč. Starosta je povinen informovat zastupitelstvo o provedených opatřeních dle tohoto pověření.
 • 3/6/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Organizační řád obecního úřadu Včelná.
 • 4/6/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zabezpečení funkce zásahové jednotky SDH pro obec Včelnou prostřednictvím zásahové jednotky obce Boršov nad Vltavou a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající smlouvy s obcí Boršov nad Vltavou.
 • 5/6/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet.