Obecní zpravodaj 5/2003

OBSAH


Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

Deset nových států má otevřené dveře pro vstup do Evropské unie. Ve dnech 13. a 14. června 2003 budeme mít i my možnost potvrdit Smlouvu o přistoupení České republiky k Evropské unii, která byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách.

Minimální počet členů okrskové volební komise byl stanoven na 5 členů. Politické strany nebo politická hnutí, které mají v Poslanecké sněmovně poslanecký klub nebo v Senátu senátorský klub, a volební strana, která získala v posledních volbách alespoň jeden mandát v zastupitelstvu obce, jsou oprávněny delegovat po jednom členu a po jednom náhradníku do okrskové komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

Místem pro hlasování bude Kulturní dům, v první den hlasování, pátek 13. června od 14 do 22 hodin, v druhý den hlasování od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístek bude vydáván oprávněným voličům ve volební místnosti v době hlasování.

Občané s volebním právem mohou požádat obecní úřad o vydání hlasovacího průkazu pro možnost hlasování mimo místo trvalého bydliště. Tento průkaz může obecní úřad vydat nejdříve 29. května, nejpozději 11. června 2003 do 16 hodin.

Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii musí být přístupna k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně 21 dnů před konáním referenda. Obecní úřad Včelná není matričním úřadem.


Dopravní obslužnost

V letošním roce hradí naše obec prostřednictvím krajského úřadu příspěvek ve výši 58.440 Kč na úhradu ztráty autobusové dopravy (modré autobusy).

Díky intenzivním jednáním vedeným koncem roku 2002 na odboru dopravy Krajského úřadu a s podporou krajského zastupitelstva byl původní

příspěvek obce na úhradu ztráty linky č. 7 MHD ve výši 938.320 Kč pro rok 2003 snížen na 433.909 Kč. Rozdíl 504.411 Kč je Dopravnímu podniku města Č. Budějovice uhrazen z prostředků kraje.

Na osobní vlaky ČD obec nepřiplácí. V nádraží ČD Včelná staví všechny spoje kromě rychlíkových Č. Budějovice - H. Dvořiště - Linec.


Jarní úklid

Obecní úřad Včelná zabezpečuje úklid veřejných prostranství, místních komunikací, zelených pásů a ostatních ploch. Děkujeme za spolupráci při péči o zelené pásy kolem místních komunikací sousedících s rodinnými domy a zahradami. Náklady spojené např. s výsadbou okrasných keřů v těchto pásech může uhradit obecní úřad.


Strojní čištění komunikací - upozornění

Obecní úřad zahájil čištění místních komunikací závěsným zařízením za traktor. To je však velice ztěžováno parkujícími automobily na komunikacích. Dovolujeme si proto majitele automobilů požádat o parkování mimo veřejnou konumikaci, a to v době:

Horní část obce až po ulici Witthanovu včetně:

Pondělí 19.5.2003 od 7 do 15 hodin.

Spodní část obce od ulice Witthanova k trati:

Úterý 20.5.2003 od 7 do 15 hodin.

Děkujeme za pochopení
Pavel Rožboud, starosta


Výstava kamenů SUISEKI a BONSAJÍ

Klub YANAGI-DORI z Českých Budějovic - skupina příznivců asijského umění - pořádá v prostorách Obecního úřadu ve Včelné výstavu kamenů SUISEKI a BONSAJÍ (amatérsky pěstovaných převážně z domácích dřevin).

Výstava bude zahájena v pátek 6. června v 17 hodin a bude přístupná:

6. června - pátek ......... 17-20 hodin

7. června - sobota ......... 9-18 hodin

8. června - neděle ......... 9-12 hodin.

Odborný výklad a informace podají členové klubu YANAGI-DORI. Informace též na internetu - http://yanagi-dori.webpark.cz


Víkend věnovaný dětem

Sobota 31. května 2003

Zájezd do zoologické zahrady v Brně

Podle zájmu je možná i prohlídka centra města a hradu Špilberk.

Odjezd v 7.00 hod. z parkoviště "U Kaštanu", předpokládaný návrat okolo 20.00 hod.

Účastnický poplatek:

  • děti do 15 let 100 Kč (doprava a vstupenka)
  • dospělý 150 Kč (doprava, zakoupení vstupenky individuálně)

Děti předškolního věku by měly mít doprovod dospělé osoby.

Závazné přihlášky včetně finanční úhrady přijímá do naplnění zájezdu kancelář obecního úřadu ve Včelné.

Neděle 1. června 2003

Dětské odpoledne

Toto sportovně zaměřené odpoledne se koná od 14.00 hod v areálu SK Včelná. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, těšit se mohou na písničky při táboráku a opékání špekáčků.


Inzerce

  • Ve čtvrtek 26.6. od 10 do 17 hodin pořádá firma Dittrych Turnov v Kulturním domě prodejní trhy koberců a textilního autopříslušenství.

  • Dětský oddíl ORION Vás zve na stanový letní tábor s celotáborovou hrou. Místo: v Údolí Myšáků, na řece Vltavě mezi Zlatou Korunou a Boršovem nad Vltavou.
    Termín: 29.6.-12.7.2003. Cena 2.000 Kč. Bližší informace a přihlášky na tel. 728 278 371, Lucie Cestrová, nebo 387 331 977, Ondřej Havlíček, nebo na www.sweb.cz/oddilorion.

  • Čepro a.s. oznamuje, že tenisové kurty ve Čtyřech Chalupách jsou opět v provozu. Klíče k vyzvednutí na vrátnici firmy. Cena 50 Kč/hod.

Cyklistický výlet a turistika

CYKLISTICKÝ VÝLET

Obecní úřad Včelná zve všechny vyznavače cyklistiky na společný výlet Podkletím

Termín: Neděle 25. května 2003

Sraz účastníků: v 9,15 na parkovišti restaurace U Kaštanu, Včelná

Trasa je asi 50 km dlouhá:

Včelná - Boršov - Kamenný Újezd - Opalice - Zaluží - Zlatá Koruna - Srnín - Nový Dvůr (rozcestí nad Krumlovem) - Rozhledna nad Zlatou Korunou (pod vrcholem Kleti) - rozcestí U Modrého obrazu - Křemže - Včelná

Podrobnější časový rozpis bude předán účastníkům na stanovišti před odjezdem.

CYKLISTICKÝ VÝLET S DĚTMI

Termín: Neděle 25. května 2003

Sraz účastníků: v 13 hodin na parkovišti restaurace U Kaštanu, Včelná

Trasa bude účastníkům upřesněna na místě

TURISTICKÝ VÝLET

Termín: Neděle 25. května 2003

Trasa pro pěší je asi 6 km dlouhá. Sraz účastníků: Nádraží ČD Boršov v 10,30 hodin.

Cena plného jízdného je 16 Kč.

Odjezd vlakem z nádraží ČD Boršov v 10,47 do stanice Vrábče.

Odtud pěšky na kopec Kluk společně s dětmi z obce Vrábče.

Návrat vlakem ze stanice Vrábče v 15,50 nebo v 18,14 hodin.


Tištěná verze distribuována dne 15.5.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 15.5.2003