Veřejné zakázky

Dokumentace veřejných zakázek, o nichž vzhledem k jejich většímu rozsahu rozhoduje zastupitelstvo obce

Aktuálně platná směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek.
Odkaz na Profil zadavatele veřejných zakázek na serveru www.vhodne-uverejneni.cz.


 • Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ – vybavení objektu
  Výzva
 • Vánoční světelná výzdoba (2017)
  Výzva, Příloha
  Smlouva o dílo ještě není uzavřena
 • Projektová dokumentace k rekonstrukci komunitního centra Včelná (2017)
  Výzva, Příloha
  Smlouva o dílo ještě není uzavřena

 • Smykový nakladač (2016)
  Výzva
  Zápis výběrové komise
  Smlouva o dílo: není ještě uzavřena