Obecní zpravodaj 03/2005

OBSAH


Místní poplatky splatné do konce března

Poplatky za komunální odpad (420 Kč na osobu) a psy (100 Kč, u důchodců 50 Kč) jsou splatné do konce března a můžete je uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny PO+ST 7-12 a 13-17 hodin, případně i jindy, budeme-li přítomni, nebo na účet obce u ČSOB č. 127 385 614/0300 s uvedením rodného čísla jako variabilního symbolu platby. Pokud platíte jen za některé obyvatele domu, je nám toto třeba oznámit e-mailem, telefonem či jinak.

Majitelé rekreačních objektů, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, mají čas k zaplacení poplatku 420 Kč za komunální odpad do konce června.


Jarní úklid komunikací

Vzhledem k plánovanému jarnímu úklidu komunikací žádáme majitele osobních automobilů, aby neparkovali na ulicích zvláště ve středu 23.3. (horní část až k ulici Witthanova) a ve čtvrtek 24.3. (spodní část obce). Děkujeme


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 14.3.2005 zadání provedení výběrového řízení na stavbu budovy technického zázemí OÚ - garáž s dílnou u firmy Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.


Hromadný sběr odpadů

Na druhou polovinu dubna je plánován hromadný sběr kovového, velkoobjemového, nebezpečného i kompostovatelného odpadu.

Též je plánován úklid pásu lesa kolem obce, jehož se mohou zúčastnit i včelenští obyvatelé. Bližší informace budou zveřejněny zvláštním letáčkem.


Zprávy z mateřské školy

Ředitelka upozorňuje na probíhající zápis do MŠ, který končí 31.3.2005. Do MŠ jsou přijímány děti od tří let. Rodiče, kteří si ještě nevyzvedli přihlášku a mají zájem o umístění dítěte v novém školním roce 2005/06, nechť se urychleně informují v mateřské škole. Vyplněné přihlášky je nutné včas odevzdat s ohledem na další zpracování.

10. února se v MŠ konala masopustní veselice, která se všem líbila.

O jarních prázdninách byla umístěna nová svítidla a koberec v hernách I. třídy.

Děkujeme manželům Kekrtovým za sponzorský dar pokládky a zalištování koberce. Koberec byl zakoupen za sponzorský finanční dar.

21. března se půjdeme s dětmi rozloučit se zimou puštěním Moreny po řece Vltavě k boršovskému mostu. Veselými říkankami přivítáme první jarní den.


Poděkování kulturní komise

Poděkování patří paní Mileně Frídové, panu Janu Voráčkovi a panu Václavu Hůrkovi za sponzorské dary do tomboly na dětský karneval.


Pozvánka na velikonoční výstavu výrobků chráněných dílen

Středa 23. března - pondělí 28. března

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na této prodejní výstavě budete moci zhlédnout výrobky chráněných dílen ze střediska Rolnička v Soběslavi, Domu sv. Anežky v Týně nad Vltavou a z dílny paní Hany Doskočilové z Českých Budějovic.

Výstava bude slavnostně zahájena ve středu 23. března v 18 hodin. Při této příležitosti bude zástupcům ze střediska Rolnička a Domu sv. Anežky předán finanční dar - část výtěžku z obecního plesu.


Přehled kulturních a společenských akcí
připravovaných na duben - květen 2005

DUBEN
Sobota 2. dubna - Velmi jemná taneční zábava v KD od 19 hodin

Čtvrtek 14. dubna - KONCERT skupiny Pacifik

Koncert je pořádán na počest nedávno zesnulého Pepy Blažejovského, dlouholetého člena skupiny. Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

Chceme vás informovat o novém pořadu, který připravujeme na konec dubna:
"Čaj o páté"

Bude to příjemné setkání při čaji se zajímavou osobností, která nám bude vyprávět o sobě, o své práci nebo svých zájmech. Tento pořad plánujeme organizovat nejméně 2krát ročně a bude se konat v zasedací místnosti OÚ.

Jako první naše pozvání přijal entomolog a cestovatel RNDr. Zdeněk Mráček, CSc., který nám bude vyprávět o svých cestách po Tibetu a Číně.

Termín konání bude upřesněn v dalším letáčku.


Sobota 30. dubna - ZÁJEZD DO SALZBURGU - rozkvetlé zahrady

Jednodenní zájezd do Salzburgu zahrnuje prohlídku města, od zámku Mirabell s překrásnými květinovými záhony, přes řeku Salzach k domu W. A. Mozarta, na Rezidenční náměstí, Dóm a dalších památek. Navštívíme i zámek Hellbrunn a jeho barokní zahrady.

Odjezd v 5.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", návrat do 21 hod. Cena 640 Kč (doprava, pojištění, průvodce).

Do konce března jsou v CK rezervovaná místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.


KVĚTEN
Čtvrtek 5. května - KONCERT skupin Máci a Samson a jeho parta

Vystoupení znovuzrozené legendy české folkové hudby za podpory Samsona a jeho party.

Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

Pátek 6. - pondělí 9. května - VÝSTAVA

Výstava významného rodáka ze Včelné grafika Miloslava Nováčka a jeho přítele výtvarníka Bořivoje Laudy.

Úterý 17. května - ZÁJEZD pro starší generaci

Tento oblíbený jednodenní zájezd každoročně pořádá sociální komise. Podrobnosti v příštím letáčku.

Pátek 20. května - Horečka páteční noci

Zábava pro všechny generace v KD.

Pátek 27. května - ZÁJEZD na muzikál Miss Saigon

V muzikálu vystupují Monika Absolonová, Kateřina Brožová, Jiří Korn, Karel Černoch, Tomáš Savka, Iveta Bartošová, Tereza Mátlová, Roman Vojtek a další. Cena včetně dopravy je 750 Kč.

Do 5. dubna jsou v CK rezervovaná místa, proto je nutné přihlásit se do této doby.

  • Na zájezdy se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.
  • Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj České Budějovice.
  • Folkové koncerty pořádá Kulturní sekce aikido klubu SEI SHIN. Vstupenky je možné zakoupit v restauraci "U Petrů".

Poděkování Farní charity Boršov nad Vltavou

Děkujeme obecnímu úřadu za umožnění "Tříkrálové sbírky 2005" a za jeho pomoc. Především však děkujeme všem dárcům - občanům, kteří otevřeli své dveře i svá srdce a přispěli na financování pomoci potřebným a trpícím lidem. Děkujeme také občanům, kteří obětovali pro potřebné svůj čas provedením Tříkrálové sbírky na území vaší obce. Vedle dospělého průvodce to byly často děti a mládež. Letos poprvé v historii Tříkrálových sbírek jsme se téměř všichni dobrovolníci (děti, mládež, dospělí, starostové a ředitelka ZŠ) sešli na společném vyhodnocujícím setkání pomocníků sbírky v restauraci Archa na konci ledna - bylo nás více než 50.

Sdružení Česká Katolická charita provozuje na území České Republiky na 200 zařízení pro pomoc těžce nemocným, zdravotně postiženým, lidem bez domova, drogově závislým, uprchlíkům, ale někdy i postiženým v zahraničí. Dále SCKCH provozuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v domácnostech, domovy pokojného stáří, pro matky s dětmi v tísni, hospice a charitativní poradny. Zde mimo profesionálního personálu pracuje i řada dobrovolníků podle své kvalifikace a možností. V těchto zařízeních SCKCH je realizováno téměř 550 sociálních projektů.

V letošní sbírce bylo celkem Farní charitou ve farnosti Boršov n. Vlt. vybráno 73 329 Kč (loni 55 011 Kč). V rámci ČR bylo do pokladniček vybráno více než 50 mil. Kč (sbírka formou složenek a převodů na účet ještě není ukončena). A to na konci roku 2004 začala probíhat jiná sbírka SCKCH pro postižené zemětřesením a následnými vlnami tsunami v Asii. Sbírky pořádali i jiné neziskové organizace. Na účtě SCKCH a ostatních organizací občané ČR, tedy i našich obcí, shromáždili více než 300 mil. Kč.

V roce 2004 přispěla FCH Boršov nad Vltavou na výstavbu Domova klidného stáří ve Veselí nad Lužnicí pro staré lidi, kteří přišli o svůj domov při povodních v r. 2002, a na přípravu paralympioničce Janě Fesslové z farnosti.

Z letošní sbírky zůstává 65 % na účtu FCH. Záměry pro rok 2005 jsou: příspěvek na konkrétní projekt pomoci v jihovýchodní Asii; humanitární pomoc v Bělorusku; příspěvek smysluplné aktivitě dětí ve farnosti v jejich volném čase; podpora sociálně potřebné rodiny ve farnosti a pomoc sportu zdravotně postižených. - FCH -

- FCH -


INZERCE: Nabídka výuky orientálních tanců

V pondělí 4. dubna bude zahájena výuka orientálních tanců pro začátečníky. Délka trvání kurzu je 12 týdnů, od 4. dubna do 20. června 2005 vždy od 18,30 do 20 hodin v budově KD Včelná. Zájemkyně se mohou hlásit na telefonním čísle: 604 159 122. Na Vaši účast se těší lektorka Marika Vidrová.


INZERCE: Nabídka výuky angličtiny

Hledáme zájemce o výuku anglického jazyka. Kurz probíhá v budově OÚ Včelná a je určen pro mírně pokročilé. Bližší informace na tel. 604 645 557 (p. Flachs) nebo 723 966 747 (p. Rožboudová). Prosím volejte do konce měsíce března.


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Pracovní doba o velikonocích 19. až 21. března: SO 7-11, NE 8-11, PO zavřeno.

Nabízíme celoroční možnost objednávek masa vždy do středy 18 hodin, včetně masa pro domácí zvířata. Těšíme se na Vaši návštěvu!


INZERCE: Prodej počítačů a komponent

JAG Počítače, Jan Troják, web: http://jag.pc.zde.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: České Budějovice, Alešova 10, telefon: 775 200 660


INZERCE: Nabídka zaměstnání

Firma Deckenbach CZ, s.r.o. v Homolích hledá 2 skladníky ve věku 25-40 let s řidičským průkazem na osobní automobil, průkazem na vysokozdvižný vozík a se znalostí němčiny. Kontakt ing. Ruschaková na tel. 386 461 495-6, 602 194 813.


Tištěná verze distribuována dne 21.3.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 21.3.2005