Obecní zpravodaj 2/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

OZ na svém zasedání konaném dne 28.1.2002 schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2001 a rozpočet na rok 2002.

Rozpočet na rok 2002 byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 8.279.000 Kč, jak bylo podrobně zveřejněno v lednovém letáčku a je zveřejněno ve vývěsních skříních OÚ.

K 31.12.2001 byla provedena inventarizace majetku obce. Celková účetní hodnota našeho majetku činí 84.908.703 Kč.

V současné době vykonávají v naší obci civilní službu 3 pracovníci, kteří byli zproštěni vojenské služby. Práce "civilkářů" je veřejností sledována s velkým zájmem. Jejich náplní práce a práce dalšího zaměstnance v důchodovém věku je provádění nejnutnější údržby zařízení a majetku obce, péče o veřejnou zeleň, roznášení obědů nejpotřebnějším starším spoluobčanům, roznáškové služby OÚ a provádění drobných služeb. I když náklady na jednoho "civilkáře" jsou až 6x nižší než náklady na 1 pracovníka v řádném pracovním poměru, bude nutné uvažovat o vytvoření pracovní čety s odbornější kvalifikací vzhledem k narůstajícím potřebám péče o zařízení a majetek obce. Pro rok 2002 však zůstává vzhledem k finanční náročnosti stávající stav, a to 1 zaměstnanec v důchodovém věku a 3 pracovníci ve výkonu civilní služby.


Dopravní obslužnost

Po zavedení jízdního řádu MHD bylo na zdejší obecní úřad podáno několik připomínek k výpadku linky č. 7 v době mezi 12. a 13. hodinou, kdy odchází ze ZŠ Rožnov velký počet dětí. Ředitel ZŠ Rožnov potvrdil, že jich v této době ze školy odchází 45 až 60.

Po dohodě s Dopravním podnikem města ČB byla od 28.1.2002 zřízena mimořádná školní linka, která odjíždí z točny na Náměstí Bratří Čapků ve 12,48 do zastávky Benzina Včelná.

Od 1.4.2002 bude tato linka zavedena do řádného jízdního řádu. S tímto postupem vyjádřilo souhlas zastupitelstvo obce.

Na naši žádost o poskytnutí dotace na zabezpečení základní dopravní obslužnosti odpověděl referát dopravy Okresního úřadu takto: "... nemůže Okresní úřad ČB poskytnout žádnou dotaci na úhradu ztráty autobusových linek MHD. Základní dopravní obslužnost Vaší obce je zajištěna autobusy ČSAD Jihotrans, a.s. (linky č. 320020, 320030), autobusy ČSAD České Budějovice, a.s. (linky č. 330020, 330030) a vlaky Českých drah, s.p."

Obecní zastupitelstvo s tímto stanoviskem vyslovilo nesouhlas.

Obecní úřad dále obdržel od Dopravního podniku návrh letního jízdního řádu, který bude platit od 1.7. do 31.8.2002. Po jeho projednání a schválení nový letní jízdní řád zveřejníme v našem letáčku.


Obecní ples

Děkuji organizátorům a všem, kteří přispěli k dobré pohodě a příspěvky či dary do tomboly.

Výtěžek z plesu, který dosahuje částky 10.000 Kč bude použit na podporu Dětského centra Arpida a na podporu akcí pořádaných pro děti.

Výherce tomboly - malého kazetového přehrávače - upozorňujeme, že si může v kanceláři OÚ vyzvednout záruční list, návod a sluchátka, které si nevyzvedl u pořadatelů při plesu.


Zřizování nedovolených přechodů přes železniční trať

Obecní úřad obdržel 6.2.2002 výzvu k odstranění zřízené pěšiny - přechodu přes traťové koleje Č. Budějovice - Horní Dvořiště z Lesní kolonie.

Po dohodě s pracovníky Českých drah byly tyto nepovolené úpravy dne 7.2.2002 odstraněny.

Přecházení traťových kolejí mimo řádné přechody je velmi nebezpečné a nepřípustné.

Vyzýváme proto spoluobčany zejména žijící v Lesní kolonii, aby upustili od přecházení železničních kolejí mimo chráněné přechody či přejezdy.


Zprávy z mateřské školy

3. ledna na naší mateřské škole propukla oslava tříkrálová, kdy průvod králů v korunách se šel poklonit svaté rodině a nesl dárky Ježíškovi.

8. ledna jsme se zúčastnili divadelního představení v mateřské škole v Boršově "O babce Sušilce".

Nezapomněli jsme ani na krmení zvířátek, kterým jsme zanesli něco do krmelce a dojeli jsme také nakrmit labutě na řece Vltavě.

Hojnosti sněhu jsme využili ke stavění sněhuláků a bobování, pozorovali jsme stopy ptáků a zvířátek ve sněhu.

V současné době jezdíme do Českých Budějovic na plavecký výcvik.

Připravujeme se také na masopustní veselici, vyrábíme výzdobu, zkoušíme masky a budeme péci preclíky a koláče. Vše vyvrcholí maškarním bálem.


Upozornění

Odpadové nádoby neoznačené nálepkou či visačkou pro rok 2002 nebudou po 1.2.2002 vyváženy.

Nové známky pro rok 2002 si můžete zakoupit v pracovní době na obecním úřadě. Producenti odpadů z podnikatelské činnosti uzavřou smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu přímo s firmou van Gansewinkel Boršov, tel. 7250502, kl. 123.


Připravované kulturní a společenské akce pořádané obcí a ostatními organizacemi v 1. pololetí roku 2002

Únor

 • 8.2. Ples dobrých srdcí
 • 16.2. Ples obcí baráčníků
 • 23.2. Sportovní ples

Březen

 • 2.3. Dětský karneval
 • 8.3. Ples Bratří Zátků
 • 16.3. Zájezd do termálních lázní Bad Füssing blízko Pasova

  Program: Zastávka ve Free Shopu, nákupy v Pasově, koupání a relaxace v lázních

  Informace pro přihlášené (zájezd je již plně obsazen!):

  Odjezd autobusem ze Včelné v 6.00 od Kalkušů, návrat do 22.00 hodin.

  Cena je včetně pojištění 500 Kč na osobu.

  Zájezd je nutné uhradit do konce února.

  Bližší informace na OÚ nebo na tel. 72 50 508 - J. Mandžuková.

 • 30.3. Velikonoční jarmark v KD

Květen

 • 1.-5. 5. - Rozkvetlá Paříž - 5-ti denní zájezd
 • 7.-12. 5. - Výstava obrazů akademického malíře Milana Peterky
 • 19.5. - Společný turistický a cyklistický výlet

Červen

 • 1.-2. 6. - Víkend věnovaný dětem, zahrnuje sobotní výlet do ZOO v Jihlavě a nedělní sportovní odpoledne.

Červenec

 • 28.6. - 7.7. - Společně za sluncem. Pobytový zájezd do Chorvatska (viz dále)

Společně za sluncem

Již tradičně se společně vydáváme v prvním červencovém týdnu k moři. Pro letošní rok jsem vybrala opět Chorvatsko.

Po pročtení asi 40 katalogů různých CK se mně podařilo sehnat dvě atraktivní turistické lokality se zajímavou cenovou nabídkou, a bude tedy na Vás, kde strávíme týden příjemné dovolené.

Výhody společné dovolené:

 • nástupní a výstupní místo ve Včelné
 • příjemná sleva oproti nabídce v katalogu
 • výhodný termín umožňuje čerpání pouze čtyř dnů dovolené, neboť v uvedeném týdnu je jeden pracovní den volno (státní svátek)

Termín pobytu je 28. června do 7. července 2002

První letovisko - Biograd na Moru

se nachází ve střední Dalmácii.

Ubytování je v hotelu Kornati ve dvoulůžkových pokojích s možností jedné přistýlky. Hotel je na okraji města asi 200 m od oblázkové pláže. Nedaleko od hotelu se nachází i pláž písečná.

Stravování je formou polopenze (snídaně švédský stůl, večeře servírovaná).

Cena za dopravu autobusem, ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK a kompletní cestovní pojištění je pro dospělou osobu

7.400 Kč (výrazné slevy na děti a osoby na přistýlce).

Druhé letovisko - ostrov Korčula

Ostrov Korčula leží v jižní části Dalmácie mezi ostrovy Hvar a Lastovo.

Ubytování je v hotelu Park ve dvoulůžkových pokojích s možností jedné přistýlky. Hotel je přímo u pláže, od centra historického městečka je vzdálen asi 10 minut chůze.

Stravování je formou polopenze (snídaně švédský stůl, večeře servírovaná + salátový bufet).

Cena za dopravu autobusem, trajekt, ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, služby delegáta a pojištění CK je pro dospělou osobu

8.150 Kč (výrazné slevy na děti a osoby na přistýlce).

Zvu Vás k informativní schůzce ve středu 13. února od 15.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Dozvíte se více o jednotlivých letoviscích, k dispozici mám prospekty jednotlivých míst a další materiály.

Bližší informace je možné získat i na telefonním čísle 72 505 08 - J. Mandžuková.


Tištěná verze distribuována dne 8.2.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 7.2.2002