Obecní zpravodaj 6/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva • Volby

OZ na svém XXXII. zasedání schválilo rozpočtovou změnu č. 1, kterou se díky mimořádným daňovým příjmům navyšuje příjmová stránka rozpočtu o 1,4 mil. Kč. Tyto prostředky budou ve výdajích použity na krytí nákladů spojených s realizací stavby III. etapa obnovy místních komunikací.

Dále se OZ zabývalo vypsáním výběrového řízení na dodávku stavebních prací obnovy komunikací. Ve výběrovém řízení bylo obesláno 6 firem. Zasedání výběrové komise se uskuteční v pondělí 17.6.2002. Předpokládaný termín zahájení prací je červenec 2002. Po skončení výběrového řízení bude přesnější termín všem vlastníkům nemovitostí v dotčených ulicích (V Sídlišti, části Dlouhá a části Husova) oznámen samostatným letáčkem.

Předmětem jednání OZ byl též dodatek smlouvy o nájmu a provozu veřejného vodovodu a kanalizace upravený v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

OZ byla podána zpráva o přípravě voleb do Parlamentu ČR, které se budou konat

  • v pátek 14.6. od 14 do 22 hodin a
  • v sobotu 15.6. od 8 do 14 hodin.

Volební místností je Kulturní dům Včelná.

Pokud některý z voličů neobdržel z jakýchkoli důvodů hlasovací lístky při jejich doručování, či došlo k jejich poškození, ztrátě nebo jsou neúplné, obdrží na požádání ve volební místnosti novou kompletní sadu v době voleb. Informace o způsobu hlasování jsou přiloženy u každé sady hlasovacích lístků.


Kontrola využívání svozu domovního odpadu domácnostmi

Obecní úřad provedl kontrolu využívání svozu domovního odpadu v souladu s vyhláškou obce o nakládání s domovním odpadem. Naprostá většina domácností řádně využívá svozu prostřednictvím vlastních popelnic, kontejnerů na papír a sklo a pytlů na tříděné PET lahve. Velké množství odpadu je likvidováno při hromadných sběrech kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Řada domácností využila i možnosti odložení kompostovatelného odpadu v předem stanovené době. Obecní úřad děkuje spoluobčanům za široké zapojení domácností do řízeného sběru domovního odpadu.

Přesto dochází na OÚ upozornění, že někteří spoluobčané spalují domovní odpad (např. umělohmotné obaly z potravin) i na otevřených ohništích či v zahradních krbech nebo kotlích ústředního topení.

Zákaz spalování umělých hmot není výmyslem starosty či někoho jiného, nýbrž reakcí na skutečně prokázanou vysokou škodlivost zplodin na zdraví nás všech a především našich dětí.

Do domácností, které dle našeho zjištění nejsou do systému likvidace komunálního odpadu řádně zapojeny, byla rozeslána výzva k zjednání nápravy.


Poděkování

Kulturní komise obce děkuje sponzorům, kteří přispěli věcnými dary na Dětský den 2. června s účastí 115 dětí: paní Kalkušové, paní Frídové a panu Šlincovi.


Pozvánka na akce v obcích svazku Blanský les - podhůří

  • 16. června Habří - Pouť u Sv. Víta
  • 21. června Jankov - Tradiční pouť
  • 29. června Homole - Den pro děti

Inzerce - Elektro Voráček

Elektro Voráček nově otevírá prodejnu domácích spotřebičů a kuchyňského studia Schüller v Českých Budějovicích, Chelčického 19, tel./fax: 63 60 382.

• • • Německá kvalita, kterou si můžete dovolit • • •


Pozvánka pro ženy

Pro ženy každého věku (děti a muže nechte doma)

Kdy: 22.6. - 23.6.2002 (si budeme užívat, příjezd v průběhu dopoledne)

Kde: Římov, ubytovna na hřišti

Co tam: cvičení pánevního dna • jak se zbavit migrény • obličejová gymnastika pro každou plet' • masáže chodidel • numerologie • rady a ukázky kadeřnice a kosmetičky

Co budeme jíst: tentokrát italská kuchyně - oběd, večeře, snídaně, oběd

Za kolik: 650,- na osobu

Co si vezmu: karimatku, činky 2 ks, tenisky, tepláky, krém na obličej a chodidla, dobrou náladu

Doprava: vlastní, tel.: 0607-720 028, 038-6353593, p.Vrbová


Tištěná verze distribuována dne 13.6.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 12.6.2002