Obecní zpravodaj 3/2001

OBSAH


XIX. zasedání OZ

XIX. zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 9. dubna od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn po jeho upřesnění.


Setkání poslanci Parlamentu ČR

Sdružení obcí "Blanský les - podhůří" se sídlem ve Včelné připravuje setkání starostů a zastupitelů s některými poslanci Parlamentu ČR. Setkání se uskuteční v pondělí 2. dubna od 13 hodin v Kulturním domě.

Hovořit se bude na téma "zákon o určení daní, školství a doprava."


Hromadné sběry odpadů

Jarní hromadné sběry se uskuteční v termínech:

 • kovový odpad - 2. dubna
 • velkoobjemový odpad - 4. dubna
 • nebezpečný odpad - 5. dubna
 • kompostovatelný odpad - 23. a 25. dubna

Bližší informace budou zveřejněny samostatným letáčkem.


www.vcelna.cz

Od února t.r. zprovoznil obecní úřad vlastní informační internetové stránky jako zdroj informací především pro místní obyvatele. I když domácností používajících internet nebude zatím mnoho, bývá připojení k dispozici v zaměstnání či ve školách.

Kromě obecních vyhlášek, formulářů žádostí, zápisů z jednání a usnesení zastupitelstva, rozpočtu obce, výše poplatků, výsledků voleb, elektronického zpravodaje, kulturních pozvánek atd. jsou k dispozici zajímavosti, jako dokumentační snímky a mapy, seznam knih obecní knihovny, kapitola o historii a místopisu a další. Své informace sdělí komise výstavby, dozvíte se aktuální rozpis sportovních utkání a uvidíte místní 'borce'. Již úvodní stránka Vás informuje o tom, co byste neměli přehlédnout.

Stránky byly vytvořeny svépomocí. Jsou prosté, ale účelné, optimalizované k prohlížení v MS Internet Exploreru.


Projevy vandalství

V poslední době se stávají terčem mladistvých vandalů lampy veřejného osvětlení, vývěsky jízdních řádů u autobusových zastávek, poutače restauračních zařízení, odpadové koše apod.

Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se takto "baví" některé děti z naší obce. Jedná se často o nezletilé školáky, kteří se v různých partách pohybují v pozdních večerních či nočních hodinách v okrajových částech obce a mnohdy posilněni alkoholem ničí různá zařízení.

Závažnější případy vandalství šetří Policie ČR. Napomoci mohou především rodiče tím, že nebudou lhostejní k tomu, v jakém prostředí se jejich děti pohybují.

Vandalům se nevyhnul ani obecní vánoční strom. Nějaký hrdina, možná "dospělý", totiž rozstřílel na vánočním stromu ozdoby a několik barevných žárovek.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zápis do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy ve Včelné vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2001/2.

Do MŠ mohou být přijaty děti, které dovrší věku 3 let během celého školního roku (tedy až do 30.6.2001). V případě zaměstnané matky i dětí mladších 3 let.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných matek, ale mohou být přijaty i děti, jejichž matka je s mladším sourozencem na mateřské dovolené.

Provoz školy: 6,00 - 16,30 hodin.

Potřebné tiskopisy si můžete vyzvednout u ředitelky nebo učitelek v mateřské škole, kde získáte i potřebné informace. Tel. 72 504 25.

Zápis proběhne od 15.2. do 30.3.2001

Ředitelka prosí o dodržení termínu vzhledem k dalšímu zpracování údajů. Naše škola nabízí:

 • výchovnou práci s dětmi formou tvořivé dramatiky
 • spolupráci s OÚ - vystupování při různých společenských akcích pro občany obce
 • návštěvy divadelních představení Malého divadla v ČB
 • návštěvy filmových pohádek na hvězdárně v ČB
 • návštěvy výstav v Jihočeském muzeu
 • naučné výlety do přírody, s níž jsou děti denně v kontaktu a učí se ji poznávat a chránit
 • cvičení v tělocvičně SK Včelná
 • taneční kroužek
 • plavecký výcvik
 • logopedická prevence ve spolupráci s rodiči

Máte-li zájem, přijďte se do mateřské školy kdykoli podívat.


Uzavírka železničního přejezdu "Na dolech"

České dráhy oznamují, že dne 17.3.2001 bude provedena úplná uzavírka železničního přejezdu "Na dolech" v době od 10 do 12 hodin, a částečná uzavírka (otevřeno jen pro autobusy) od 12 do 13 hodin. Trasa objížďky bude označena.


Poděkování

Děkuji sčítacím komisařům a revizorům za bezchybné provedení sčítání lidu. Děkuji též všem spoluobčanům za skutečně odpovědný přístup k práci komisařů a ke sčítání lidu samotnému.

Pavel Rožboud, starosta obce

Kulturní komise obce děkuje paní Trojákové - Dětská burza Dráček, paní Frídové - prodejna CENTRUM a manželům Slípkovým - prodejna TOMEX-SPAR za dodání cen do tomboly na dětský karneval.


Informace ordinace MUDr. Čížkové

Ordinace MUDr. čížkové provádí vyšetření pacientů na základě telefonické objednávky na tel. č. 646 05 23.

PO, ÚT, ST, PÁ:

7.30 - 9.00 hod. - vyhrazeno pro osoby s pracovní neschopností

9.00 - 12.30 hod. - možnost objednávek

ČT:

12.30 - 14.00 hod. - vyhrazeno pro osoby s pracovní neschopností

14.00 - 17.00 hod. - možnost objednávek, čas vyhrazen převážně pro pracující osoby (propustky, ap.)


Připravované kulturní a společenské akce

Plesem Těstáren Březí, který se koná v pátek 16. března, končí v naší obci bálová sezóna. V Kulturním domě se konalo celkem 5 plesů. Podle ohlasu milovníků společenské zábavy byla letošní plesová sezóna úspěšná a na velmi dobré úrovni. Za to patří poděkování všem organizátorům a pořadatelům. Upřímné poděkování patří též paní Ádele Procházkové za stálou péči a udržování pořádku v Kulturním domě.

Připravované kulturní a společenské akce

 • 14. dubna od 14.00 hodin v KD Včelná VELIKONOČNÍ JARMARK
  • ukázky a prodej výrobků lidových řemesel
  • vystoupení folklórního souboru "Malý Furiant"
  • dětský výtvarný koutek (připravily učitelky z MŠ Včelná)
  • ochutnávka zdravějších velikonočních dobrot
  • možnost občerstvení
 • 12. a 13. května VÍKEND PRO ZDRAVÍ
  věnovaný poradenství o zdravém životním stylu, prodeji zdravých produktů s ochutnávkami a testování fyzické kondice
 • 26. května oslaví Obec baráčníků "Vitoraz" Včelná 65. výročí založení spolku slavnostním zasedáním a TANEČNÍM VEČEREM s dechovou hudbou LESANKA.
 • 2. a 3. června VÍKEND VĚNOVANÝ DĚTEM
  zahrnuje sobotní výlet do ZOO v Praze a nedělní dětské sportovní odpoledne
 • Večery s Babouky se konají v KD Včelná v termínech 11.4., 16.5., 13.6.
 • 29.6. - 8.7. 2001 SPOLEČNĚ ZA SLUNCEM

  Pobytový zájezd do Itálie - poloostrov GARGÁNO

  Letovisko Rodi Garganico je starobylé městečko, které je vyhlášeno historickou památkovou rezervací. Průzračně čisté moře se pyšní Modrou vlajkou, oceněním udělovaným pouze místům se skutečně čistou mořskou vodou.

  Cena za ubytování v hotelu, polopenzi a dopravu je 8.400 Kč na osobu. V případě zájmu bližší informace získáte na telefonním čísle 72 50 508, J. Mandžuková.
Tištěná verze distribuována dne 15.3.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 15.3.2001