Obecní zpravodaj 11-II/2002

OBSAH


Z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 11. listopadu se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu ustavující zasedání nového zastupitelstva obce.

Zasedání předcházelo ocenění práce odstupujících zastupitelů, členů výborů a komisí a předání osvědčení o zvolení novým zastupitelům.

Do funkce starosty obce byl opět zvolen Pavel Rožboud, nar. 18.11.1946, bytem Včelná, Borovského 328.

Do funkce zástupce starosty obce ing. Jarmila Mandžuková, nar. 23.6. 1959, bytem Včelná, Nová 462.

Na druhém zasedání OZ budou ustaveny výbory a komise a proběhne volba jejich předsedů.

Přejeme všem zastupitelům hodně klidu do jejich práce, aby měli dostatek sil a podporu všech spoluobčanů.

Pavel Rožboud


Pozvánka na předvánoční jarmark a výstavu obrazů

Předvánoční jarmark se bude konat v sobotu 23. listopadu od 14 hodin v Kulturním domě.

Těšit se můžete na ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, keramiky, knih apod., bohatou tombolu a ochutnávku zdravějšího vánočního pečiva

Od pátku do neděle 22.- 24. listopadu bude na OÚ otevřena výstava obrazů Jiřího Masáka. Podrobnosti v samostatné pozvánce.


Rozsvícení vánočního stromu

se uskuteční v neděli 1. prosince od 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

U rozsvíceného stromu si zazpíváme koledy s dětmi z MŠ a sestrami Mertlíkovými. Účastníci slavnostního rozsvícení se mohou podílet na výzdobě stromu.


Další kulturní s společenské akce

  • Pátek 6.12. - divadelní představení pro děti spojené s Mikulášskou nadílkou v Kulturním domě od 17,30 hodin
  • Sobota 7.12. - Jednodenní zájezd do předvánočního Lince

    Program: prohlídka centra města s průvodcem, návštěva adventních trhů s množstvím doprovodných akcí (např. jízda vláčkem centrem města, sušenkový trh, návštěva zámeckého muzea...)

    Odjezd v 7.00 hod. z parkoviště "U Kaštanu". Návrat do Včelné okolo 20. hod. Cena za osobu i s pojištěním: 275 Kč.

    Do 20. listopadu jsou v CK Máj Č. Budějovice rezervovaná místa. Přihlásit se můžete na obecním úřadě, tel. č. 387 250 223, nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.

  • Sobota 14.12. - Setkání představitelů obce se seniory v KD od 14 hodin

Vánoční slevy v prodejně Centrum

Prodejna Centrum oznamuje, že od 25. listopadu bude zahájen prodej vybraného zboží za výhodné ceny. Seznam slev bude vyvěšen ve výloze.

Těšíme se na Vaši návštěvu


Tištěná verze distribuována dne 19.11.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 22.11.2002