Obecní zpravodaj 5/2001

OBSAH


Pozvánka na zasedání OZ

XX. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 9.5.2001 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Další zasedání OZ se uskuteční: 11.6., 2.7., 10.9., 8.10., 12.11. a 10.12.

V naléhavých případech může být provedena změna termínu nebo svoláno mimořádné zasedání.


Informace ze svazku obcí Blanský les - podhůří

Obec Včelná je sídlem svazku obcí Blanský les - podhůří. Tento svazek 18 obcí byl ustanoven 6. dubna roku 2000 na ustavujícím zasedání zástupců obcí Boršov nad Vltavou - Břehov - Čakov - Dubné - Habří - Homole - Hradce - Jankov - Kamenný Újezd - Lipí - Planá - Radošovice - Strýčice - Včelná - Vrábče - Záboří - Závraty - Žabovřesky.

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů členských obcí, dalšími orgány předseda svazku, místopředseda a rada.

Hlavním posláním je vzájemná spolupráce v oblastech školství, kultury, cestovního ruchu, jakož i v programu rozvoje, apod.

Svazek má vlastní rozpočet, který je naplňován především z příspěvků členských obcí a z prostředků získaných od státu.

2. dubna 2001 se v Kulturním domě ve Včelné konalo III. shromáždění starostů, které mělo za cíl projednat a schválit změny a doplňky zakládajících listin upravených v souladu s novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., projednat hospodaření svazku a připravit další společný postup.

V současné době se realizuje projekt vybavení 11 členských obcí výpočetní technikou s možností připojení na internet. Tento projekt si vyžádá náklady ve výši téměř 700 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo částku 140 tis. Kč na podporu této akce.

Podmínkou pro získání státních příspěvků pro společné akce, a zvláště pak získání dotace z evropských struktur (institucí) je existence programu rozvoje celého území svazku. Na vypracování takového programu rozvoje je přislíbena dotace ve výši 133 tis. Kč. Celkové náklady dosáhnou téměř 200 tis. Kč. Zpracovatelem tohoto projektu se stala Regionální rozvojová agentura RERA, a.s. Č. Budějovice.

V odpolední části shromáždění 2. dubna se uskutečnilo setkání starostek a starostů s některými poslanci Parlamentu a představiteli Jihočeského kraje a okresu Č. Budějovice.

Na setkání přijelo 69 starostů a starostek převážně z okresu Č. Budějovice, poslanci Parlamentu ČR ing. Miroslav Beneš a ing. Miroslav Máče, dále RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje, ing. Miroslav Procházka, zástupce přednostky Okresního úřadu ČB a další hosté.

Tématem tohoto setkání byla výměna názorů na problematiku financování obcí v souvislosti s reformou veřejné správy, školství a dopravní obslužnost.

Během diskusního odpoledne byla přednesena celá řada připomínek zejména k dosavadnímu průběhu reformy veřejné správy, k dopadům nového zákona o určení daní platného od 1.1.2001 na obce okresu Č. Budějovice, k přípravě nových daňových zákonů, ke školství a dalším oblastem života obcí.

Setkání bylo hodnoceno jako prospěšné s tím, že by se mělo opakovat např. před projednáváním dalších důležitých zákonů.

Pavel Rožboud, předseda svazku obcí Blanský les - podhůří


Zájezd pro seniory

Sociální komise obce pořádá v úterý 22.5.2001 jednodenní zájezd pro seniory s návštěvou třeboňské oblasti. Pozvánky s formulářem přihlášky Vám budou doručeny domů.


Taneční zábavy v Kulturním domě

 • Ve středu 16.5. a 13.6.2001 se od 18 do 22 hodin konají "Příjemné večery s Babouky"
 • Sobota 26. května od 19 do 02 hodin - taneční zábava s dechovou hudbou "ŠUMAVANKA"
 • 1. června 2001 od 19:00 hod. - HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI I.

  Program:

  • hudba 50. - 80. let
  • vystoupení kapely
  • tombola
  • soutěž
  • zajímavé půlnoční překvapení

  Cena vstupenky: 75,- Kč. Prodej vstupenek od 24. dubna 2001 v kavárně kina Kotva (od 16:00 hod.), kontakt: 0606 / 273121. 7 hodin zábavy pro všechny generace!


Víkend věnovaný dětem

Školská a kulturní komise při OÚ Včelná pořádá u příležitosti Dne dětí v sobotu 2. června 2001 zájezd do zoologické zahrady v Praze.

Odjezd v 7.00 hod z parkoviště "U Kaštanu", předpokládaný návrat do 19.00 hod.

Účastnický poplatek: děti do 15 let 80 Kč (doprava + vstupenka), dospělí 100 Kč (doprava; zakoupení vstupenky individuálně)

Prohlídka bude spojena s krátkým výkladem. Děti předškolního věku by měly mít doprovod dospělé osoby.

Závazné přihlášky včetně finanční úhrady přijímá do naplnění zájezdu kancelář obecního úřadu ve Včelné.

V neděli 3. června 2001 se koná Dětské odpoledne.

Toto sportovně zaměřené odpoledne se koná od 14.00 hod. v areálu SK Včelná. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, těšit se mohou na písničky při táboráku a opékání špekáčků.

Vzhledem k tomu, že finanční krytí obou akcí zajišťuje obecní úřad, uvítáme každý finanční příspěvek, za který předem děkujeme.


Upozornění k třídění komunálního odpadu

Do plastových pytlů ukládejte pouze PET lahve se zátkou. Ostatní plastické hmoty (t.j. sáčky, kelímky od jogurtů, másla apod.) vytříděný odpad znehodnotí a nelze jej dále prodat bez dalšího třídění.

Do kontejnerů na sklo a papír neukládejte ostatní odpady. Pouze papír a sklo z domácnosti. Do těchto kontejnerů nepatří ani obaly z podnikatelské činnosti! Děkujeme za pochopení


Víkend pro zdraví

Sobota 12. května 2001 v Kulturní domě ve Včelné od 14.00 hodin do 18.00 hodin

 • Ochutnávky a prodej zdravých produktů
 • Prodej potravin pro diabetiky
 • Poradenství o zdravé výživě, správném životním stylu a alternativních metodách léčby
 • Individuální zjišťování fyzické zdatnosti
 • Měření krevního tlaku

od 18.00 hodin - přednáška Milana Drnce na téma Reflexní terapie a SU JOKaneb Jak si zlepšit a udržet svoje zdraví

Reflexní terapie a SU JOK jsou jedny z nejstarších léčebných metod. Spočívají v reflexních masážích, které jsou velmi účinným prostředkem jak pro prevenci, tak i pro vlastní léčbu.

Neděle 13. května 2001 - společný cyklistický a turistický výlet

 • Cyklistická trasa pro náročnější
  Popis trasy: Mírně kopcovitá, středně náročná. Vede podhůřím Blanského lesa a vrací se kolem rybníka Dehtáře. Délka cca 45 km.
  Trasa: Včelná - Boršov n. Vlt. - Vrábče - Hradce - Lipí - Habří - Kvítkovice - Jankov - Holašovice - Záboří - Strýčice - Radošovice - Břehov - Dehtáře -Žabovřesky - Křenovice - Dubné - Lipí - Závraty - Černý Dub - Boršov n. Vlt. - Včelná.
  Sraz účastníků v neděli 13.5.2001 v 9,45 na parkovišti restaurace U Kaštanu. Odjezd v 10,00 hodin.
  Možnost občerstvení: restaurace Holašovice.
  Dojezdová místa: Lipí - odjezd 11,15 hod., Holašovice - 13,15 hod., Strýčice - 13,50 hod., Dubné - 15,10 hod., Černý Dub - dojezd cca v 16,00 hod. (nová hasičárna - odbočit před železničním přejezdem vlevo)
  Návrat do Včelné - po občerstvení v hasičárně
  Účast dětí do 15 let s doprovodem dospělé osoby.
  Průvodce trasou: Pavel Rožboud
 • Cyklistická trasa pro rodiče s dětmi
  Popis trasy: Mírně kopcovitá, cca 19 km dlouhá.
  Možnost občerstvení (restaurace): Boršov n. Vlt., Vrábče, Černý Dub - nová hasičárna.
  Trasa: Včelná - Boršov n. Vlt. - Zahorčice - Jamné - Vrábče - Hradce - Závraty - Černý Dub - Včelná
  Sraz účastníků v neděli 13.5.2001 v 13,15 na parkovišti restaurace U Kaštanu. Odjezd v 13,30 hodin.
  Účast dětí do 15 let s doprovodem dospělé osoby. Doporučeny přilby pro děti.
  Průvodce trasou: Mgr. Vlasta Braumová
 • Trasa pro pěší
  Včelná - Plav. Délka cca 10 km.
  Popis trasy: Lesní cestou kolem mohylového pohřebiště, prohlídka obce Plav s procházkou kolem řeky Malše.
  Možnost občerstvení v restauraci.
  Sraz účastníků v neděli 13.5.2001 v 13,30 na parkovišti restaurace U Kaštanu.
  Předpokládaný návrat v 18 hodin. Průvodce trasou: Ing. Jarmila Mandžukova

Tištěná verze distribuována dne 3.5.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 3.5.2001