Obecní zpravodaj 6-II/2002

OBSAH


III. etapa obnovy místních komunikací

Dnem 8. července bude zahájena stavba III. etapa obnovy místních komunikací v rozsahu ulice V Sídlišti, část ulice Dlouhá a část ulice Husova od ulice V Sídlišti k ulici gen. Sokolovského.

Předpokládané trvání prací je 3 měsíce.

Stavební práce bude provádět firma UNIKO Č. Budějovice, tel. 731 00 44, stavbyvedoucí Radek Mičan. Výkonem stavebního dozoru byl pověřen ing. Jan Pučegl, bytem Včelná 317.

Při provádění stavebních prací bude nutná postupná úplná uzavírka dotčených ulic a uzavírka panelové cesty kolem lesa od MŠ k ulici Lesní kolonie.

Obracíme se na spoluobčany se žádostí o pochopení a spolupráci zejména při vyhledávání skrytých přípojek vodovodu, kanalizací a pod. (pokud budou stavbou dotčeny).

UPOZORŇUJEME:

Do stavby nebude možné zajíždění motorových vozidel. Motorová vozidla proto parkujte mimo uvedené ulice!

V mimořádných případech může nehlídané parkování vozidel zajistit po dohodě Obecní úřad Včelná na pozemcích obce.

Stavbou poškozené přípojky sítí je dodavatel povinen bezodkladně opravit na vlastní náklady.

Pokud jsou známy závady na přípojkách umístěných v komunikaci, zajistí vlastník přípojky odstranění závady před zahájením stavebních prací, nebo v průběhu prací po dohodě s dodavatelem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Pavel Rožboud, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

20.6. jsme se slavnostně rozloučili s budoucími školáky za účasti zástupců obecního úřadu, kteří dětem předali dárky. Zkouškou odvahy pro děti bylo přespání v mateřské škole. Pěkný večerní program připravila paní učitelka Smetanová. Do ZŠ odchází 7 dětí.

Kolektiv MŠ děkuje všem rodičům a zastupitelstvu obce za vzornou spolupráci během školního roku a přeje všem pěkné prožití dovolené a celých prázdnin.


Letní jízdní řád autobusu MHD č. 7


Tištěná verze distribuována dne 1.7.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 27.6.2002