Nakládání s odpady

Přehled termínů svozů a mapka stanovišť na rok 2020 v PDF

 

 

 

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

Odpad, který nelze separovat.

Odpadová nádoba plechová 110 litrová

Odpadová nádoba umělohmotná 120 litrová s kolečky

 • Vyváží se výhradně v popelnicích, doporučeny jsou umělohmotné čtverhranné. Tyto nádoby si každý pořizuje na svůj náklad, jsou zpravidla ke koupi v hyper- a hobbymarketech, prodává je i firma MEVA či FCC.
 • Na nádoby se nelepí žádné identifikační samolepky. Do popelnic nepatří zvláště horký popel, věci těžké (kameny, železo) a jiný tříděný odpad.
 • Směsný odpad v pytlích svozová firma neodváží, jakož i popelnice plné nevytříděného odpadu.
 • Popelnice se vyvážejí v pátek, svoz probíhá od rána, doporučujeme proto vystavit popelnici před dům již ve čtvrtek večer.

Bioodpad

Bioodpad

Biopopelnice 240 l vydává obecní úřad do bezplatné zápůjčky. 
Dále je možno využít kontejner na trávu a listí a kontejner na větve za kulturním domem,
u lesa na konci ulice Jiráskova a pod tratí v ulici Jiřičkova.

Papír

Papír

Papír všeho druhu

Kontejner na papír

 • V obci jsou stanoviště volně přístupných modrých plastových kontejnerů, do nichž prosíme papír odnášejte.
 • Vývoz kontejnerů: týdně.

Sklo

Sklo

Veškeré sklo bílé i barevné (nikoli však sklo drátové)

Kontejner na sklo s vhozem i na tabulové sklo

Kontejner na sklo s vhozem i na tabulové sklo

Kontejner na sklo jen s kulatým otvorem

 • V obci jsou stanoviště volně přístupných zelených kovových či plastových kontejnerů, do nichž prosíme sklo odnášejte.
 • Vývoz kontejnerů: měsíčně.

Plasty

Plasty

PET lahve, igelitové pytlíky, kelímky od jogurtů, polystyren, plastové hračky a předměty všeho druhu

Pytel na plasty připravený ke svozu u odpadové nádoby

Pytle k odběru ve vestibulu obecního úřadu

 • Pytle je třeba zavázat k nim přibaleným provázkem či vestavěným zdrhovadlem a postavit před dům.
 • Je možné, že pytle budou v pátek odvezeny dříve, či naopak později než popelnice.
 • U bytových domů pod tratí se plasty likvidují prostřednictvím žlutých kontejnerů,
  které jsou však pouze pro obyvatele bytovek!

Tetrapaky

Tetrapaky

Krabice od džusů, mléka, vína a některých mléčných výrobků

Pytel na tetrapaky připravený ke svozu u odpadové nádoby

Pytle k odběru ve vestibulu obecního úřadu

 • Tetrapaky se svážejí v červených pytlích každý poslední pátek v měsíci společně s popelnicemi a plasty.
 • Pytle na tetrapaky jsou zdarma k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.
 • Pytle je třeba zavázat k nim přibaleným provázkem či vestavěným zdrhovadlem a postavit před dům.
 • Je možné, že pytle budou v pátek odvezeny dříve, či naopak později než popelnice.

Použitá elektrozařízení

Použitá elektrozařízení

Lednice, televizory, monitory, počítače, tiskárny, telefony, faxy, mobily ruční elektrické nářadí, holicí strojky, mixery, kuchyňské roboty, elektrické hračky aj.

Označení místa zpětného odběru

 • Použitá elektrozařízení odebírá zdarma obecní úřad každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin za Kulturním domem v ulici Dlouhá.
 • Elektrozařízení se předávají k dalšímu zpracování, a musejí být proto odevzdána kompletní - včetně v nich se nacházejících elektrických a elektronických součástek, případně kovů!

Výbojky a zářivky

Výbojky a zářivky

Úsporné výbojky a zářivky

 • Vysloužilá odvětlovací zařízení - nikoliv však klasické žárovky - odebírá zdarma obecní úřad každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin za Kulturním domem v ulici Dlouhá, stejně jako elektrozařízení.

Oleje

Oleje a tuky jedlé

 • Na několika stanovištích kontejnerů jsou umístěny zelené plastové popelnice na oleje a tuky. Tyto ukládejte v uzavřených např. PET nádobách.

Kovy

Kovy menšího rozměru

 • Na několika stanovištích kontejnerů jsou umístěny šedé kontejnery na kovové obaly.

Kovy a autobaterie

Kovy a autobaterie

Železo, ocel, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, olověné akumulátory, autobaterie

 • Obec pořádá sběr 2x do roka, na jaře a na podzim. Sběrné místo je za Kulturním domem v Dlouhé ulici, sběr je jednodenní, zpravidla v pátek, termíny jsou vyhlašovány v obecním zpravodaji.

Baterie z domácnosti

Baterie z domácností

monočlánky, ploché, knoflíkové baterie, aj.

 • Nádoba na vysloužilé malé baterie z domácností je umístěna celoročně ve vestibulu obecního úřadu.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Léky, barvy, ředidla, oleje, pneumatiky z osobních aut neužívaných k podnikání aj.

Při sběru nebezpečného odpadu

 • Obec pořádá sběr 2x do roka, na jaře a na podzim. Sběrné místo je za Kulturním domem v Dlouhé ulici, sběr je jednodenní v sobotu, termíny jsou vyhlašovány v obecním zpravodaji. Pouze pro občany Včelné!

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad

Nábytek, koberce, dřevotřísky, velké a neskladné věci, hadry

Při sběru nebezpečného odpadu

 • Obec pořádá sběr 2x do roka, na jaře a na podzim. Sběrné místo je za Kulturním domem v Dlouhé ulici, sběr je jednodenní v sobotu, termíny jsou vyhlašovány v obecním zpravodaji. Pouze pro občany Včelné!

Kompostovatelný odpad

Kompostovatelný odpad

Tráva, listí, odpad ze zahrádek

 • Na tento druh odpadu je v zahradní sezóně stabilně přistaven kontejner za Kulturním domem v Dlouhé ulici a pod tratí u valu v ulici Jiřičkova

Větve

Větve

Větve nad cca 1 cm v průměru

 • Na větve je v zahradní sezóně stabilně přistaven kontejner za Kulturním domem v Dlouhé ulici a pod tratí u valu v ulici Jiřičkova

Hadry, oděvy, boty

Hadry, oděvy, boty

Kontejner na sběr oděvů
Použité šatstvo a obuv:

 • Do modrých plechových kontejnerů PATŘÍ použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení . Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Zbytkové hadry mají občané Včelné možnost odvážet na sběrný dvůr na Švábově Hrádku v Českých Budějovicích.

 • Omezení: Max 1 přívěsný vozík za osobní automobil na kalendářní měsíc.
 • Nutno se prokázat občanským průkazem. Není určeno pro podnikatele.
 • Kontakt na sběrný dvůr: 724 249 311.

Stavební odpad

Stavební odpad

Cihly, betony, kameny, dlaždičky, omítka, střešní tašky...

 • Stavební sutě a cihly mají občané Včelné možnost odvážet na sběrný dvůr na Švábově Hrádku v Českých Budějovicích. Kontakt na sběrný dvůr: 724 249 311.
 • Omezení: Max 1 přívěsný vozík za osobní automobil na kalendářní měsíc.
 • Nutno se prokázat občanským průkazem. Není určeno pro podnikatele.