Poplatkové povinnosti občanů v roce 2018

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Roční poplatek činí 550 Kč na obyvatele.
Částku 550 Kč platí i vlastník bytu, rodinného domu či stavby určené k individuální rekreaci,
pokud v nich není nikdo hlášen k pobytu.

Poplatek je splatný do 30. dubna běžného roku.
Za domácnost poplatek odvede společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník či správce.

Podrobnosti ve vyhlášce o místních poplatcích, část IV.

Poplatek ze psů

Poplatek platí vlastník psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. dubna.

  • za prvního psa 150 Kč, za dalšího psa 200 Kč
  • důchodci, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu, platí za prvního psa 70 Kč, za dalšího 100 Kč.

Přesné znění vyhlášky o místních poplatcích, část II.

Ostatní

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Jednotlivé sazby a podrobnosti viz vyhláška o místních poplatcích, část III.

Vodné a stočné na rok 2018 (tyto poplatky stanovuje obec, fakturuje je však firma Čevak!)

Vodné: pevná složka 414 Kč + pohyblivá 37,13 Kč/m3
Stočné: pevná složka 276 Kč + pohyblivá 27,84 Kč/m3.
Ceny včetně DPH 15 %.

Účet obce pro odvod místních poplatků je: 43-3945120267/0100.
Jako variabilní symbol u poplatku za odpady a psy uvádějte číslo domu, následované případně číslem bytu.
Jsou-li potřeba k platbě další sdělení, zašlete je např. na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..