Obecní zpravodaj 3/2004

OBSAH


Ze zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 8.3.2004 schválilo poskytnutí finančního daru neziskové organizaci Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje ve výši 2.000 Kč.

Byla objednána výroba plastických samolepek znaku obce Včelná. Předpokládaný termín dodání je konec března 2004.


Drobné stavby v obci

Koncem měsíce března bude zahájeno dokončení stavby ZTV v ulici Větrná, které spočívá v založení obrubníků a dokončení povrchu vozovky ulice. Náklady na dokončení stavby jsou hrazeny převážně z příspěvků vlastníků přilehlých nemovitostí.

Vodoprávní úřad zahájil řízení ve věci položení kanalizační větve pod ulicí Hraniční. Tato stavba bude zahájena v jarních měsících. Na financování této stavby se podílí firma Jan Trapl, která je investorem bytové výstavby pod Včelnou v k.ú. Boršov nad Vltavou. Výstavba bytů a garáží v k. ú. Boršov nad Vltavou po levé straně silnice ve směru na Rožnov bude podle informací investora pokračovat v letech 2004 a 2005.

Mezi obcí Včelná a firmou Jan Trapl byla uzavřena dohoda o bezplatném vybudování posílení kanalizace obce v roce 2005 v délce cca 400 m (prům. 800 mm) jako náhrada za možnost připojení nových bytových jednotek na kanalizaci obce Včelná.

Tato výstavba se netýká celé plochy od obce k železniční trati na Černý Kříž. Spodní část pozemků, na které jsou odkládány sutě, roury a ostatní materiál, patří jinému vlastníkovi. O spolupráci např. ve věci odkanalizování těchto pozemků obec Včelnou zatím nikdo nežádal. Rozhodování při výkonu samosprávy v této lokalitě náleží obci Boršov nad Vltavou.

Výběr dodavatele na již avizovanou opravu místních komunikací nebyl ještě uzavřen. Termín realizace bude předem oznámen.


Projevy vandalismu

I v naší obci se opět předvedli někteří "hrdinové", a to ničením zařízení na dětském hřišti v ul. Borovského, poškozováním zaparkovaných automobilů cestou z plesů apod. Po plese konaném dne 5. března zmizel dokonce z budovy obecního úřadu obecní prapor.


Jarní úklid komunikací

Vzhledem k plánovanému strojnímu čištění komunikací žádáme vlastníky automobilů o jejich parkování na vlastních pozemcích, a to zvláště:

- v úterý 30. března v horní části obce k ulici Witthanova včetně

- ve středu 31. března v dolní části obce od ulice Witthanova


Z obecní knihovny

Dosavadní knihovnice paní Blanka Drtinová požádala z důvodu pracovního vytížení o uvolnění z funkce knihovnice obecní knihovny. Paní Drtinová pracovala ve svém volném čase v obecní knihovně s pomocí svého manžela a syna Martina od roku 1994.

Paní Drtinové patří za tuto práci poděkování jménem zastupitelstva obce i jménem stálých čtenářů.

Novou knihovnicí se stává od 24. března 2004 paní Alena Hálová, tř.5.května 63, Včelná.

Současně se změnou v osobě knihovnice obecní úřad zajistil vymalování prostor knihovny, napojení internetu pro veřejnost zdarma a zlepšení osvětlení interieru.

Po dohodě s paní Hálovou bude s platností od 24.3.2004 změněna výpůjční doba, a to na:

Pondělí 15 - 17 hodin
Středa 15 - 18 hodin

Použití barevné tiskárny / kopírky bude zpoplatněno ve výši skutečných nákladů. Sazby budou zveřejněny v knihovně.

MALÁ SLAVNOST znovuotevření knihovny a zpřístupnění veřejného internetu se uskuteční ve středu 24.3.2004 od 17 hodin v Obecní knihovně za účasti představitelů obce a spisovatele Věroslava Mertla.

Součástí malé slavnosti bude ohodnocení dosavadní činnosti knihovny a uvedení do funkce nové knihovnice paní Aleny Hálové.

V rámci malé slavnosti budou v knihovně vystaveny nalezené díly kronik obce Včelná z let 1947-1971, o jejichž znovuobjevení v Jihočeském muzeu se zasloužil exkronikář PhDr. F. Vydra.

Zveme všechny čtenáře a příznivce obecní knihovny.


Ocenění obce z krajského úřadu

Dne 17.3. převzal starosta obce s místostarostkou ing. J. Mandžukovou z rukou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka ocenění za 3. místo v krajském kole soutěže ZLATÝ ERB v kategorii nejlepších internetových stránek obce.

Ačkoli stránky do soutěže obec nepřihlásila, odborná porota je vyhodnotila především pro obsažnost a aktuálnost. Blahopřeji a děkuji Františku Marešovi, který stránky obce vytváří, za velmi zodpovědnou práci.

Pavel Rožboud, starosta


Aktualizace SEZNAMU SLUŽEB A ŽIVNOSTÍ

Obecní úřad připravuje po 3 letech aktualizované vydání Seznamu služeb a živností v obci. Pokud jste začali poskytovat služby v poslední době, můžete OÚ požádat o zveřejnění reklamy textové či grafické, oboje zdarma. Pokud Vaše firma dříve figurovala v seznamu a již činnost nevyvíjí, i toto prosím oznamte na OÚ.


Hromadné sběry odpadů

Jarní hromadné sběry odpadů se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna. Bližší informace o způsobu provedení sběru budou uveřejněny zvláštním letáčkem.


Zprávy z mateřské školy

MŠ děkuje panu Václavu Hůrkovi za papírové domečky, které vyrobil dětem.

20. února měly děti maškarní rej a vydováděly se v různých hrách.

19. března vyneseme Mořenu a uvítáme jaro na řece Vltavě v Boršově nad Vltavou.


Poděkování kulturní komise

Kulturní komise děkuje sponzorům ze Včelné, kteří přispěli do tomboly na dětský karneval dne 7.3.2004: p. Frídová - prodejna Centrum • p. Trojáková - dětská burza Dráček • p. Voráček - prodejna elektro • ing. Morávek - Potraviny pro zdraví


Uzavírka železničního přejezdu v Boršově nad Vltavou

Ve dnech 22. - 26. března bude uzavřen železniční přejezd v Boršově nad Vltavou. Autobusy MHD č. 7 pojedou ze Včelné pouze do stanice Boršov - Nádraží (u pošty).

Doprava MHD č. 7 mezi Budějovicemi a Včelnou bude nezměněna.


Změna v tarifikaci MHD

Od dubna tohoto roku bude zrušena zónovost jednotlivých jízdenek MHD. I základní 10-minutová jízdenka za 8 Kč bude přestupní a bude možno s ní jet přes hranici pásma.

Fakticky to znamená, že od Polikliniky Jih na Včelnou budeme moci jezdit za 8 Kč. Ze Včelné za 8 Kč dojedeme o jednu zastávku méně - na nám. Jiřího z Poděbrad. Až k Poliklinice Jih však dojedeme, nastoupíme-li na zastávce Včelná - Pod tratí.


Jarmí nabídla balkonových rostlin

MUŠKÁTY VZPŘÍMENÉ - červené 20,-

MUŠKÁTY PŘEVISLÉ - červené 20,-

SURFINIE - purpurové, růžové, purpurové lemované, modré lemované 20,-

PLECTRANTHUS (MOLICE) - převislý, ozdobný listem, vonící, odpuzuje hmyz 20,-

HELICHRYSUM (SMIL) - převislý, ozdobný listem 20,-

BEGONIE HLÍZNATÉ - směs barev, vhodné do stínu 20,-

IMPATIENS (BALZAMÍNA) - plnokvětá, směs barev, vhodná do stínu 20,-

PAŘÍŽSKÁ KOPRETINA - bílá, žlutá, možno pěstovat na kmínku 20,-

MIMULUS (KEJKLÍŘKA) - převislá, oranžové květy 20,-

FUCHSIE - převislé, plnokvěté, červenobílé, červenomodré vhodné do stínu 20,-

SCAEVOLA (VĚJÍŘOVKA) - převislá, modré květy 20,-

SOLANUM JASMINOIDES - převislá, pnoucí, bílé květy20,-

DIANTHUS (KARAFIÁT) - jednoduchý, červenorůžový květ 20,-

TAGETES (AFRIKÁN) - plnokvětý, oranžový květen 20,-

BIDENS (BALKONGOLD) - převislý, žluté květy 15,-

VERBENA (SPORÝŠ) TEMARI - převislé, červené, fialové, růžové 15,-

BACOPA (SUTERA) - převislá, bílé květy 15,-

SANVITALIA (VITÁLKA) - převislá, žluté květy 15,-

LOTUS (ŠTÍROVNÍK) - převislý, červenooranžové květy15,-

BRACHYCOME (VŠELICHA) - fialové květy s okem 15,-

LOBELIA (LOBELKA) - převislá, hořcově modré květy 15,-

Prodej od 13. dubna, PO - PÁ od 15 do 18 hodin

Radek Zakostelecký, tř.5.května 10, Včelná, u zastávky MHD - Včelná

Tel. 387 250 331. Prosím, nezvoňte mimo uvedené otvírací hodiny

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!


Přehled termínů připravovaných akcí

25. března čtvrtek - Koncert country folkové kapely Hop Trop
27. března sobota - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

3. dubna  sobota - Velmi jemná taneční zábava
12. dubna  pondělí - Soutěž tanečních párů dětí a mládeže
           o pohár obce Včelná
13. dubna  úterý  - Koncert desetiletí - Jaroslav Hutka
17. dubna  sobota - Sobota pro ženy
23. dubna  pátek  - Horečka páteční noci
30. dubna  pátek  - Zájezd na muzikál Bídníci do Prahy

2. května  neděle - Jednodenní výlet do Rakouska

Koncert trampské kapely HOP TROP

Obsazení: Kučera, Samson Lenk, Vondra + folkový BONUS v podobě sólových skladeb Jaroslava Samsona Lenka.

25. března 2004 od 19.00 v KD Včelná

Vstupné 99 Kč

Pořadatel: Kulturní sekce aikido klubu Sei Shin Rožnov

Rezervace a informace na tel. 602 451 669 a na www.volny.cz/kulturni_sekce


Zájezd do lázní Bad Füssing

27. března 2004 - sobota

Je ještě několik volných míst, ale je nutné přihlásit se co nejdříve!!

Odjezd: 6.00 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu"

Návrat: do 22.00 hodin

Cena zájezdu 520 Kč (doprava, vstupenka a pojištění)

V CK Máj České Budějovice jsou rezervovaná místa do 31. března, proto je nezbytné rozhodnout se do této doby. Do téže doby je třeba zájezd na OÚ Včelná i uhradit.

Bližší informace na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.


Velmi jemná taneční zábava

3. dubna od 20 hodin v KD Včelná. Pokračování loňské úspěšné Aprílové taneční zábavy opět s výbornou kapelou The Slackers (hudba 60. - 90. let). Našimi sponzory připravováno velmi příjemné překvapení!!

Vstupné 70 Kč

Pořadatel: Kulturní sekce aikido klubu Sei Shin Rožnov

Rezervace a informace na tel. 602 451 669 a na www.volny.cz/kulturni_sekce


Taneční soutěž o pohár obce Včelná

1. ročník soutěže o pohár obce Včelná ve standardních a latinsko-amerických tancích mládeže se uskuteční 12. dubna 2004 v Kulturním domě Včelná

Časový harmonogram:

9.00-9.30 hod. - prezence hobby soutěží

9.30 hod. - porada poroty

12.00-12.30 hod. - prezence tř. C

12.30-13.00 hod. - prezence tř. B

Adresa pro přihlášení: Vladimír Friedl, M.Chlajna 1297/12, 370 05 Č. Budějovice, tel. 385 512 300, mobil 604 585 850, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Startovné: hobby soutěže 50 Kč, třída C a B 80 Kč za pár a skupinu tanců.

Ceny: Pro první tři páry v každé skupině tanců

Soutěžní kategorie:

Postupové soutěže: Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT

Hobby soutěže: Děti-II-D (W, Q, Ča, Ji, Po), Jun-I-D-KOMB. (W, Q, Ča, Ji, Po), Jun-II-D-KOMB. (W, Q, Ča, Ji, Po), Dospělí-D-KOMB. (W, Q, Ča, Ji, Po). Těchto soutěží se mohou zúčastnit i neregistrovaní v ČSTS.

Propozice soutěže na stránkách www.stst.cz


Koncert desetiletí - Jaroslav Hutka

legendární postava českého folku vystoupí u nás na Včelné v úterý 13. dubna 2004 od 19:30

Tento známý český písničkář, který ne zcela dobrovolně strávil několik roků minulého režimu v exilu, a jehož písňové balady dnes znova vyznívají aktuálně, pro nás předvede, na svém koncertě, výběr ze starých českých a moravských balad, upravených podle Sušilovy sbírky, dále pak průřez svou vlastní tvorbou, která čítá desítky známých písní.

Vstupenky v omezeném množství jsou k prodeji na obecním úřadě, tel. 387 250 223, rezervace dalších vstupenek na telefonu pořadatele: 387 250 209.


Sobota pro ženy

17. dubna 2004 - Kulturní dům ve Včelné

Příjemný den pro ženy - cvičení, relaxace, překvapení, tombola a občerstvení

Doba konání: od 10.00 do 16.00 hodin

Cena: 250 Kč

Přihlášky do 31. března 2004, kontakt: paní Vrbová - 607 720 028.


Horečka páteční noci 5.

Taneční zábava v KD Včelná 23. dubna 2004 od 19:00 hod.

CO VÁS ČEKÁ:

- hudbu 50. - 90. let zahraje opět kapela INKOGNITO

- zajímavý doprovodný program

- soutěž o ceny, tombola

Vstupné: 75,- Kč. Vstupenky v prodeji od 29. března 2004 ve Včelné (hostinec U Petrů - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem.

Kontakt: 606 273 121. Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!

PS: Společně můžeme oslavit svátek všech Jiříků a hlavně navodit tu pravou českou atmosféru MS v ledním hokeji, které začíná již následující den po 5. Horečce. Těšíme se na vás!


Zájezd do Prahy na muzikál Bídníci

30. dubna 2004 - pátek

Nový muzikál, ve kterém vystupují Daniel Hůlka, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Magda Malá, Bohuš Matuš, Karel Černoch, Jan Ježek, Pavel Vítek, Leona Machálková a další.

Odjezd: 15.15 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu"

Návrat: do 24.00 hodin

Cena vstupenky včetně dopravy je 830 Kč


Jednodenní výlet do Rakouska

2. května 2004 - neděle

Dárek u příležitosti našeho vstupu do EU - vstupy zdarma!!!

Trasa: Jezero Wolfgangsee - St. Gilgen - St. Wolfgang - Schafberg

Program: prohlídka St. Gilgenu, odtud lodí (jízdenka zdarma) po jezeře Wolfgangsee do St. Wolfgangu, výjezd parní ozubenou dráhou (jízdenka zdarma) do výšky 1783 m na vrchol Schafberg, odkud je panoramatický výhled na celou Solnou komoru.

Odjezd: 6.15 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu"

Návrat: do 21.00 hodin

Cena dopravy a pojištění je 525 Kč na osobu

Zájezd je vhodný i pro starší generaci.

V CK Máj České Budějovice jsou rezervovaná místa do 31. března, proto je nezbytné rozhodnout se do této doby. Do téže doby je třeba zájezd na OÚ Včelná i uhradit.

Bližší informace na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.


Společně za sluncem - pobytový zájezd

Již tradičně se společně vydáváme v prvním červencovém týdnu k moři. Ve spolupráci s CK Star Trip Pelhřimov jsem vybrala pobytový zájezd do Chorvatska.

Výhody společné dovolené:

 • nástupní a výstupní místo ve Včelné
 • příjemná sleva 500 Kč na osobu oproti nabídce v katalogu
 • výhodný termín umožňuje čerpat méně dnů dovolené, neboť v uvedeném termínu jsou dva dny státní svátek

Pobytový desetidenní zájezd je situován do malebného městečka Tisno ve střední Dalmácii, vzdálené 25 km od Šibeniku.

Termín: středa 30. června - pátek 9. července 2004

Ubytování: Je zajištěno ve vile Stegič hotelového typu. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení většinou s výhledem na moře. K dispozici je varná konvice a lednička.

Stravování: je formou polopenze - chorvatská kuchyně s obsluhou. Nápoje nejsou v ceně.

Pláž: je 50 m od hotelu - betonová plata s pozvolným vstupem do moře, písčito-kamenitá pláž je vzdálena 10 minut chůze a překrásná piniová pláž je vzdálena 15 minut chůze.

Doprava: Vzdálenost z Č. Budějovic je asi 930 km, což je asi 14 hodin jízdy včetně přestávek. Doprava je zajištěna zájezdovým autokarem s klimatizací, videem a občerstvením.

Pojištění: Zahrnuje cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku (bude k nahlédnutí).

Delegát: CK bude přítomen v místě pobytu.

Fakultativní výlety: Atraktivnost místa pobytu dotváří souostroví Kornati (národní park), které lemuje pobřeží od Zadaru až po Šibenik, řeka Krka se svými nádhernými vodopády a ostrov Murter, který je spojený s pevninou mostem.

Ceny: (doprava, ubytování, polopenze)

dospělá osoba - 7.540 Kč

děti do 6 let sleva 1.000 Kč

děti do 12 let sleva 700 Kč

V ceně není zahrnuta pobytová taxa 1 EUR/den/osoba, 0,5 EUR/den/děti od 12-18 let, do 12 let děti zdarma

Pobytová taxa se platí na místě v turistické kanceláři města prostřednictvím delegáta.

Zdravotní pojištění si každý hradí sám v ČR (asi 160,-Kč/osoba/týden)

Úhrada zájezdu:

Do 30. března 2004 jsou v CK rezervovaná místa, proto je nezbytné rozhodnout se do této doby.

Do konce března 2004 se platí záloha 50 %, doplatek je splatný nejpozději 30 dnů před stanoveným datem odjezdu.

Podrobné informace získáte každou středu od 16.30 hodin do 19.00 hodin na OÚ Včelná nebo na telefonním čísle 38 7250 508 - J. Mandžuková.


Tištěná verze distribuována dne 19.3.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 20.3.2004