Obecní zpravodaj 2/2003

OBSAH


Z V. zasedání zastupitelstva obce

Hospodaření obce

Kontrola hospodaření za leden 2003 ukázala, že příjmy i výdaje jsou v souladu se schválným rozpočtem na rok 2003. Mírný nárůst výdajů je odůvodněn úhradou faktur za práce provedené v roce 2002 (III. etapa obnovy komunikací).

Roční zpráva o výsledku finančních kontrol byla v souladu s vyhláškou č. 64/2002 Sb. odeslána Krajskému úřadu. Schválení závěrečného účtu za rok 2002 (rozbor hospodaření) bylo odročeno do doby ukončení přezkoumání hospodaření auditorem a případného vyjádření Krajského úřadu k závěrečnému účtu obce.

Výstavba

Ke změně územního plánu probíhá připomínkové řízení.

Orgán státního stavebního dohledu podniká další kroky ve věci nápravy obyvatelnosti domu čp. 56 na tř.5.května.

Údržba majetku obce

Zastupitelstvo schválilo zřízení stálého pracovního místa údržbáře majetku obce. Případné nabídky zájemců o toto místo budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.

Hrazení neinvestičních nákladů českobudějovických škol

Zastupitelstvo obce schválilo úhradu dlužné částky "školného" ve výši 176 tis. Kč za rok 2000 s termínem do konce března 2003. Tato částka nebyla dosud uhrazena proto, že město České Budějovice nebylo přístupno k jednání o zprůhlednění neinvestičních nákladů jednotlivých škol. Jednání bylo požadováno z důvodů prudkého nárůstu neinvestičních nákladů v období let 1998-2001 (celostátní průměr na 1 žáka činí 4,5 tis. Kč, u města ČB cca 6,5 tis. Kč na 1 žáka, v některých případech až 10 tis. Kč na 1 žáka).

V současné době probíhají oboustranně vstřícná jednání zástupců města Č. Budějovice, ekonomického odboru, a dotčených obcí s cílem narovnání těchto nedobrých vztahů vedoucímu k uzavření smluv, které by zamezily takovýmto nepoměrným rozdílům.

Obecní ples

Zastupitelstvo děkuje všem živnostníkům a podnikatelům v obci za poskytnuté dary a spolupráci při přípravě a průběhu 13. obecního plesu.

Výtěžek z této společenské akce ve výši 21 tis. Kč bude použit na akce pro děti a mládež pořádané obcí, 2000 Kč na podporu zařízení pro handicapované děti a mládež DOMEČEK v Trhových Svinech a 3000 Kč na podporu Dětského centra ARPIDA v Č. Budějovicích.


Výlep plakátů na nepovolených plochách

V obci se znovu objevily divoce vylepované plakáty (na plotech, rozvodných skříních, sloupech veřejného osvětlení apod.), tentokrát s jakousi výzvou "Spojení s vesmírnými národy".

Upozorňujeme, že takovéto divoké vylepování plakátů je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2001 o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci, podle které je mimo jiné zakázáno vylepovat plakáty a oznámení na jiných plochách než k tomu určených.

Obecnímu úřadu se dosud nepodařilo zjistit, kdo tyto plakáty vylepil, aby mohl zahájit řízení k zjednání nápravy ve věci odstranění plakátů včetně případných zůstatků lepidel, tj. uvedení poškozených ploch do původního stavu. Obecní úřad přivítá sdělení kontaktu na lepiče těchto, ale i jiných plakátů na plochy, které k tomu nejsou určeny.

Děkuji

Pavel Rožboud, starosta obce


Volné pobíhání psů - upozornění

Vzhledem ke množícím se stížnostem na volně pobíhající psy v obci začíná obecní úřad s fotografickou evidencí volného pobíhání psů s následným postihem majitelů.

Majiteli psa bude doručen snímek s upozorněním, že dle vyhlášky obce o místních poplatcích jej čeká pro příští rok vyšší poplatek ze psa, a to:

  • při 1× zdokumentování - nezvýšeno
  • při 2× zdokumentování o 250 Kč
  • při 4× zdokumentování o 500 Kč

Doufáme, že se tento postup setká s pochopením spoluobčanů a přiměje nezodpovědné chovatele k nápravě.

Obec dále usiluje o navázání spolupráce s českobudějovickou městskou policií ve smyslu odchytu toulavých psů v obci a jejich umisťování v městském útulku.


K úhradě místních poplatků

Jak jsme informovali v letáčku z prosince 2002, je splatnost poplatku ze psů, jakož i za komunální odpad 31. března.

Výše poplatku za komunální odpad je 350 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci. Poplatek ve výši 350 Kč platí i vlastník objektu určeného k individuální rekreaci, v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.


Plán kulturních a společenských akcí na rok 2003

15. února

Ples obcí Baráčníků

22. února

Bál dobrých srdcí

1. března

Ples Sportovního klubu

7. března

Ples firmy Bratří Zátkové

23. března

Dětský karneval

29. března

Jarní jihočeská zábava, hrají Kameňáci, pořádají Olina Turinská a Jirka Vávra, bohatý program, od 19,30 hodin

29. března

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing blízko Pasova

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákupním středisku. Odjezd autobusem ze Včelné v 6.30 hodin od Kalkušů, návrat do 22 hodin

Cena včetně pojištění je 510 Kč na osobu.

Zájezd je nutné uhradit do 7. března 2003 na OÚ u paní Medové.

19. dubna

Velikonoční odpoledne pro děti

20. dubna

Pomlázková taneční zábava

7.-11. května

Výstava obrazů - "Peršt art"

květen

Zájezd do Prahy na muzikál Galileo

Společný cyklistický a turistický výlet

červen

Víkend věnovaný dětem

Výstava suiseki a bonsaí s poradenstvím

červenec

Společně za sluncem - pobytový zájezd do Řecka

září

Společný cyklistický a turistický výlet

říjen

Škola lidových řemesel

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

22. listopadu

Předvánoční jarmark

30. listopadu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

5. prosince

Mikulášská nadílka s divadelním představením

6. prosince

Jednodenní zájezd do předvánoční Prahy


Společně za sluncem

Ve spolupráci s CK Máj České Budějovice jsme připravili pobytový zájezd do Řecka, letoviska Sivota. Městečko se nachází na břehu Iónského moře, 24 km jižně od přístavu Igoumenista, naproti ostrovu Korfu. Letovisko je držitelem "Modré vlajky", přidělované pouze místům s čistými a udržovanými plážemi.

Termín pobytu je 30. června - 12. července 2003.

Doprava: autobusem ze Včelné do Itálie, trajektem do přístavu Igoumenista a zpět.

Ubytování: penzion rodinného typu v klidné části Sivoty asi 500 m od pláže. Dvou a třílůžková studia s balkonem nebo s terasou jsou vybavena vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem.

Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo jen večeří

Výlety:

Lodí - Korfu, Paxi-Antipaxi, Parga, okružní plavba podél pláží Siovoty s koupáním

Autobusem - Parga a posvátná řeka Acheron, klášter Giromeri, Ioanina

Cena za dopravu autobusem, palubní lístek na trajekt, ubytování, spotřebu energie, plynu a vody, povlečení včetně ručníků, služby delegáta, pojištění CK je pro dospělou osobu 7.310 Kč (slevy na děti)

Zvu Vás na informativní schůzku ve středu 26. února 2003 od 16.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. K dispozici budou prospekty a další materiály. Bližší informace je možné získat i na telefonním čísle 387 250 508 - J. Mandžuková.


Jarní jihočeská zábava - aneb Poslední ples sezóny

Kulturní dům Včelná

29. březen (sobota) 2003 - od 19:30 do 2:30 hod.

K tanci i poslechu bude hrát jihočeská dechová kapela KAMEŇÁCI.

Tato kapela čítá 5 muzikantů, z toho 3 zároveň působí v Budvarce. Kameňáci si již jméno vytvořili nejen po celé České republice, ale i po Evropě (Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko, ...). Na zábavě zazní jak známé dechovky, tak i oblíbené písně minulých desetiletí. To vše v jedinečném podání Kameňáků!

  • Doprovodný program - předtančení, soutěž, a jiná překvapení
  • Cena vstupenky: 90,- Kč (Ve výši vstupného se odráží nejen vzniklé náklady, ale i fakt, že zábava není pořádána žádným spolkem či sdružením.)
  • Prodej vstupenek bude zahájen 25. února 2003 v místním hostinci U Petrů (denně 11 - 22 hod.). Místa v sále si můžete vybrat přímo v hostinci. Další informace na tel. 606 273 121.

Všichni jste srdečně zváni!


Nabídka pronájmu prostor

Prodejna CENTRUM ve Witthanově ulici nabízí k pronájmu prostory bývalé masny: 50 m2 + příslušenství. Další informace na tel. 387 250 213.


Přípravný kurz němčiny

  • Je určen pro ty žáky 9. tříd základní školy, kteří se letos chystají na přijímací zkoušky.
  • Maximálně 4 žáci ve skupině. Kurz je každý čtvrtek od 14:50 do 16:00 hod. v budově včelenského obecního úřadu. Doba trvání kurzu - únor až květen 2003. Cena: 80,- Kč za týden (vždy 70 minut výuky). Již jen 2 zbývající místa! Telefon: 606 137 077 (po celý den), 387 250 635.

Kurzy tance

Taneční klub STYL nabízí kurzy tance pro děti od 6 let.

Přihlásit děti je možné ve dnech pondělí, úterý a středa vždy od 16 do 20 h. v KD Včelná u vedoucího TK STYL pana Vladimíra Friedla.


Soukromá inzerce

Přijmeme paní na úklid rodinného domu ve Včelné. Rozsah 2× týdně, 6-8 hodin za týden. Tel. 606 733 356 nebo 387 998 423


Tištěná verze distribuována dne 17.2.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 18.2.2003