Obecní zpravodaj 10/2004

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

 • Rozpočtová změna č. 2/04

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 11.10.2004 schválilo rozpočtové opatření č. 2, které předpokládá navýšení příjmů rozpočtu o 360 tis. Kč a výdajů o 665 tis. Kč. Navýšení rozpočtových příjmů umožňuje větší skutečný příjem z daní.

  Navýšení výdajů si vyžádaly akce, které byly schváleny zastupitelstvem až v průběhu roku s ohledem na příznivý vývoj příjmové stránky a s ohledem na výši zůstatku na účtě vytvořeném kladným hospodařením minulých let. Jedná se o opravy komunikací, drobné kanalizační větve, opravy budovy MŠ, Kulturního domu apod. Další rozpočtové opatření lze očekávat koncem roku s ohledem na potřeby modernizace zázemí Technických služeb obce.

 • Zabezpečení dopravy MHD v roce 2005

  Úhrada za provoz MHD do naší obce bude činit v roce 2005 Kč 1.150.000 Kč (v roce 2004 to bylo 1.070.000 Kč). Počet spojů bude proti roku 2004 navýšen o 1 spoj v době prázdnin, a to okolo 7. hodiny ranní, časové posuvy budou v rozmezí pouze několika minut s ohledem na návaznost ostatních spojů.

  Platnost změn nastane již od 12.12.2004 do 10.12.2005!

  Upřesněný jízdní řád opět vydá OÚ ve svém letáčku.

 • Pasport dopravního značení

  V souladu se zákonem č. 13/97 o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/97 Sb. bude vypracován audit dopravního značení v obci. Tento audit může vypracovat pouze osoba, která má k tomu příslušné oprávnění a musí být projednán s dopravním inspektorátem Policie ČR.

  Jako součást auditu bude provedeno zhodnocení současného stavu dopravního značení a vypracování návrhu případného nového řešení včetně vodorovného značení v ulicích Jiráskova, Witthanova a gen. Sokolovského dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.9.2004.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zimní údržba komunikací

Pro zimní údržbu komunikací má obec připravenu závěsnou radlici na odhrnování sněhu a posypový materiál ekogrit, případně štěrkodrť nebo písek.

Častou překážkou zejména při odhrnování sněhu jsou jednak odstavená nepojízdná vozidla v ulicích a nevhodné parkování vozidel souběžně po obou stranách ulice.

Obracíme se proto na vlastníky nemovitostí, aby ještě před zahájením zimní sezóny odstranili odstavená vozidla a případné skládky z veřejných prostranství a aby dodržovali povinnost zajistit dlouhodobé parkování vozidel na vlastním či pronajatém pozemku mimo veřejnou komunikaci.

Zároveň vyzýváme vlastníky stromů přečnívajících větvemi ze zahrad na chodník či komunikace k jejich prořezání tak, aby nebránily v průjezdu zvláště vyšších vozidel (zimní údržby, popelářů ap.).

Kontrola dodržování vyhlášky obce, která stanoví pravidla užívání veřejných prostranství pro skládky všeho druhu, bude provedena počátkem měsíce listopadu. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Přemístění závory u vodojemu

Na základě připomínek občanů a rozhodnutí zastupitelstva byla závora umístěná u vodojemu přesunuta ke konci ulice gen. Sokolovského při vjezdu do lesa. Trvalé uzavření bude provedeno po dokončení instalace a projednání některých formalit. Obracíme se na všechny spoluobčany se žádostí o pochopení a součinnost.

Pavel Rožboud, starosta obce


K odpadovému hospodářství

 • Odpady v lese

  V samostatném letáčku oznamujeme podrobnosti provedení podzimních hromadných sběrů odpadů, včetně odpadu kompostovatelného. Tento ani jiný odpad nepatří do lesa! Les je naší rekreační zónou a nikoli divokou kompostárnou!

 • Upozornění svozové firmy k obsahu popelnic

  Firma A.S.A. upozorňuje, že není možno vyvážet odpadové nádoby obsahující ještě horký popel. Dále nebudou vysypávány ani nádoby, v nichž bude biologicky rozložitelný odpad, např. tráva, listí a zbytky zeleniny a ovoce ze zahrady.


Informace k volbám do Senátu a zastupitelstva kraje

Společné volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 5.11. od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 6.11. od 8 do 14 hodin. V případě konání druhého kola voleb do Senátu se druhé kolo uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2004, v obdobném čase.

Obec Včelná tvoří jeden volební okrsek. Volební místností bude Kulturní dům, tř.5.května 34.

Hlasovací lístky Vám budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb můžete požádat o náhradní hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).

Voličské průkazy pro volby do Senátu k umožnění hlasování v jiné obci budou vydávány voličům osobně či zasílány písemně v době mezi 21. a 29 říjnem 2004.

Případné požadavky na návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou ve dnech voleb hlaste průběžně obecnímu úřadu.


Zprávy z mateřské školy

21.9. se uskutečnilo posezení rodičů a přátel školy s dětmi u táborového ohně na školní zahradě.

21.10. navštívíme MŠ Boršov, kde zhlédneme divadelní pohádku "Medvíďata" společnosti LUK.

Poděkování za sponzorské dary patří panu Šeborovi, paní Koukalové a paní Chmelařové ze společnosti "DAS etwas ANDRERE" "Das beste" Privat, s.r.o., paní Švamberkové, Trojákové, Holé, Kalkušové, Vovsové a panu Babkovi.


Plánované kulturní a společenské akce

Ř Í J E N

 • Čtvrtek 14. října - KONCERT Skupina Nezmaři a Miky Ryvola

  Známá budějovická skupina vznikla v roce 1978 a za celou dobu svého trvání posbírala mnoho ocenění na české folkové scéně. Častým hostem při jejich vystoupení bývá právě Miky Ryvola.

  Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

  Vstupné: 120 Kč

 • Středa 27. října - VERNISÁŽ OBRAZŮ Pavla Vacka ze Zlivi
  od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Výstava bude dále otevřena:

  ČT 28. října 10-18 hodin

  PÁ 29. října 13-18 hodin

  SO 30. října 10-18 hodin

  NE 31. října 10-18 hodin.

  Předem avizovaný grafik František Doubek z Písku pro nemoc nemohl výstavu připravit.

 • Vernisáži bude předcházet položení věnců k pomníku obětem 1. a 2. světové války na tř.5.května 27. října v 17,30 hodin.
 • Neděle 31. října - Malá slavnost odhalení nové sochy sv. Jana Nepomuckého u kapličky na tř.5.května spojená s vysvěcením - více na samostatné pozvánce.

L I S T O P A D

 • Sobota 13. listopadu - KURZ ŘEMESEL

  Pod vedením lektorky se naučíme jednoduché technice Decoupage a vyrobíme si ozdobný květináč a svíčku. Vzhledem k blížícím se Vánocům to může být zajímavá inspirace na výrobu dárků.

  Kurz se koná od 14 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná.

  Poplatek za jednu osobu je 100 Kč.

  Máte-li o kurz zájem, přihlaste se do 31. října 2004.

 • Pátek 19. listopadu - Horečka páteční noci od 19 hodin v KD.

  CO VÁS ČEKÁ:

  • hudbu 50. - 90. let zahraje opět kapela INKOGNITO
  • taneční doprovodný program
  • soutěž o ceny s podtitulem "Šikulka taneční zábavy"
  • bohatá tombola
  • zajímavé půlnoční překvapení

  Vstupné: 75,- Kč, v prodeji od 25. října 2004 ve Včelné (hostinec U Petrů, tř.5.května - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem.

  Kontakt: 606 273 121

  Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!

  Těšit se na Vás budou čerstvě provdaná Olina Faltýnková, Jirka Vávra a hlavní reklamní partner večera, podlahářství Jaroslav Kohout, t.5.května 5, Včelná.

 • Sobota 20. listopadu - TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FÜSSING v Německu

  Oblíbené termální lázně s možností koupání po celý rok, k dispozici jsou 4 kryté a 7 otevřených bazénů s termální vodou až 45°C teplou, parní sauna a odpočinkové místnosti.

  Odjezd: v 6 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", příjezd: do 22 hodin.

  Cena zájezdu 520 Kč (doprava, vstupenka a pojištění)

  Do 25. října jsou v CK Máj rezervovaná místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.

 • Pátek 26. listopadu - Zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři

  Nový muzikál, ve kterém vystupují P. Habera, J. Vojtek, M. Absolonová, L. Finková, P. Vítek, J. Helekal, L. Semelka a další.

  Odjezd: v 14.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu"

  Cena zájezdu s dopravou je 750 Kč.

  Do 23. října jsou v CK Máj rezervovaná místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.

 • Pondělí 29. listopadu - KONCERT Samson a jeho parta

  Známá folková skupina, která byla založena v roce 1993 po rozpadu skupiny Máci, hraje písničky pro nejširší okruh posluchačů.

  Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin. Vstupné: 120 Kč

Na zájezdy a kurzy uvedené na předešlé straně se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.

Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj České Budějovice.

Folkové koncerty pořádá Kulturní sekce aikido klubu SEI SHIN. Vstupenky je možné zakoupit v restauraci "U Petrů".Cvičení žen

Cvičení žen - aerobik a posilování celého těla - se bude konat ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v tělocvicně SK Včelná. Cvičení povede Irena Vrbová, informace na tel. 607720028.


Kurz práce s počítačem

Pokračování kurzu práce s počítačem se připravuje na listopad. Zájemci se mohou přihlásit do konce října na obecním úřadě, tel. 387 250 223. Počet účastníku je omezen.


INZERCE: Jak na to?

Další setkání všech, kteří mají zdravý postoj ke svému zdraví, se koná ve středu 20. října 2004 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná. Těšíme se na Vás. Jana Holubová, Jiřina Sádlová


INZERCE: Prodej domu

Prodám patrový rodinný dům 5+1 ve Včelné, Jiráskova 281

Zahrada 1320 m2, zastavěná plocha 113 m2, parc. č. 359/1 a 358.

(1× WC+sprchový kout, 1× WC, 1× koupelna, elektrické akumulační vytápění, plyn do RD zaveden). Kontakt: p. Exner 777 642 441. Cena 3 mil. Kč.


INZERCE: Umělecké kovářství

Umělecké kovářství a zámečnictví - Miroslav Švarc

Provádíme zakázkovou výrobu, opravy a renovace:

 • kované mříže, brány, ploty, zábradlí
 • nábytek, bytové a zahradní doplňky
 • drobné ocelové konstrukce (vrata, schodiště, atd.)
 • kovoobrábění

Koroseky 1, 370 01 České Budějovice Tel. 387 250 094, mobil 606 331 382

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Web: sweb.cz/MiroslavSvarc


INZERCE: Okna - dveře

ARWEN, sdružení Váňa a Kekrt, nabízí tyto služby:

Dodávka a montáž:

 • oken, střešních oken
 • dveří
 • podlah
 • elektroinstalace

Kontakt: mobil 777 826 700, 777 826 701, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tištěná verze distribuována dne 13.10.2004
Elektronická verze vyvěšena dne 15.10.2004