Obecní zpravodaj 06/2005

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 13.6. se konalo 36. zasedání zastupitelstva obce Včelná. Vedle pravidelných bodů programu zastupitelé projednali plnění rozpočtu obce za 5 měsíců letošního roku. Objem sdílených daní 3.417 tis. Kč je v porovnání se stejným obdobím roku 2004 vyšší o 346 tis. Kč.

Nadprůměrné plnění i ostatních příjmů umožňuje zahájení stavebních prací na stavbě technického zázemí obce umístěné u budovy obecního úřadu. Tato stavba bude zahájena v týdnu od 20. června stavební firmou NOREMA, která byla nejlépe ohodnocena výběrovou komisí při nabídkovém řízení. (Celkem bylo v nabídkovém řízení osloveno 5 stavebních firem.) V zastavěné ploše 132 m2 bude umístěna garáž pro traktory a jinou techniku, sklad, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář a sociální zázemí pro budoucí veřejný park. Celková cena díla je stanovena na 2,3 mil. Kč.

Zastupitelé dále schválili uzavření smlouvy s firmou Ekoeko na vypracování projektové dokumentace na stavbu posílení kanalizačních sběračů I. etapa - větev přes areál Osiva Boršov a větev tř.5.května Včelná.

V samostatném bodě byla projednána zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná.

V souvislosti s účinností nového školského zákona bylo nutné schválit dodatek ke zřizovací listině, vypracovat nový školní řád a pravidla pro přijímání dětí do MŠ.

Celková kapacita 56 dětí je podle statistik ročně narozených dětí v obci (průměrně 13 dětí v roce) dostatečná. Pokud nebude kapacita naplněna dětmi s trvalým bydlištěm ve Včelné, budou i nadále přijímány děti z jiných obcí. Pravidelné naplňování kapacity má podstatný vliv na financování školy ze státních prostředků.

Podrobné podmínky přijímání a docházky dětí do MŠ, způsob úhrady "školného" a další informace si můžete vyžádat přímo u ředitelky MŠ paní Miloslavy Matějkové.

Obci Včelná byla prostřednictvím IKP Consulting Engineers, Praha podána informace "Vyhledávací studie tras železniční tratě Č. Budějovice - státní hranice (Linz)." Mapka této vyhledávací studie s několika navrhovanými variantami je zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. Další informace, které poskytl obci zpracovatel, jsou k dispozici v kanceláři OÚ.


Péče o zeleň v obci

Kromě údržby větších veřejných prostranství provádí obecní úřad vlastními silami již druhým rokem i kompletní údržbu pásů zeleně podél komunikací před jednotlivými nemovitostmi.

V případě, že o tyto pruhy zeleně nepečujete sami a svěřujete se do péče obecního úřadu, uvítali bychom zastřižení přes plot přerůstající či prorůstající vegetace, pod kterou je obtížné se sekačkou projíždět.

Upozorňujeme, že nerovné, kamenité či obtížně přístupné plochy vyžadující náročnější sečení křovinořezem se sečou s menší roční četností, a pokud zůstanou tyto plochy po sečení rotační sekačkou vynechány, neznamená to, že jsou zapomenuty.

U sečení křovinořezem je navíc akutní nebezpečí odlétávajících kamínků až do vzdálenosti 30 metrů, což znemožňuje sečení v místech, kde na komunikaci momentálně parkují osobní automobily.

Stále naléhavějším problémem je i narůstající množství psích exkrementů na zelených pásech kolem komunikací, které umějí údržbu zeleně pořádně znepříjemnit. Přestože žijeme "na vesnici", a nikoli ve městě, měli by chovatelé psů brát tuto věc vážně a nevodit své psy k vykonání potřeby na udržované plochy.

Se zelení souvisí i otázka dodržování nedělního klidu, neboť kromě pil jsou travní sekačky největším producentem hluku. Nedělní klid není sice zakotven v žádném zákoně a ani obec jej nemůže nařídit vyhláškou, nicméně připomínáme tento dobrý zvyk a na neděli pokud možno neplánujme rámusivé a jinak okolí rušící činnosti.

Za dodržování nedělního klidu, péči o zelené plochy nad rámec vlastních povinností a ukázněným chovatelům psů děkujeme.


Zprávy z mateřské školy

 • 1. června ke Dni dětí navštívily mateřskou školu hasiči z Českého Krumlova a ukázali dětem svou techniku a pohovořili o své práci. Poděkování patří panu Pavlu Rožboudovi mladšímu.
 • 3. června jsme jeli na výlet do Týna nad Vltavou, kde děti zhlédly divadelní představení na otáčivém hledišti a navštívily místní muzeum s ukázkou loutek, starého odívání a sbírku vltavínů.
 • 16. června jsme navštívili výstavu obrazů akademického malíře M. Konráda v Českých Budějovicích.
 • 17. června je slavnostní rozloučení s budoucími školáky za účasti zástupců obce, s předáním pamětní knihy a dárků a přenocováním ve školce jako zkouška odvahy.
 • 20. června jedeme na divadelní představení do Solnice a na pohádky na hvězdárnu.
 • 28. června bude u příležitosti ukončení školního roku na školní zahradě tradiční táborový oheň s opékáním buřtů a příjemným posezením.
 • Poděkování patří manželům Walischovým za autíčka a zvířátka (dar) a všem rodičům za spolupráci a podporu mateřské školy.

Kolektiv MŠ přeje všem příjemné prožití prázdnin a dovolené.


K odvozu odpadu

Opětovně připomínáme, že pytle s PET lahvemi je třeba převazovat provázkem či jinak pevně uzavřít, aby při manipulaci s nimi či při větru nevypadával jejich obsah na ulici.

Svoz probíhá někdy od velmi časných ranních hodin, a je proto třeba pytle připravit před dům již ve čtvrtek večer, před svozem v poslední pátek v měsíci.

Na druhou stranu pokud jste si jisti, že jste popelnici či pytel řádně den předem připravili, a firma je opomene bez příčiny vyvézt, neváhejte zavolat na obecní úřad a firma své opomenutí, zvláště jde-li o více domů, ale i jednotlivě, napraví.


Oznámení Obecního úřadu Kamenný Újezd

Z důvodů rozsáhlé rekonstrukce budovy OÚ Kamenný Újezd bude v době od 18.7 do 22.7.2005 Obecní úřad v Kamenném Újezdu pro veřejnost zcela uzavřen. Žádosti o vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů lze v uvedené době podat v budově Magistrátu města České Budějovice - Jeronýmova ul.

Vzhledem k tomu, že v budově budou probíhat opravy prakticky celý měsíc červenec, byli bychom rádi, kdybyste zde i mimo uvedené období vyřizovali pouze neodkladné záležitosti.

Děkujeme za pochopení


Humanitární sbírka ošacení, textilu a obuvi v Boršově

Ve dnech:

23.6.2005 (čtvrtek) 16:00 - 18:00

24.6.2005 (pátek) 16:00 - 18:00

25.6.2005 (sobota) 9:00 - 11:00

26.6.2005 (neděle) 7:00 - 7:35

vyhlašuje sociální a zdravotní komise obce Boršov ve spolupráci s Farní charitou Boršov nad Vltavou humanitární sbírku pro Diakonii Broumov:

 • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské, použité i nové)
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (použité i nové)
 • Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky (použité i nové)
 • Neobnošená obuv - nové či málo využité

Odběr bude před farou kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou.

Věci zabalte do igelitových pytlů či papírových krabic, aby se nepoškodily při transportu a aby se zjednodušila manipulace. Děkujeme.


INZERCE: Prodej medu

Prodej medu za cenu 60 Kč/kg provádíme ve Včelné na adrese Hraniční 259, u zastávky MHD Pod tratí.

Informace na tel. 724 305 423.


INZERCE: Prodej lůžkovin a jiného textilu

V pondělí 20.6. od 8 do 12 hodin bude před restaurací "U Kaštanu" prodávat své výrobky firma EVAKO, která je výrobcem ložních souprav. Dále Vám nabízí zboží výhradně od českých výrobců.

Jsou to:

Lůžkoviny krepové, bavlněné, flanelové sypky ušité na deky a polštáře

Froté a bavlněná prostěradla z Jitexu Písek a Luka nad Jihlavou

Dále jsou nabízeny domácí pantofle, bavlněné pracovní monterky, froté ručníky a osušky a jiné zboží.

Upozorňujeme na velmi výhodné ceny bavlněné ložní soupravy za 250 Kč a těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Otevírací doba o svátcích 5. a 6. července bude vždy od 7 do 11 hodin.

Mimo jiné provádíme prodej baleného chlazeného masa na objednávku a prodej krmných směsí pro drůbež, králíky a ryby. Těšíme se na vaši návštěvu!


INZERCE: Prodej stavebního pozemku

Prodám oplocenou stavební parcelu v Šumavské ulici v Kamenném Újezdu. Informace na tel. 386 460 814.


Tištěná verze distribuována dne 16.6.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 17.6.2005