Veřejné zakázky

Dokumentace veřejných zakázek, o nichž vzhledem k jejich většímu rozsahu rozhoduje zastupitelstvo obce

Aktuálně platná směrnice č. 2/2018 o zadávání veřejných zakázek.
Odkaz na Profil zadavatele veřejných zakázek na serveru www.vhodne-uverejneni.cz.  • Smykový nakladač (2016)
    Výzva
    Zápis výběrové komise
    Smlouva o dílo: není ještě uzavřena