Usnesení z 7. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 7. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.3.2015

 

 • 1/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis majetku obce dle návrhu z 11.2.2015 v celkové účetní hodnotě 23.427,45 Kč.
 • 2/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis majetku Mateřské školy Včelná v účetní hodnotě 64.069,30 Kč dle návrhu z 26.1.2015 Kč.
 • 3/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán obce na rok 2015.
 • 4/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 537/4 v k.ú. Včelná o výměře cca 36 m2 - bude upřesněno oddělovacím geometrickým plánem.
 • 5/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 484/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Včelná o výměře 79 m2 za cenu 300 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
 • 6/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na Samochodný žací stroj k údržbě komunální zeleně, a to nabídku firmy Daňhel Agro a.s., Lbosín, IČ 26071169 na stroj John Deere X 950R za cenu 617.100 Kč.
 • 7/7/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" pro mateřskou školu Včelná.