Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu - zrušena krajským úřadem k 15.8.2017!

Územní studie Dlouhé role1
(platná od 6.2018)

Územní studie Čtyři chalupy

Vyhlášky

  • 1/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o ochraně nočního klidu
  • 2/2018 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o místních poplatcích od 1.1.2019
  • 1/2015 - Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná
  • 1/2011 - Vyhláška obce Včelná o pohybu psů na veřejném prostranství (PDF 67 kB)
  • 1/2010 - Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
  • 4/2009 - Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (soubor PDF 74 kB)
  • 2/2008 - Vyhláška obce Včelná, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
  • 1/2001 - Obecně závazná vyhláška obce o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci
  • 1/2000 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o obecních symbolech
  • 1/2015 - Nařízení obce – Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby)