Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Planá

  • Původce: Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru,odd. státního dozoru ČB
  • Lhůta vyvěšení: 30 dnů
  • Datum vyvěšení: pondělí, 06 srpen 2018
  • Bude sejmuto: středa, 05 září 2018