Obecní zpravodaj 02/2005

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 14.2.2005 projednalo zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná za rok 2004, která skončila lepším hospodářským výsledkem o 32.299 Kč. Dále schválilo smlouvu uzavřenou s Jihočeským krajem na zabezpečení dopravní obslužnosti "modrými autobusy" na rok 2005 a projednalo a schválilo zápis o inventarizaci majetku obce k 31.12.2004.


Sumář obecního majetku dle výsledku inventarizace

Budovy