Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 5/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

XXXI. zasedání OZ konané 13. května se zabývalo kontrolou plnění rozpočtu za 4 měsíce letošního roku. Příjmy obce jsou naplňovány na 32 % celkových předpokládaných příjmů a výdaje dosáhly 30 % celoročních výdajů. Daňové příjmy jsou v porovnání s rokem 2001 mírně překročeny (+70 tis. Kč) a dosahují celkově částky 1.720.198 Kč. Zastupitelům byla podána zpráva o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří.

K zahájení prací na stavbě III. etapa obnovy místních komunikací v ulici V Sídlišti, Dlouhá a Husova bylo schváleno zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

V ulici Husova od ulice gen. Sokolovského k ulici v Sídlišti budou prováděny v době od 20. do 31.5. přípravné práce spočívající v přeložce kabelů vedených v komunikaci. Po dobu prací bude v tomto úseku částečná uzavírka komunikace.

Příští zasedání zastupitelstva bude svoláno na 10. června 2002.


Zprávy z mateřské školy

Pozvání:

  • na divadelní představení divadla Okýnko do mateřské školy dne 21.5. od 8,30 hodin. Vstupné 20 Kč za 1 dítě.
  • na oslavu Dne dětí - "kuličkovaná" - 28.5. na dětském hřišti u Voráčků od 16 hodin. Potom oheň na školní zahradě s opékáním buřtů (vezměte s sebou).

Poděkování: panu Hrníčkovi za marcipán pro děti, paní Servusové za dodání pastelek pro MŠ, paní Frídové za sladkosti pro děti, paní Štěpánkové za výtvarný materiál. Uvítáme jakékoli sponzorské dary. Děkujeme.


Víkend věnovaný dětem

Obecní úřad Včelná pořádá u příležitosti Dne dětí

v sobotu 1. června 2002 zájezd do zoologické zahrady v Jihlavě

Odjezd v 7.00 hod z parkoviště "U Kaštanu", předpokládaný návrat do 19.00 hod.

Účastnický poplatek:

  • děti do 15 let 80 Kč (doprava + vstupenka)
  • dospělí 100 Kč (doprava; zakoupení vstupenky individuálně)

Děti předškolního věku by měly mít doprovod dospělé osoby.

Závazné přihlášky včetně finanční úhrady přijímá do naplnění zájezdu kancelář Obecního úřadu ve Včelné.

v neděli 2. června 2002 Dětské odpoledne

Toto sportovně zaměřené odpoledne se koná od 14.00 hod. v areálu SK Včelná. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, těšit se mohou na písničky při táboráku a opékání špekáčků.

Vzhledem k tomu, že finanční krytí obou akcí zajišťuje obecní úřad, uvítáme každý finanční příspěvek, za který předem děkujeme.


Upozornění

V tištěné pozvánce na cyklistický a turistický výlet byla nedopatřením neděle 19.5. označena datumem 18.5.

Správný termín je NEDĚLE 19. května 2002.


Informace pro přihlášené na letní pobytový zájezd - ostrov Korčula

Doplatky, popř. i pojištění bude paní vedoucí CK Máj vybírat ve čtvrtek 30.5.2002 od 16,30 do 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Včelná.


Inzerce - služby pro majitele psů

  • Zajistíme základní výcvik a výchovu štěněte, popř. mladého psa
  • Zajistíme venčení Vašeho psa

Blanka Drtinová, Lesní 76

Tel. 72 50 716, mobil: 0737-651263


Oznámení ordinace MUDr. Prüherové v Č. Budějovicích

V době letních prázdnin bude ordinace pro nemocné v úterý od 13 do 15,30 hodin. Ostatní dny nezměněny.


Tištěná verze distribuována dne 16.5.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 16.5.2002