Mimořádný obecní zpravodaj 4-II/2004

OBSAH


Pozvánka na výstavu obrazů Jiřího Mádla

Zobrazit pozvánku


Upozornění automobilistům

Upozorňujeme, že na ulicích v obci:

 • není dovoleno stání nákladních automobilů
  (viz dopravní značky u vjezdů do obce - zóna zákazu stání nákladních vozidel, tj. včetně vozidel Avia, Multicar a ostatních, která jsou nákladními vozidly dle technického průkazu)

 • není dovoleno trvalé odstavení osobních automobilů
  (to je kvalifikováno jako užívání veřejného prostranství, za což může přijít platební výměr na 5 Kč na 1 m2 a den)

 • parkování osobních automobilů (stání)
  na místních komunikacích je prakticky vždy dopravním přestupkem, neboť by měly být ponechány ještě dva jízdní pruhy, každý o šířce 3 m.
  Vlastníci vozidel mají povinnost zabezpečit si stání pro své automobily na vlastním pozemku.

  Pokud v mimořádném případě není možno zaparkovat automobil na vlastním pozemku (příjezd návštěvy apod.), přednostně parkujte u jedné strany komunikace (usnadníte průjezd svozového vozidla odpadů aj.) a neomezujte vjezd či výjezd na pozemek sousedům!

 • Upozorňujeme důrazně majitele vozidel, z nichž vytéká na komunikace olej či nafta, že se vystavují možnosti pokuty a odebrání technického průkazu.

Příští týden bude k řešení zvláště případů vytékání PHM na komunikace a stání nákladních automobilů v obci vyzvána ke spolupráci Policie ČR.


Vandalismus v obci - výzva

V obci Včelná se neustále objevují poničené dopravní značky, kryty sloupů veřejného osvětlení, odpadové koše, označení zastávek autobusů, opětovně někdo odcizil obecní vlajku a státní vlajku z budovy obecního úřadu včetně vytržení držáku ze zdi. Hlášeny jsou i škody na zaparkovaných automobilech.

Nejčastější místa zjištěných škod:

 • zastávky MHD
 • tř.5.května pod tratí směr Rožnov
 • silnice do Čtyř Chalup
 • ulice Jiráskova
 • Lesní kolonie
 • Husova - budova OÚ
 • veřejné plochy v ul. Borovského a Dlouhá

Obecní úřad se obrací na spoluobčany s výzvou, aby nebyli k vandalům lhostejní a při zjištění podobného chování neprodleně podali oznámení policii na tel. č. 158. Tísňovou linku 158 lze použít i zdarma z mobilních telefonů. Obec již vyzvala Policii ČR k aktivní spolupráci.

Obecní úřad pro tyto účely dočasně zavedl i zvláštní telefonní linku 607 773 350, na které uvítáme v kteroukoli noční dobu aktuální informaci o probíhajícím ničení obecního majetku.

Obracíme se především na rodiče dospívajících dětí, aby se zajímali, čím se děti zabývají ve svém volném čase, zejména v pozdních nočních hodinách.

Pavel Rožboud, starosta obce


Tištěná verze distribuována dne 29.3.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 2.5.2004