Obecní zpravodaj 11/2001

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 12. listopadu 2001 schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2001, kterou byly navýšeny celkové příjmy rozpočtu o 2.291 tis. Kč a celkové výdaje o 1.128 tis. Kč.

Toto překročení bylo dosaženo především tím, že prostřednictvím našeho rozpočtu proběhlo financování projektů svazku obcí Blanský les - podhůří na vybavení 11 z členských obcí výpočetní technikou a vypracování programu rozvoje tohoto mikroregionu, došlo k navýšení celkových daňových příjmů, ale i ostatních příjmů vyplývajících z činnosti obce. Lze předpokládat, že rozpočet roku 2001 bude naplněn s převahou příjmové stránky.

Náklady na opravu ulice Družstevní ve výši 1.381 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu obce na rok 2001 a z peněžních prostředků kladného výsledku hospodaření v roce 2000.

Dodatkem ke smlouvě o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku získala obec kanalizační řad vedoucí od Lesní kolonie k železniční trati ČB-Černý kříž. Tato část kanalizačního řadu byly budována s výstavbou vodojemu Včelná a kanalizace Včelná na tř.5.května a byly vedena v majetku Jihočeského vodárenského svazu jako součást odtokové (přepadové) roury z vodojemu. Odvádění odtokových (přepadových) vod bylo v loňském roce vyřešeno svedením do nádrže u účelové komunikace vedoucí k vodojemu.

Pro rok 2002 neuplatní naše obec možnost úhrady za komunální odpad formou místního poplatku (daně) na osobu a rok. V roce 2002 bude tedy platit stejný systém náhrady za odvoz komunálního odpadu jako v roce letošním. Ceny za celoroční známku a známku na jednorázový odvoz budou zveřejněny po projednání a schválení skutečných nákladů s firmou van Gansewinkel.

V této souvislosti si dovoluji upozornit na skutečnost, že se daří v naší obci udržet ceny za likvidaci komunálního odpadu na podprůměrné úrovni, a přesto někteří spoluobčané soustavně vyvážejí odpad do lesa nebo vynášejí v taškách do košů u zastávek autobusů!

Další nezodpovědnost je odkládání lahví z umělé hmoty do kontejnerů na sklo a plastových obalů a igelitů do kontejnerů na papír.

Každá domácnost, ať chce či nechce, vyprodukuje řadu odpadů, které nelze likvidovat jinak než odpadovou nádobou (popelnicí) a část systémem třídění. Domácnost, která nemá popelnici, buďto odpady spaluje - a je jedno, zda v kotli, nebo na zahradních ohništích (oboje je škodlivé) - nebo odpady vyváží na černé skládky, do zmíněných košů u zastávek autobusů, a v lepším případě do kontejnerů ke svému zaměstnavateli.


Doručování informací

V říjnovém letáku jsme požádali o instalaci vhodných poštovních schránek na domech. Dnes k tomu dodáváme upozornění na povinnost označit dům číslem popisným.

Pro snadnější orientaci přivítají zejména zdravotníci označení domovních zvonků čitelnou jmenovkou.

Děkujeme


Značení ulic

Obecní úřad připravuje kontrolu kvality označení ulic. Chybějící a poškozené tabule budou postupně doplňovány. Je však třeba připomenout, že vlastníci nemovitostí jsou ze zákona povinni strpět umístění tabule označující název ulice na své nemovitosti. Věřím, že se vždy dohodneme.


Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací bude probíhat stejně jako v loňském roce s použitím závěsné radlice na sníh a ručním posypem zledovatělých ploch. Neparkujte proto vozidla pokud možno na veřejných komunikacích. Umožníte tak plynulejší odhrnování sněhu.

Na posyp chodníků může OÚ poskytnout pytle s pískem. Používání popela k posypu chodníků je nepřípustné.


Nové knihy v obecní knihovně

V říjnu t.r. byly zakoupeny nové knihy do obecní knihovny, k jejíž návštěvě Vás tímto zveme:

 • Deaver, Jeffery: Ďáblova slza
 • Fieldingová, Helen: Deník Bridget Jonesové
 • Novotný, Petr: Ham a mňam
 • Erskinová, Barbara: Oheň je tvým osudem
 • Filip, Václav: Potomci slavných žijí mezi námi
 • Cimický, Jan: Příběhy za plotem
 • Rudolf, Stanislav: Ráj je daleko
 • Viewegh, Michal: Román pro ženy
 • Lanczová, Lenka: Sonáta pro dvě srdce
 • Brůhová, Stanislava: Šukran znamená děkuji
 • Frais, Josef: Trojhvězdí nesmrtelnýchAkce pořádané obcí

Setkání představitelů obce se spoluobčany důchodového věku
se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2001 od 14 hodin v Kulturním domě.

 • V programu vystoupí děti z MŠ a folklórní soubor Malý Furiant
 • K tanci a poslechu hraje Jirka Bohdal s malou kapelou.
 • V průběhu odpoledne bude podáváno malé občerstvení.

Pokud se nedopatřením nedostala k někomu, kdo má již přiznaný důchod, pozvánka, omlouváme se. Berte prosím tuto omluvu jako řádné pozvání. Těšíme se na setkání s Vámi.

Předvánoční jarmark
se koná v KD Včelná 1. prosince 2001 od 14 hodin.

Těšit se můžete na

 • bohatou nabídku výrobků lidových řemesel, keramiky, knih apod.
 • ukázky zdobení perníčků
 • ochutnávku nízkokalorických potravin vhodných i pro diabetiky, např. šlehačky, cappuccina, limonády
 • ochutnávku zdravějšího vánočního pečiva
 • bohatou tombolu
 • možnost občerstvení

Na závěr jarmarku v 17.30 hodin společně rozsvítíme vánoční strom před restaurací "U Kaštanu."


Divadelní představení s mikulášskou nadílkou
se koná v pátek 7. prosince 2001 v 16,30 hodin.

Představení nese název "O čaroději Matlafouskovi".

Zájezd do předvánočního Regensburgu

Ve spolupráci s CK Máj České Budějovice pořádáme dne 8. prosince 2001 zájezd do předvánočního Regensburgu, na který jsou ještě volná místa.

Program: • Zastávka ve Free shopu • Prohlídka města s průvodcem • Individuální volno

Cena zájezdu i s pojištěním je 450 Kč na osobu.

Odjezd je v 5.45 hodin z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích a v 6 hodin ze Včelné od Kalkušů. Návrat je do 22 hodin.

Přihlášky přijímá CK Máj České Budějovice, Česká ulice 44, tel. 731 84 20.

(Je možné se pouze telefonicky přihlásit u CK a platit až v den odjezdu u řidiče).


Plesová sezóna 2002

Leden

 • 19.1. Ples ODS

Únor

 • 2.2. XII. obecní ples
 • 8.2. Ples dobrých srdcí
 • 16.2. Ples obcí baráčníků
 • 23.2. Sportovní ples

Březen

 • 8.3. Ples Bratří ZátkůMikulášský běh

TJ SK Včelná, oddíl Sport pro všechny pořádá 1. ročník mikulášského běhu

 • Termín: 8. prosince 2001 v 10 hodin
 • Místo: start a cíl na fotbalovém hřišti
 • Přihlášky: na adrese Zdeněk Mikšovský, Družstevní 376, Včelná, 373 82 p. Boršov nad Vltavou, tel. 038 - 72 50 515
 • Startovné: Dospělí účastníci závodu 30 Kč.Jízdní řády na rok 2002

Přílohou tohoto letáčku jsou jízdní řády autobusu MHD č. 7 a "modrých" linkových autobusů a vlaků na trati Včelná-Č. Budějovice. Jízdní řády jsou připraveny k vystřihnutí jako celek a k přehnutí uprostřed do podoby otevírací "knížky" s vysvětlivkami k jednotlivým spojům a tarifem jízdného uvnitř.


Pozvánka na předvánoční výstavu

Akademický malíř Milan PETERKA Vás zve ba výstavu obrazů ve svém atelieru v Hálkově ul. 18 / 831, Č. Budějovice (Pražské předměstí, MHD Nerudova)

Výstava potrvá od 10. do 20. prosince, denně od 13.00 do 17.00 hod.


Tištěná verze distribuována dne 16.11.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 15.11.2001