Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu - zrušena krajským úřadem k 15.8.2017!

Územní studie Dlouhé role1
(platná od 6.2018)

Územní studie Čtyři chalupy

Vyhlášky

 • 5/2019 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • 4/2019 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • 3/2019 - O místním poplatku ze psů
 • 2/2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná
 • 1/2019 - O ochraně nočního klidu
 • 2/2018 - O místních poplatcích do 31.12.2019
 • 1/2011 - O pohybu psů na veřejném prostranství
 • 1/2010 - O stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
 • 4/2009 - O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • 2/2008 - O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
 • 1/2001 - O udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci
 • 1/2000 - O obecních symbolech
 • 1/2015 - Nařízení obce – Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby)