Oznámení záměru směny části pozemku parc. č. 682 v k.ú. Včelná

  • Původce: Obec Včelná
  • Lhůta vyvěšení: minimálně 15 dnů
  • Datum vyvěšení: čtvrtek, 28 listopad 2019
  • Bude sejmuto: neděle, 15 prosinec 2019