Obecní zpravodaj 07/2005

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

37. zasedání OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/05, kterou jsou dány do souladu rozpočtové příjmy a výdaje vzhledem k zahájené stavbě technického zázemí obce a vypracování projektové dokumentace na posílení kanalizačních řadů.

Potřeba navýšení výdajů o 1.566,4 tis. Kč je pokryta částkou 320 tis. Kč příznivým vývojem příjmu roku 2005 a částkou 1.246,4 tis. Kč převodem ze základního účtu, jehož stav byl k 1.1.2005 Kč 2.600.918.

Zastupitelstvo dále schválilo změnu nájemce pozemku pod novinovým stánkem a smlouvu o dílo na prodloužení vodovodu ve Čtyřech Chalupách.


Neinvestiční náklady škol

Z naší obce vyjíždělo v roce 2004 do základních škol celkem 151 dětí.

Do ZŠ v Českých Budějovicích