Obecní zpravodaj 9/2001

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

 • OZ na svém zasedání konaném dne 10.9. schválilo rozbor hospodaření obce za první pololetí roku 2001. Z rozboru uvádíme:

  PŘÍJMY:

  Předpokládané příjmy za rok 2001 ve výši 7.678.000 Kč byly k 30.6. naplněny na 4.324.435 Kč, t.j. 56,32 %.

  Čisté daňové příjmy (podíl na celostátních daních) však dosáhly pouze 43 % celoročního výnosu. Nárůst nedaňových příjmů byl dosažen např. prodejem pozemků, vrácením přeplatku za provoz MHD ve výši 14.530 Kč, nájemným od VaK JČ za IV. čtvrtletí 2000, vrácením přeplatku za elektřinu a plyn ve výši 50.000 Kč, lepším využíváním KD ke kulturním akcím, překročením příjmů z úroků na 40.000 Kč a odvodem části výtěžku z provozu VHP za minulý rok ve výši 45.324 Kč.

  K dorovnání čistých daňových příjmů do celoročního průměru došlo již v měsíci červenci.

  VÝDAJE:

  Výdaje roku 2001, rozpočtované ve výši 8.169.000 Kč, činily k 30.6. 5.423.940 Kč, t.j. 66,4 %.

  Největší podíl na těchto výdajích nese úhrada oprav komunikací a vodotečí, provedených koncem roku 2000, ve výši 1.234.000 Kč, úhrada nákladů na inženýrské sítě v ulici Luční (celkové náklady 479.000 Kč - tyto náklady jsou však postupně plně hrazeny vlastníky dotčených pozemků v souladu se smlouvami o příspěvku.

  Další významnou mimořádnou položkou ve výdajích je úhrada za nákup výpočetní techniky pro sdružení obcí Blanský les - podhůří ve výši 603.000 Kč. Tato částka je hrazena z rozpočtu sdružení a přes rozpočet obce prochází pouze účetně.

  Ostatní odvětví rozpočtových výdajů jsou naplňována do 50 % celoročního předpokladu.

  K úspoře dochází v odvětví školství, a to proto, že obec v prvním pololetí neuhradila městu Č. Budějovice náklady školného ve výši 640.000 Kč.

 • Z prodeje převoditelných práv akcií České spořitelny by měla obec získat cca 200.000 Kč.
 • V měsíci říjnu budou zahájeny práce na úpravě Družstevní ulice. Rozsah prací je odvislý od finančních možností obce a bude se týkat pouze povrchové úpravy vozovky ulice Družstevní.
 • Práce na úpravě prostranství před restaurací "U Kaštanu" nemohou být v letošním roce zahájeny.
 • Po několika urgencích Správa a údržba silnic přislíbila, že v nejbližší době, s ohledem na povětrnostní podmínky, obnoví vodorovné značení přechodu pro chodce u autobusových zastávek.
 • Po projednání hospodaření v mateřské škole v roce 2000 ponechalo obecní zastupitelstvo nadále v platnosti vyhlášku obce o příspěvku rodičů za dítě umístěné v MŠ beze změny.

Provoz MHD v roce 2002

Přílohu ke smlouvě o zajištění dopravy MHD v roce 2002 předložil Dopravní podnik města ČB až po zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 10.9.2001.

Celková výše úhrady za provoz MHD v roce 2002 je stanovena na částku 1.114.880 Kč, což je o 34.220 Kč více, než jsme uhradili za rok 2001, což představuje nárůst o cca 3 % při zachování četnosti spojů.

Pro rok 2002 byly však s ohledem na požadavky závazných právních norem (zákoník práce, kolektivní smlouva), požadavky obcí, škol a dalších institucí vypracovány nové jízdní řády, v nichž došlo ke značným časovým změnám !

Po projednání smlouvy o provozu MHD v OZ (8.10.2001) bude nový jízdní řád městské dopravy spolu s jízdním řádem autobusů ČSAD, ČSAD Jihotrans a vlaků ČD zveřejněn v našem letáčku.


Zprávy z mateřské školy

V letošním školním roce je zapsáno do MŠ 38 dětí.

21. září děti při příležitosti Dne železnice navštívily vlakové nádraží a depo. Svezly se parním historickým vláčkem a prohlédly si vystavené lokomotivy. Dětem se výlet líbil.


Kulturní a společenské akce do konce roku

 • 27.10. — Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

  Informace pro přihlášené (zájezd je již plně obsazen!)

  Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu (tentokrát navštívíme lázeňský dům jedna), podle zájmu a počasí prohlídka Pasova s průvodcem, možnost nákupu ve Free shopu a v nákupním středisku.

  Odjezd autobusem ze Včelné v 6 hodin od Kalkušů, návrat do 22 hodin. Cena i s pojištěním včetně vstupenky do areálu je pro dospělé 500 Kč, pro děti do 14 let 440 Kč.

  Zájezd je nutné uhradit do 12. října 2001, a to na OÚ u paní Medové.

 • 26.-28.10. — Výstava obrazů Alfreda Kindlera doprovázená obrazy Pavla Rožbouda v zasedací místnosti OÚ
 • 27.10. — Den otevřených dveří obecního úřadu
 • 9.11. — Taneční zábava "Horečka páteční noci II" v KD
 • 24.11. — Setkání s důchodci v KD
 • 1.12. — Předvánoční jarmark v KD a rozsvícení vánočního stromu před restaurací "U Kaštanu"
 • 7.12. — Divadelní představení pro děti spojené s Mikulášskou nadílkou
 • 8.12. — Předvánoční zájezd do Regensburgu

  Program: prohlídka města s průvodcem a nákupy.

  Odjezd autobusem ze Včelné v 6 hodin od Kalkušů, návrat do 22 hodin. Cena i s pojištěním 450 Kč na osobu.

  Přihlášky a platby přijímá paní Medová na OÚ do 31. října 2001. Bližší informace na OÚ nebo na tel. 72 50 508 - J. Mandžuková.

 • 10.10., 14.11. a 12.12. — Večery s Babouky vždy od 18 do 22 hodin.K neobdělávaným pozemkům

Ve středu 3.10.2001 se v této věci uskuteční jednání zástupců obce, státní rostlinolékařské správy, referátu životního prostředí Okresního úřadu a zástupce ZD Planá. Toto i předchozí jednání mají za úkol napomoci při objasňování příčin současného stavu.

Je však třeba zdůraznit, že povinnost řádně pečovat o svůj majetek má především jeho vlastník. Výsledek tohoto jednání opět zveřejníme.


Podzimní hromadné sběry odpadu

Hromadný sběr kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v měsíci listopadu. Způsob sběru a termíny budou zveřejněny v samostatném letáčku.

Pro odkládání kompostovatelného odpadu (listí, stařin, odpadů ze zahrádek apod.) bude v předem určené dny a na určeném místě přistaven zvláštní kontejner.


Inzerce

Prodejna CENTRUM oznamuje

Vstoupili jsme do inovovaného řetězce Flop, kde jsme docílili mimo jiné i přímé dodávky uzenin a mléčných výrobků s velmi výhodnými cenami. Tyto akce se cca po 3 týdnech mění a jejich nabídku zveřejňujeme prostřednictvím letáků.

Změna otevírací doby od 1. října:

 • Po-Pá : 7 - 18 hod.
 • So : 7 - 11 hod.
 • Ne : 8 - 11 hod.

Ve svátek 28.9. a o následném víkendu bude otevřeno v době:

 • Pá : 7 - 12 hod.
 • So : 7 - 11 hod.
 • Ne : 8 - 11 hod.

Nabízené služby: Sazka, Foto, Čistírna • Prodej mimo jiné: Poštovní známky, telefonní kupóny

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Pozvánka

Srdečně Vás zveme na akci "ŠETŘÍME ENERGIÍ"

Den poradenství ve Včelné,
kterou pořádá sdružení Energy Centre České Budějovice

Datum konání: Středa 3. 10. 2001, od 17:30 hod.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu

Téma: Možnosti, kde ušetřit (tepelné izolace, elektřina, vytápění ...) Program:

 • Obecné rady pro všechny
 • Individuální zodpovězení dotazů energetickými poradci
Co se můžete dozvědět?
 • kde a jak izolovat dům, aby Vás to moc nestálo a přitom abyste ušetřili
 • kde lze získat státní dotace na nový kotel na dřevo
 • jak zjistit, jestli Vaše chladnička "nesežere" víc proudu, než kolik by stála nová
 • jaké jsou nejčastější chyby při opravách a stavbách domů
 • kolik bude stát palivo a energie vůbec v budoucnu
 • jak si zjednodušit vytápění dřevem a uhlím .... a mnoho dalšího
Důležité! Máte-li konkrétní dotazy týkající se Vašeho domu, přineste s sebou, prosím, projektovou dokumentaci.
Dárek pro Vás: Každý, kdo se zúčastní této akce, dostane malé občerstvení zdarma. Těšíme se na Vaši účast!Tištěná verze distribuována dne 26.9.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 26.9.2001