Obecní zpravodaj 9/2004

OBSAH


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

25. zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13.9.2004 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Hlavní body programu:

 • Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1. - 8.2004
 • Zpráva finančního výboru k žádosti o výstavbu ZTV pro 20 RD
 • Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 • Usnesení XIII. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří a vznik obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.
 • Podání žádosti o dotace na úroky z úvěru z Programu obnovy venkova
 • Výsledek jednání ve věci porušování zákazu vjezdu a poškozování závory na komunikaci k vodojemu Včelná

Hromadné sběry odpadů

Termín podzimních hromadných sběrů odpadů byl stanoven na pátek a sobotu 15. a 16. října. Sbírán bude kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Sběr kompostovatelného odpadu se uskuteční ve dnech 12. až 19. listopadu. Podrobnosti obdržíte ve zvláštním letáčku.


Volby do Senátu a zastupitelstva kraje 2004

Společné volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a sobotu dne 5. a 6. listopadu 2004. V případě konání druhého kola voleb do Senátu se druhé kolo uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2004.

Obec Včelná tvoří jeden volební okrsek. Volební místností bude Kulturní dům.


Z činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří

Významnou událostí v životě svazku obcí Blanský les - podhůří je založení obecně prospěšné společnosti "Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s."

Společnost je založena v rámci spolupráce svazků obcí Blanský les - podhůří, Podkletí a Netolicko. Jejím hlavním cílem bude vytvoření a aktualizace rozvojové strategie oblasti působení, podpora rozvojových projektů v oblasti kultury, životního prostředí, meziregionální spolupráce, podpora malého a středního podnikání, péče o rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím finanční podpory z dosažitelných fondů Evropské unie, České republiky a grantů Jihočeského kraje. Pro možnost čerpání těchto dotací je založení a fungování "místní akční skupiny" legislativní podmínkou.

Ustavující zasedání společnosti se konalo v pondělí 23. srpna v Kulturním domě ve Včelné. Zakládajícími členy se stalo kromě zmíněných 3 svazků obcí dalších 14 podnikatelů a fyzických osob a Jihočeská hospodářská komora - oblast Prachatice. Jednání zakladatelů podpořil svou účastí hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

Prvními členy správní rady se stali:

 1. Oldřich Petrášek - předseda svazku Netolicko a starosta města Netolice
 2. Pavel Rožboud - předseda svazku Blanský les - podhůří a starosta obce Včelná
 3. Ing. Josef Troup - předseda svazku Podkletí a starosta obce Křemže
 4. Ing. Václav Filištein - podnikatel Netolice
 5. Eva Navarová - Zemědělská společnost Dubné a.s.
 6. Ing. Otta Šandera - Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže.

Sídlem společnosti je budova Městského úřadu Netolice.

Nejbližším úkolem společnosti je vedle dokončení administrativních kroků vzniku a zápisu v registru dokončení prací na vytvoření společné rozvojové strategie jako podmínky pro uplatňování požadavků na finanční podpory jednotlivých projektů a příprava dokumentů k žádosti o registraci společnosti jako "místní akční skupiny" pro uplatnění v programu LEADER prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR.

Co je to LEADER

Program LEADER je jeden ze čtyř dotačních programů (tzv. "iniciativ") Evropské unie podporující "Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova". Podprogram "LEADER+" je zaměřen na podporu neinvestičních projektů a pro rok 2005 bude vyhlášen v září 2004. Podprogram "LEADER ČR" je zaměřen spíše na investiční projekty a jeho vyhlášení se předpokládá až v lednu 2005.

K systému financování rozvoje obcí či mikroregionů je však třeba říci, že dotační příspěvky nemohou samy o sobě rozvoj zabezpečit bez vlastní ekonomické soběstačnosti na zabezpečení základních potřeb obce včetně kulturních a sociálních, na zabezpečení služeb a schopnosti kofinancovat investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury. Jinými slovy: Rozvoj obcí a zabezpečení potřeb a služeb občanům musí být financováno z vlastních zdrojů a dotační příspěvky mohou rozvoji pouze napomoci.

Pavel Rožboud, starosta


Pozvánka do obecní knihovny

Zveme Vás na návštěvu obecní knihovny, nakoupili jsme nové zajímavé knihy:

 • Michal Viewegh: Vybíjená
  Tato nová, v pořadí již čtrnáctá kniha Michala Viewegha (1962), patří k nejčtenějším knihám současné české literatury. Na ploše více než dvou stovek stran autor proplétá osudy někdejších spolužáků z gymnázia a sleduje je až do současnosti. Dovádí je od pubertálních milostných a tvůrčích vznětů na práh čtyřicítky, kdy se "životem unavená, prošedivělá a obtloustlá třída" schází na abiturientském srazu.
 • Zdena Frýbová: Dvě dámy v tísni
  Humoristický román, ve kterém autorka vylíčila dobrodružné zážitky z cest do Švýcarska a Francie a konfrontaci svých zkušeností s tím, co se píše v turistických průvodcích.
 • Pavel Frýbort: Bodyguard
  Napínavý kriminální román s detektivem Honzou Jarešem, který se při ochraně rodiny bohatého podnikatele dostane do velkého ohrožení, protože zjistí řadu choulostivých informací o svém klientovi a jeho obchodech.
 • Olga Sommerová: O čem ženy nesní...
  Další úspěšná kniha známé filmové dokumentaristky se zabývá životem a problémy dnešních žen. Předešlé knihy O čem ženy sní 1. a 2. se staly bestselery a jsou také ve fondu naší knihovny.
 • Lenka Lanczová: Dotyky noci
  Čtivý dívčí románek od známé jihočeské autorky.
 • Olga Krumlovská: Jóga prstů
  Pomocí jednoduché metody se můžete zbavit některých nepříjemných zdravotních potíží.
 • Velká kniha Receptáře
  Praktický pomocník pro všechny kutily, zahrádkáře, hospodyňky, kuchařky ....

Připravila J. Mandžuková


Zprávy z mateřské školy

Pro školní rok 2004-2005 bylo zapsáno celkem 51 dětí.

Bude zaveden nový kroužek práce s hlínou pod vedením výtvarníka pana Petra Schela. Během prázdnin došlo k rekonstrukci systému vytápění v celé budově a malování provozních prostor. Poděkování patří pracovníkům obecního úřadu.

21. září bude na školní zahradě tradiční táborový oheň u příležitosti zahájení nového školního roku.

Děkujeme panu Boďovi a panu Kohoutovi za sponzorský dar linolea do šatny, paní Soukupové za papírové kufříky pro děti a panu Hanetšlegerovi za drobné opravy hraček ve třídě.

Mateřská škola uvítá sponzorský dar CD přehrávače (i starší). Děkujeme.


Přehled kulturních a společenských akcí
pořádaných do konce roku 2004

Z Á Ř Í

 • Pondělí 13. září - UKÁZKA ORIENTÁLNÍCH TANCŮ

  spojená s náborem do kurzu výuky orientálních tanců

  Od 18,30 hodin v Kulturním domě pořádá Marika Vidrová.

 • Středa 15. září - KONCERT Wabi Daněk

  Jen málokterý umělec dokázal, aby jeho tvorba zvítězila nad módou a časem, tak jako se to podařilo Wabi Daňkovi. Již tři desetiletí patří k našim nejvýraznějším autorům a interpretům, jehož písně zná celý národ. Přijďte si poslechnout známé písně Rosu na kolejích, Nevadí, Píseň, co mě učil listopad a mnoho dalších.

  Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

  Vstupné: 150 Kč

 • Sobota 25. září - JEZERA A MĚSTA SOLNÉ KOMORY

  Jednodenní výlet začíná u jezera Mondsee - letoviska Mondsee, dále u jezera Wolfganfsee - procházka po městečku St. Gilgen, poté přejezd okolo lázní Bad Ischl do Štýrska k jezeru Grundelsee spojené s návštěvou městečka Gossl. Příjemnou procházkou přes les se dostaneme k menšímu jezeru Toplitzsee. Zde je možné projet se na pramicích (5,- Euro dospělá osoba, 2,50 Euro děti 6-15 let, děti do 6-ti let zdarma) okolo dvou vodopádů k dalšímu jezeru Kammersee, kde pramení řeka Traum. Cestou zpět je zastávka u jezera Hallstatersee v překrásném městečku Hallstat.

  Odjezd v 6 hodin ze Včelné, návrat do 22 hodin

  Cena: 495 Kč (doprava, pojištění a průvodce)

  Do 15. září 2004 jsou v CK rezervována místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.

Ř Í J E N

 • Čtvrtek 14. října - KONCERT Skupina Nezmaři a Miky Ryvola

  Známá budějovická skupina vznikla v roce 1978 a za celou dobu svého trvání posbírala mnoho ocenění na české folkové scéně. Častým hostem při jejich vystoupení bývá právě Miky Ryvola.

  Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

  Vstupné: 120 Kč

 • Čtvrtek až neděle 28. - 31. října - VÝSTAVA výtvarníka Františka Doubka
  v zasedací místnosti obecního úřadu.

  František Doubek žije v Písku a je jedním z našich nejvýznamnějších grafiků.

 • Neděle 31. října - Malá slavnost odhalení nové sochy sv. Jana Nepomuckého

  u kapličky na tř.5.května (výklenková boží muka nad odbočkou do Čepra) spojená s vysvěcením.

L I S T O P A D

 • Sobota 13. listopadu - KURZ ŘEMESEL

  Pod vedením lektorky se naučíme jednoduché technice Decoupage a vyrobíme si ozdobný květináč a svíčku. Vzhledem k blížícím se Vánocům to může být zajímavá inspirace na výrobu dárků.

 • Sobota 20. listopadu - TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FÜSSING v Německu

  Oblíbené termální lázně s možností koupání po celý rok, k dispozici jsou 4 kryté a 7 otevřených bazénů s termální vodou až 45°C teplou, parní sauna a odpočinkové místnosti.

 • Pátek 19. listopadu - Horečka páteční noci od 19 hodin v KD
 • Pondělí 29. listopadu - KONCERT Samson a jeho parta

  Známá folková skupina, která byla založena v roce 1993 po rozpadu skupiny Máci, hraje písničky pro nejširší okruh posluchačů.

  Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin. Vstupné: 120 Kč

P R O S I N E C

 • Sobota 4. prosince - KURZ ŘEMESEL

  Vlastnoručně vyrobená gratulace k Novému roku nebo vánoční přáníčko potěší daleko více než koupená klasika. Pod vedením lektorky si můžete vyrobit hezká přáníčka a navíc se naučíte, jak jednoduše, ale netradičně zabalit dárky pro vaše nejbližší.

 • Neděle 5. prosince
  • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro děti spojená s divadelním představením
  • SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
   před restaurací "U Kaštanu"
 • Sobota 11. prosince - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ představitelů obce se seniory v KD

Na zájezdy a kurzy řemesel se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.

Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj České Budějovice.

Folkové koncerty pořádá Kulturní sekce aikido klubu SEI SHIN. Vstupenky je možné zakoupit v restauraci "U Petrů".Oznámení Farního úřadu Boršov nad Vltavou

Termín bohoslužeb, které se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná, se s platností od měsíce září mění z poslední neděle v měsíci na každou první sobotu v měsíci takto:

– v zimním období od 15,30 hodin

– v letním období od 16,30 hodin.

Místo konání zůstává nezměněno.


INZERCE: Nově otevřená pedikúra

Zveme Vás do nově otevřené provozovny pedikúry

Hana Prušáková, Jiráskova 211

Bližší informace na tel. 606 949 500 nebo 387 250 724


INZERCE: Jak na to?

Zveme Vás na setkání všech, kterým není zdraví lhostejné.

Podzim je období viróz. Záleží jen na Vás, chcete-li pomoci svému tělu se úspěšně bránit. My Vám můžeme poradit!

Setkání se koná ve středu 22. září 2004 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná. Těšíme se na Vás. Jana Holubová, Jiřina Sádlová


INZERCE: Internet pro zájemce ze Včelné

Připojte se pomocí technologie WiFi od 250 Kč/měsíc.

Vaše připojení je on-line po dobu 24 hodin, neomezené objemy dat, žádné další poplatky.

Neriskujete přesměrování na drahé linky!

Kontaktujte: TERMS a.s., ing. Holzäpfel - 606 687 309, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Bližší informace najdete na www.terms.cz/wi-fi


Tištěná verze distribuována dne 8.9.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 9.9.2004