Usnesení z 12. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 12. zasedání obecního zastupitelstva
dne 24.6.2015

 

  • 1/12/2015
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015 s navýšením výdajů o 1.307.000 Kč.
  • 2/12/2015
    Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zhotovitele veřejné zakázky 'Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná' firmu Plynoinstalace s.r.o., IČ 48202495, Stará cesta 10, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.