Obecní zpravodaj 04/2005

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.4.2005 návrh tzv. "Závěrečného účtu obce" za rok 2004, v němž jsou shrnuty povinné hlavní ukazatele hospodaření.

Dále schválilo nájemní smlouvu na pronájem obecních zemědělských pozemků o výměře 106 ha se Školním zemědělským podnikem Jihočeské univerzity a výsledek hospodaření na vodohospodářském majetku obce za rok 2004 předložený provozovatelskou firmou VaK JČ a.s.


Poděkování

Obecní úřad děkuje řidičům, kteří v době zimní údržby a jarního úklidu komunikací parkovali mimo veřejné komunikace, a umožnili tak bezproblémové provedení údržby.

Poděkování patří též všem, kdo aktivně pomohli se zimní údržbou komunikace před svou nemovitostí.


Zprávy z mateřské školy

31.3. byl ukončen zápis dětí do MŠ - kapacita je naplněna.

11.4. jsme navštívili divadelní představení v Č. Budějovicích O zvědavém slůněti.

20.4. pojedeme ještě na pohádky na hvězdárnu.

Poděkování patří zaměstnancům OÚ za instalování nové skluzavky na školní zahradě.

Hledáme sponzora na zaplacení autobusu (2.000 Kč) na školní výlet do Týna nad Vltavou na divadelní představení v areálu s otáčivým hledištěm (3.6.05).

Hezké jaro přejí všem spoluobčanům zaměstnanci MŠ.


Webové stránky obce

Od dubna jsou webové stránky obce www.vcelna.cz upraveny pro stejnou funkčnost a vzhled i v jiných prohlížečích než MS Internet Explorer, např. Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator aj.

Uživatele těchto prohlížečů zveme k návštěvě stránek, které jim nyní ožijí pod rukama neporovnatelně více než dříve.

Z obsahu webu připomínáme: mapa obce s vyhledavačem ulic a čísel popisných, seznam knih obecní knihovny, seznam služeb a živností, obecní kroniky(!), elektronický zpravodaj, fotogalerie, zápisy ze zasedání zastupitelstva, financování obce, místní vyhlášky, formuláře žádostí, jízdní řády a v neposlední řadě užitečné odkazy na vybrané další stránky.

Denní návštěvnost je několik desítek různých lidí.

Hledá se šikovný student či studenti na menší programovací a/nebo grafické práce na webových stránkách našeho mikroregionu www.mujkraj.cz. I jednotlivě pro úkoly v javaScriptu, PHP s databází či kreslení. Odměna dohodou. Informace osobně na OÚ, nebo na tel. 387 250 223


Úhrada místních poplatků

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny úhrady ještě od několika desítek plátců, připomínáme, že poplatky za komunální odpad za trvale hlášené osoby byly splatné do konce března.


Informace Sportovního klubu

 • SK Včelná, oddíl "Sport pro všechny" zve dětské příznivce turistických aktivit na jarní výpravu na Kluk v sobotu 16. dubna 2005. Sraz u Kaštanu v 10:20 hodin, odjezd vlakem z Boršova n/Vlt. v 10:46. Předpokládaný návrat v 16:00 hodin. Vlak z Vrábče v 15:36, příjezd Boršov n/Vlt. 15:47. S sebou pití, jídlo, pláštěnku, sportovní oblečení, peníze na vlak a dobrou náladu.

 • Dále zveme 30. dubna od 18:00 hodin na stavění májky, pálení čarodějnic. Soutěží se o nejlépe vyrobenou čarodějnici a nebudou chybět ani další soutěže pro děti. Místo konání je v areálu víceúčelového hřiště SK Včelná.

 • 11. května od 14:30 hodin na víceúčelovém hřišti SK Včelná pořádáme Běh v přírodě (Medvědí stezka). Soutěž dvojic ve znalostech a orientaci v přírodě. Nejlepší dvojice si zajistí postup do krajského kola, které se koná 10. - 12. června v Ratmírově.Přehled kulturních a společenských akcí
připravovaných na duben - květen 2005

DUBEN
Středa 27. dubna – "Čaj o páté"

Příjemné setkání při čaji se zajímavou osobností, která nám bude vyprávět o sobě, o své práci a o svých zájmech. Jako první naše pozvání přijal entomolog a cestovatel RNDr. Zdeněk Mráček, CSc., který bude hovořit o svých cestách po Tibetu a Číně.

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, od 17 hodin.

Sobota 30. dubna - ZÁJEZD DO SALZBURGU - již obsazeno

Odjezd v 5.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

KVĚTEN - ve znamení ukončení II. světové války
Středa 4. května - VÝSTAVA
obrazových a textových kronikářských archiválií vztahujících se k 60. výročí ukončení II. světové války s úvodním proslovem PhDr. Ferdinanda Vydry na téma Historické zamyšlení nad vývojem české a slovenské státnosti

V zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin.

Čtvrtek 5. května - VERNISÁŽ VÝSTAVY
významného rodáka ze Včelné grafika Miloslava Nováčka a jeho přítele výtvarníka Bořivoje Laudy, od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Výstava bude otevřena do pondělí 9. května vždy od 10 do 18 hodin.

Čtvrtek 5. května - KONCERT skupin Máci a Samson a jeho parta

Vystoupení znovuzrozené legendy české folkové hudby za podpory Samsona a jeho party. Koncert se uskuteční v KD od 19 hodin.

Sobota 7. května - KLADENÍ VĚNCŮ
k pomníkům obětí světových válek a k pomníku Rudoarmějců na konci Witthanovy ulice.

Sraz účastníků v 18 hodin u pomníků obětem světových válek u zastávky MHD.

Úterý 17. května - ZÁJEZD pro starší generaci

Oblíbený jednodenní zájezd bude letos směrován na Táborsko. Podrobné pozvánky doručí sociální komise. Další informace u předsedkyně komise p. Petrové.

Pátek 20. května - Horečka páteční noci 7.

Taneční zábava v KD Včelná 20. května 2005 od 19:00 hod.

CO VÁS ČEKÁ:

 • hudba 50. - 90. let zahraje opět kapela INKOGNITO
 • orientální břišní tance - jedinečné rodinné duo
 • soutěž o ceny s podtitulem "Chlapík Horečky"
 • bohatá tombola
 • zajímavé půlnoční překvapení

Vstupné: 90,- Kč ??v prodeji od 27. dubna 2005 ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem. Info: 736 520 742, 606 273 121

Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!

Pátek 27. května - ZÁJEZD na muzikál Miss Saigon

Informace pro přihlášené: zájezd je třeba zaplatit do konce dubna.

 • Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj České Budějovice.
 • Folkové koncerty pořádá Kulturní sekce aikido klubu SEI SHIN. Vstupenky je možné zakoupit v restauraci "U Petrů".

Ze svazku obcí Blanský les - podhůří

Začátkem letošního roku podala obecně prospěšná společnost Místní akční skupina (zkráceně MAS) "Blanský les - Netolicko" založená ve spolupráci svazků Podkletí, Blanský les - podhůří (zde je předsednickým členem Včelná) a Netolicko, přihlášku do programu LEARED ČR, což je program Ministerstva zemědělství ČR.

Uznání naší společnosti MAS a získání 3 mil. Kč je velmi důležitým krokem pro nastartování činnosti při získávání finančních podpor. První 3 miliony korun budou použity na předem vyhlášená opatření, která se týkají vodohospodářské infrastruktury obcí, obnovy historických a přírodních prvků a obnovy a budování vhodných ploch pro podnikání v cestovním ruchu.

Podmínkou čerpání těchto podpor je účast podnikatelských subjektů a neziskových organizací.

Dne 12. dubna se konalo v zasedací místnosti OÚ Včelná společné školení představitelů a výběrových komisí tří společností MAS: Blanský les - Netolicko, Třeboňsko a Veselsko - Řečicko se zaměřením na program LEADER ČR, jeho pravidla a výběr projektů.

V letošním roce bylo do tohoto programu celkem schváleno 70 mil. Kč, které Ministerstvo zemědělství rozdělilo mezi 21 uznávaných společností, tzv. Místních akčních skupin.

Pro rok 2006 je navrhováno navýšení objemu programu LEADER ČR na 135 mil. Kč. S výrazným nárůstem objemů v programech ČR, ale i v programech EU se počítá i v dalších letech.

Pro možnosti čerpání těchto významných podpor je však třeba připravovat projekty podle předem stanovených, velmi náročných pravidel.

Protože jen velmi málo lidí ví, co je to "Místní akční skupina", která vzniká, jak jsme již popsali, za účasti široké podnikatelské veřejnosti, neziskových organizací a samosprávy, budeme o těchto strukturách informovat častěji.

Pro příští období je nejvyšší čas začít připravovat jednotlivé projekty a informovat se o možnostech jejich uplatnění při získávání finanční podpory. Tento systém přerozdělování prostředků je velmi náročný a sám spotřebuje mnoho finančních prostředků. Z vlastních prostředků však náklady na rozvoj regionu neuhradíme.

Informace o činnosti naší MAS Blanský les - Netolicko v současné době může podat starosta obce Včelná, můžete je získat přímo v sídle společnosti: Městský úřad Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, tel. 388 324 201, nebo na webových stránkách Netolic http://vismo.obce.cz/netolice, odkaz Místní akční skupina.

Pavel Rožboud


Ukliďme si Včelnou!

Na dny 22. - 23. dubna je plánován sběr velkoobjemového a jiných odpadů, ale i úklid naší obce. Ten se týká veřejných prostranství, zelených pásů podél komunikací, ale zejména lesů, které jsou podél obce a jsou znečištěny různými odpadky. Přitom les je oblíbeným místem pro procházky a aktivní relaxaci.

Stojí za připomenutí, že den 22. dubna je vyhlášený jako celosvětový ekologický svátek Den Země, který se slaví od roku 1970. Smyslem tohoto svátku je připomenout si společný zájem o zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme. Proto jsme se rozhodli zorganizovat jarní úklid obce za pomoci spoluobčanů. Tato praktická péče o své okolí nabízí příležitost všem, ale zejména dětem a mládeži, získat hlubší vztah k místu, ve kterém žijí.

Přispějte svými silami k tomu, aby se nám v naší obci lépe žilo!

Sraz všech zájemců je v sobotu 23. dubna 2005

v 9 hodin před budovou obecního úřadu.

Plastové pytle a gumové rukavice budou k dispozici, svoz a likvidaci nasbíraného odpadu zajistí obecní úřad.


INZERCE: Trafika

Prodám trafiku ve Včelné. Mobil 603 573 611


INZERCE: Jarní nabídka balkonových rostlin

MUŠKÁTY VZPŘÍMENÉ - červené 25,-

MUŠKÁTY PŘEVISLÉ - červené jednoduché, červenobílé plnokvěté 20,-

SURFINIE - purpurové jednoduché; růžové, purpurové, modré plnokvěté 20,-

MILION BELLS - fialový, převislý 20,-

PLECTRANTHUS (MOLICE) - převislý, ozdobný listem, vonící, odpuzuje hmyz 20,-

HELICHRYSUM (SMIL) - převislý, ozdobný listem 20,-

BEGONIE HLÍZNATÉ - směs barev, vhodné do stínu 20,-

IMPATIENS (BALZAMÍNA) - plnokvětá, směs barev, vhodná do stínu 20,-

IMPATIENS (BALZAMÍNA) - jednoduchá, červená, vhodná do stínu 20,-

PAŘÍŽSKÁ KOPRETINA - žlutá, růžová možno pěstovat na kmínku 20,-

MIMULUS (KEJKLÍŘKA) - převislá, oranžové květy 20,-

FUCHSIE - převislé, plnokvěté, jednoduché, červenobílé, červenomodré, vhodné do stínu 20,-

SOLANUM JASMINOIDES (LILEK) - převislá, pnoucí, bílé květy 20,-

DIASCIE - převislá, růžová, fialová 20,-

BIDENS (BALKONGOLD) - převislý, žluté květy 20,-

VERBENA (SPORÝŠ) TEMARI - převislé, červené, fialové 20,-

BACOPA (SUTERA) - převislá, bílé květy 20,-

SANVITALIA (VITÁLKA) - převislá, žluté květy 20,-

LOTUS (ŠTÍROVNÍK) - převislý, červenooranžové květy 20,-

LOBELIA (LOBELKA) - převislá, hořcově modré květy s bílým očkem 15,-

Prodej od 11. dubna, po - čt od 15 do 18 hodin

Radek Zakostelecký, tř.5.května 10, u zastávky MHD - Včelná

Prosím, nezvoňte mimo uvedené otvírací hodiny

Tel. 387 250 331, 728 247 154

Těším se na Vaši návštěvu!


INZERCE: Pedikúra

Vážené slečny, paní a babičky, zveme Vás k návštěvě pedikúry

Hana Prušáková, Jiráskova 211

Pracovní doba: Po-Čt 9-17 hodin

Bližší informace na tel. 606 949 500 nebo 387 250 724


INZERCE: Jihostroj - nabídka zaměstnání

Jihostroj a.s. Velešín, stabilní česká firma v rámci svého exportního rozvoje přijme pro výrobu hydraulických a leteckých přístrojů pracovníky na CNC stroje

Nabízíme:

 • moderní pracovní prostředí (špičková technologie)
 • výhodné platové podmínky (90 - 130,- Kč /hod.), 13. a 14. plat
 • možnost řešení bytové situace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilitu firmy , atraktivní sociální program, rozšířená dovolená

Požadovaná kvalifikace: vyučení v oboru. Nástup možný ihned. Informujte se na konkrétní podmínky!

Personální oddělení Jihostroj a.s., Budějovická 148, 382 32 Velešín, tel. 380340681, 380340725


Tištěná verze distribuována dne 14.4.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 15.4.2005