Porovnání položek kalkulace vodného a stočného se skutečností v roce 2017

  • Původce: Čevak a.s.
  • Lhůta vyvěšení: 30 dnů
  • Datum vyvěšení: čtvrtek, 03 květen 2018
  • Bude sejmuto: pondělí, 04 červen 2018