Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu - zrušena krajským úřadem k 15.8.2017!

Územní studie Dlouhé role1
(platná od 6.2018)

Územní studie Čtyři chalupy

Vyhlášky

 • 2/2018 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o místních poplatcích od 1.1.2019
 • 1/2017 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o ochraně nočního klidu
 • 2/2015 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o místních poplatcích od 1.1.2016 do 31.12.2017
  s novelou č. 1/2016 účinnou od 9.1.2017 (nemění výši poplatků)
 • 1/2015 - Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná
 • 1/2011 - Vyhláška obce Včelná o pohybu psů na veřejném prostranství (PDF 67 kB)
 • 1/2010 - Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
 • 4/2009 - Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (soubor PDF 74 kB)
 • 2/2008 - Vyhláška obce Včelná, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
 • 1/2001 - Obecně závazná vyhláška obce o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci
 • 1/2000 - Obecně závazná vyhláška obce Včelná o obecních symbolech
 • 1/2015 - Nařízení obce – Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby)