Obecní zpravodaj 12/2003

OBSAHZastupitelé obce a obecní úřad děkují všem spoluobčanům za podporu a spolupráci v roce 2003 a přejí radostné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a dobrou pohodu v roce 2004


Ze zasedání zastupitelstva dne 15.12.2003

Zastupitelstvo obce schválilo mimo jiné změnu č. 1 územního plánu obce Včelná, novelu vyhlášky o místních poplatcích, rozpočtovou změnu č. 3/2003 a rozpočet obce na rok 2004.

K rozpočtu na rok 2004

Příjmy v roce 2004:

Daňové příjmy včetně poplatků očekáváme ve výši 8,6 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši 461 tis. Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu očekáváme ve výši 1,4 mil. Kč.

Celkové příjmy lze očekávat ve výši 10,4 mil. Kč.

Výdaje v roce 2004:

Splátky úvěrů odčerpají z rozpočtu 1,6 mil. Kč, za dopravní obslužnost (MHD a ČSAD) zaplatíme 1.146 tis. Kč a příspěvek na neinvestiční náklady škol odvedeme ve výši 800 tis. Kč. Celkové výdaje očekáváme ve výši 8,8 mil. Kč (bez splátek úvěrů).

Podrobnější tabulka rozpočtu na rok 2004 je zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.


Místní poplatky na rok 2004

Výše místních poplatků se oproti minulému roku v principu nemění.

Poplatek ze psů

– za prvního psa 100 Kč, za dalšího psa 150 Kč

– důchodci, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu, platí polovic

Poplatek je splatný do 31.3. a nově se platí již ze psů starších 3 měsíců.

U držitelů psů, u nichž bylo za rok 2003 dvakrát zdokumentováno volné pobíhání však platí na rok 2004 Kč 350.

Poplatek za komunální odpad

Výše poplatku činí 350 Kč na osobu.

Poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt (i cizinci) a dále vlastníci objektů určených k individuální rekreaci, v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu (za rekreační objekt se platí 350 Kč ročně).

Úlevy a osvobození od poplatku:

 • Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě do 18 let bez vlastního příjmu žijící ve společné domácnosti.
 • Studentům ubytovaným v místě studia mimo obec se poskytuje úleva 50 Kč.
 • Částečná úleva v poměrné výši se poskytne těm, kdo v obci prokazatelně nepobývají po dobu delší než 3 kalendářní měsíce (souvisle).
 • Úleva 150 Kč se poskytuje poplatníkům bydlícím v místě, kam není možné z technických důvodů zajíždět sběrným vozem popelnic.

Poplatek je splatný do 31. března, u objektů určených k individuální rekreaci do 30. června běžného roku. Za domácnost poplatek odvede společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník či správce. Poplatníci jsou povinni uhradit poplatek sami bez vyzvání.

Obecní úřad nebude vydávat žádné známky k označování popelnic.

Plné znění vyhlášky o místních poplatcích na www.vcelna.cz.

Úhrada poplatků

Poplatky ze psů a za komunální odpad můžete uhradit jedním bankovním převodem za celou domácnost na účet obce u ČSOB č. ú. 127 385 614 / 0300 s uvedením vašeho rodného čísla jako variabilního symbolu.

Pokud neplatíte poplatky za celý dům, oznamte obecnímu úřadu jména osob, za které poplatek platíte, a to písemně, faxem, e-mailem či telefonicky (i na záznamník).

Hotovostní úhradu je možno provést na OÚ v úřední dny: PO + ST: 7,30-12 a 13-17 hodin.

Pracovníci OÚ se vám však budou dle potřeby věnovat i v jiných dnech.


Zprávy z mateřské školy

5.12. byla ve školce mikulášská nadílka. Děti byly obdarovány sladkostmi a ovocem.

13.12. děti vystoupily se svým programem na setkání seniorů.

16.12. jsme se s rodiči a přáteli školy sešli na vánočním posezení s vystoupením dětí

Zaměstnanci MŠ děkují zaměstnancům OÚ za celoroční spolupráci při akcích školy a rekonstrukci pískoviště na školní zahradě.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům klidné a radostné vánoce a hodně spokojenosti v novém roce 2004.

Upozornění: Vyzýváme držitele psa - německého ovčáka - v ulici gen. Sokolovského čp. 477, aby si psa zabezpečil na svém pozemku, neboť se velmi často pohybuje bez dozoru v okolí mateřské školy a představuje riziko při vycházkách dětí.


Svozy odpadů na konci roku

Termíny svozu popelnic i PET lahví se ani o svátcích nemění.


Jízdní řády

Přílohou tohoto letáčku jsou jízdní řády autobusů MHD č. 7, linkových autobusů a vlaků. Jsou opět připraveny pro vystřižení a přehnutí v půli do tvaru knihy.

Upozorňujeme, že narozdíl od minulého vydání je odjezdový čas "modrých autobusů" uveden od autobusového nádraží. Od Geodézie nutno připočítat 3 minuty.

Řidiči ČSAD Jihotrans vás ochotně svezou do města i zpět, při odjezdu ze Včelné je však dobré dát řidiči znamení k zastavení. Pokud zjistíte neochotné jednání řidičů firmy ČSAD České Budějovice, je možno upozornit buď přímo tuto firmu nebo OÚ Včelná, avšak uvést přesně, o který den, který spoj a o kterou přepravní společnost se jednalo. Řidiči jsou povinni brát cestují ze Včelné jako "plnoprávné" cestující.

S ČSAD se svezeme za 6 či 8 Kč, s MHD za 10 Kč, vlakem s "Kartou Z" za 11 Kč, jinak za 16 Kč.

Nezapomeňte, že v pracovních dnech do konce roku 2003 platí prázdninový jízdní řád.


Plesová sezóna v Kulturním domě

 • 17. ledna - Jubilejní 10. ples ODS
 • 31. ledna - 14. obecní ples

 • 7. února - Ples Sportovního klubu
 • 14. února - Bál dobrých srdcí
 • 21. února - Ples Baráčníků

 • 5. března - Ples Bratří Zátků
 • 13. března - Jihočeský ples 2.JINÁ INZERCE: Tříkrálová sbírka 2004

Tříkrálová sbírka se uskuteční ve Včelné od 2. do 11. ledna 2004 formou pochůzek "Tří králů" a výběrem hotovosti do zapečetěných kasiček. Sdružení Česká katolická charita se touto sbírkou snaží formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících, kteří si nemohou pomoci sami. Děkujeme za Vaše přispění.

Farní charita Boršov nad Vltavou


Horečka páteční noci 4. - malé ohlédnutí

14. listopadu proběhla v našem kulturním domě již čtvrtá taneční zábava pod názvem Horečka páteční noci. Hosté se skvěle bavili zejména díky kapele INKOGNITO, která hraje oblíbené hity všech generací na Horečce již pravidelně. Součástí byl také doprovodný program, letos obzvláště bohatý. Latinsko-americké tance v podání dvou dětských párů, vystoupení skupiny historického šermu, středověká světelná show, taneční soutěž, bohatá tombola a jako půlnoční překvapení Leoš Mareš - to všechno mohli vidět ti, kteří se přišli onen pátek pobavit.

Vzhledem k tomu, že sál byl téměř vyprodán, a museli jsme na konci předprodeje odmítnout zájemce, kteří chtěli větší počet vstupenek, plánujeme na příští rok Horečky hned dvě. První se bude konat na jaře, druhá na podzim. Dále na 13. březen 2004 (sobota) chystáme Jihočeský ples 2., jehož první ročník proběhl ještě pod starým názvem Jarní jihočeská zábava. Další informace se od nás samozřejmě včas dozvíte!

Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že se přijdete pobavit i v příštím roce. Za celý organizační tým přeje krásné svátky vánoční a pohodový nový rok Olina Turinská a Jirka Vávra!


Silvestr v restauraci "U KAŠTANU"

V ceně 300,- Kč je zahrnuta hudba a toto silvestrovské menu:

 • Káva dle výběru ( turecká, capuccino, vídeňská, presso, alžírská ...)
 • 1. večeře - grilovaný špíz z vepřové panenky se šunkou a sýrem, příloha dle přání hosta
 • 2. večeře - smažený kuřecí řízek, příloha dle přání hosta
 • obložený talíř
 • sekt na přípitek
 • po celý večer česnečka na přání zdarma.

Chlebíčky a chuťovky na silvestrovský stůl lze objednat u nás nebo si každý může přinést své. Kuchyně bude připravena splnit Vaše přání až do čtvrté hodiny ranní.

O dobrou náladu během večera se postará tříčlenná hudební skupina "MIX TRIO" pod vedením kapelníka p. Vaňka, se širokým repertoárem písní od českého popu, taneční muziky až po dechovku.

Restaurace bude na Silvestra po celou noc rezervována pouze pro hosty, kteří si zakoupili místenky. Začátek silvestrovské zábavy v 19 hodin, hudba bude hrát od 19,30 do 3-4 hodin ráno.

Prodej místenek v restauraci, tel. 387 250 364.


Oznámení prodejny Centrum

Prodejna Centrum oznamuje otevírací dobu o svátcích:

  24. středa  7 - 11   30. úterý  7 - 18
  25. čtvrtek Zavřeno   31. středa  7 - 11
  26. pátek  Zavřeno   1.1. čtvrtek Zavřeno
  27. sobota  7 - 11   2.1. pátek  7 - 18
  28. neděle  8 - 11   3.1. sobota  7 - 11
  29. pondělí 7 - 18   4.1. neděle  8 - 11

Přejeme všem zákazníkům klidné prožití svátků vánočních, vše nejlepší do nového roku a těšíme se na Vaši návštěvu.


Tištěná verze distribuována dne 22.12.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 22.12.2003