Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná

  • Původce: Obec Včelná
  • Lhůta vyvěšení: 15 dnů
  • Datum vyvěšení: středa, 30 říjen 2019
  • Bude sejmuto: pátek, 15 listopad 2019