Obecní zpravodaj 11/2002

OBSAH


Volby do zastupitelstva obce

Voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 1. a 2.11. se zúčastnilo 718 voličů z celkového počtu 1181 voličů zapsaných do volebních seznamů pro obec Včelná, tj. 60,8 %.

Volební strany děkují voličům za účast ve volbách a za podporu jednotlivých kandidátů.

Do devítičlenného zastupitelstva byli zvoleni:

 Za Sdružení nezávislých kandidátů Včelná:
1. Pavel Rožboud      55 let  564 hlasů
2. Mgr. Vlasta Braumová  64 let  423 hlasů
3. Petr Průša       48 let  462 hlasů
4. Jana Petrová      58 let  453 hlasů
5. Ing. Karel Pokorný   53 let  411 hlasů
6. Zdeněk Petr       42 let  433 hlasů
Za Občanskou demokratickou stranu:
1. Ing. Jarmila Mandžuková 43 let  341 hlasů
2. Josef Hájek       49 let  188 hlasů
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy:
1. Josef Hanetšleger    58 let  141 hlasů

Pozvánka na ustavující zasedání OZ

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se uskuteční v pondělí 11.11.2002 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na zasedání bude ohodnocena práce odstupujícího zastupitelstva, členů výborů a komisí a provedena volba starosty a místostarosty obce.

Přejeme nově zvolenému zastupitelstvu hodně úspěchů a klidu při plnění jeho poslání.

OÚ Včelná


Ke sbírce "Povodně 2002"

Zastupitelstvo obce Plav děkuje občanům obce Včelná za příspěvek 100.000 Kč z veřejné sbírky na odstranění povodňových škod.


Zprávy z mateřské školy

Ředitelka mateřské školy děkuje za sponzorské dary manželům Jaukerovým a Vojtěchovým a rodičům za různé výtvarné materiály.

Rovněž děkuje obecnímu zastupitelstvu za pomoc při přechodu školy do právní subjektivity, zejména p. Rožboudovi a p. Marhounovi, a také zaměstnancům OÚ paní Medové a p. Marešovi a těší se na další spolupráci.


Upozornění

Ve středu 6.11. ve 12,00 hodin bude provedena první zkouška nově instalované sirény na budově obecního úřadu.


Uzavírka cesty do Roudného

Ve čtvrtek 7.11. bude v době 7,20 - 15 hodin uzavřena spojovací komunikace mezi obcí Roudné a státní silnicí č. III/00354 na Včelnou.


Kulturní a společenské akce do konce roku

 • Sobota 9.11. - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing (plně obsazeno)
 • Pátek 15.11. - Horečka páteční noci - taneční zábava od 19 hodin v KD
 • Sobota 23.11. - Předvánoční jarmark v Kulturním domě od 14 hodin

  Těšit se můžete na ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, keramiky, knih apod., bohatou tombolu a ochutnávku zdravějšího vánočního pečiva

 • Pátek až neděle 22.- 24.11. - Výstava obrazů Jiřího Masáka ze Včelné v zasedací místnosti obecního úřadu
 • Neděle 1.12. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před restaurací "U Kaštanu" od 17 hod.
 • Pátek 6.12. - divadelní představení pro děti spojené s Mikulášskou nadílkou v Kulturním domě od 17,30 hodin
 • Sobota 7.12. - Jednodenní zájezd do předvánočního Lince

  Program: prohlídka centra města s průvodcem, návštěva adventních trhů s množstvím doprovodných akcí (např. jízda vláčkem centrem města, sušenkový trh, návštěva zámeckého muzea...)

  Odjezd v 7.00 hod. z parkoviště "U Kaštanu". Návrat do Včelné okolo 20. hod. Cena za osobu i s pojištěním: 275 Kč.

  Do 20. listopadu jsou v CK Máj Č. Budějovice rezervovaná místa. Přihlásit se můžete na obecním úřadě, tel. č. 387 250 223, nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.

 • Sobota 14.12. - Setkání představitelů obce se seniory v KD od 14 hodin


Tištěná verze distribuována dne 6.11.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 6.11.2002