Obecní zpravodaj 09/2005

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zářijové zasedání OZ zhodnotilo hospodaření obce za 8 měsíců letošního roku, postup stavby technického zázemí a zřízení sběrného dvora odpadů.

Plnění rozpočtu

Schválené příjmy ve výši 11.065 tis. Kč jsou k 31.8. naplněny na 8.681 tis. Kč, tj. na 78,5 %. Tato částka odpovídá průběžnému plnění s plusovým nárůstem daňových příjmů.

Výdaje schválené v celkové výši 11.064 tis. Kč dosahují k 31.8. částky 5.634 tis. Kč, tk. 52,7 %.

Rozpočtovou změnou č. 3 dochází k navýšení příjmů o 2,7 tis. Kč a snížení výdajů o 498,4 tis. Kč díky příspěvku na dopravní obslužnost (MHD) od krajského úřadu. V podzimních měsících dojde k odčerpání prostředků při dokončování prací na stavbě technického zázemí obce cca 1,6 mil. Kč a vypracování projektů kanalizačních sběračů cca 600 tis. Kč.

Pracovní skupina "Čtyři Chalupy"

Zastupitelstvo vytvořilo pracovní skupinu k vypracování kompromisního návrhu prostorového, funkčního a majetkoprávního řešení komunikace ve Čtyřech Chalupách ve směru k lesu, do níž zabíhají soukromé pozemky. Do pracovní skupiny budou přizváni majitelé sousedních nemovitostí.

Stavba technického zázemí

Stavba probíhá v souladu s dodavatelskou smlouvou. Termín dokončení stavby - listopad 2005.

Sběrný dvůr odpadů

Naše obec vynakládá každoročně 100 tis. Kč na svoz a likvidaci velkoobjemového, kovového a nebezpečného odpadu. Dosavadní způsob sběru prostřednictvím mobilních sběrů zdaleka nevyhovuje potřebám obce.

Rozhodnutím zastupitelstva bude obec usilovat o vybudování sběrného dvora ve spolupráci s firmou A.S.A. Č. Budějovice, která sběr a likvidaci komunálního odpadu v obci zabezpečuje. Náklady na provoz dvora by neměly výrazně překročit náklady stávající.

Do sběrného dvora by pak občané obce mohli odkládat nepotřebné předměty a ostatní odpad, který nelze likvidovat prostřednictvím domovních odpadových nádob.

Pavel Rožboud, starosta obce


Doprava v obci

Doufáme, že se všichni včelenští řidiči již naučili a přijali za svou správnou rychlost na místních komunikacích - 30 km/h. V dohledné době připravujeme připomenutí omezené rychlosti i formou vodorovného značení.

Je však též řada na rodičích, aby poučili své děti, které nechávají bez dozoru brázdit na kolech ulice, o nutnosti na křižovatce zpomalit a řádně se rozhlédnout a o přednosti vozidla přijíždějícího zprava.

Též upozorňujeme, že při pádech na asfaltovou silnici trpí dětí především na úrazy hlavy, jak jsme se nedávno přesvědčili na křižovatce u obecního úřadu. A co o tom říká zákon?

"Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Dítě mladší 10 let smí na silnici či místní komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let."


Z připravovaných kulturních akcí

Středa 28. 9. - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" v 8.15 hodin

Cena včetně pojištění léčebných výloh: 530 Kč

Zájezd prosím uhraďte do 16. září na OÚ nebo v CK Máj, Česká 44, Č.B.

Středa 5. října od 17.00 hodin - "Čaj o páté"

Čeká vás příjemné setkání při čaji s lékařkou, léčitelkou a výtvarnicí Natálii Nastašinskou, která nám bude povídat o alternativních metodách léčby, o svých léčivých obrazech, předvede nám jednoduché metody samoléčby některých zdravotních potíží a závěr bude patřit společné metidaci.

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin

Čtvrtek - neděle 27. - 30. října

Společná výstava českobudějovických výtvarníků Miloslava Konráda a Petra Schela.

POZOR! Zájezd do Stavovského divadla v Praze - Lakomec (činohra) byl přeložen na neděli 6. listopadu 2005 !!!

Slavná Molierova komedie díky modernímu pojetí a mistrnému výkonu Borise Rösnera se v divadle hraje již několik sezón.

Hrají: B. Rösner, S. Rašilov, R. Krajčo, D. Matásek, H. Ševčíková, F. Němec, M. Preis a další.

Cena s dopravou: 560 Kč


Společný turistický a cyklistický výlet

Obec Včelná Vás zve na společný výlet v sobotu 17. září

Trasa pro pěší

Povede místostarostka ing. Jarmila Mandžuková. Celková délka cca 10 km.

 • Sraz účastníků v 7,45 hodin na zastávce autobusu ČSAD - směr Kaplice.
 • Odjezd v 7,57 do stanice Kaplice aut. nádraží, příjezd v 8,40. Cena jízdného 18,- Kč.
 • Prohlídka Kaplice
 • Odchod z náměstí v 9,30 po modře značené trase údolím řeky Malše ke zřícenině hradu POŘEŠÍN. Zřícenina hradu Pořešín je upravena, zpřístupněna, v okolí jsou umístěny naučné tabule. U zříceniny je přístřešek s posezením.
 • Z Pořešína po zeleně značené trase do ROZPOUTÍ a žst. Kaplice.
 • Odjezd vlakem dle časových možností v 15,13 nebo 17,04. Cena plného jízdného 34,- Kč, při skupinové slevě však výrazně méně. Možno též pokračovat z Rozpoutí cca 2,5 km do stanice Výheň. Ve Výhni však nestaví vlak v 15,13!
Trasa pro cyklisty

Povede Pavel Rožboud, starosta obce. Celková délka cca 40 km.

 • Sraz účastníků v 7,45 hodin na zastávce autobusu ČSAD - směr Kaplice.
 • Odjezd v 7,57 do stanice Kaplice aut. nádraží, příjezd v 8,40. Cena jízdného 18,- Kč. Bezplatnou přepravu kol zajistí obecní úřad.
 • Odjezd z Kaplice náměstí po cyklotrase č. 1198 v 9,00
 • Příjezd Pořešín v 9,30 - prohlídka zříceniny hradu
 • Odjezd po silnici č. 157 směr Besednice na křižovatku do obce Malče. Dále po trase č. 1018 přes Chlum do obce Sv. Jan nad Malší. Možnost občerstvení.
 • Odjezd ze Sv. Jana v 12,15 po trase č. 1130 přes Ločenice do Branišovic, Dolní Stropnice, Straňan, Plava a Včelné.
 • Mapka s vyznačením trasy bude účastníkům předána při odjezdu.
Trasa pro cyklisty s dětmi

Povede mgr. Vlasta Braumová, předsedkyně kulturní komise.

Celková délka 14,5 km.

Sraz účastníků v 10,00 hodin u restaurace U Kaštanu.

Trasa: Včelná - Roudné - Vidov - Plav - Kamenný Újezd - Včelná

Děti by měly mít povinně přilby a ve věku do 10 let doprovod dospělé osoby.

V Plavu možnost občerstvení, seznámení s funkcí úpravny vody, práce s turistickou mapou.

Všem účastníkům přejeme dobrou pohodu a mnoho hezkých zážitků.


Podzimní sběry odpadů

Na první listopadový týden připravujeme podzimní sběr kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. O dva týdny později bude přistaven kontejner na kompostovatelný odpad.

Podrobnosti budou včas zveřejněny zvláštním letáčkem.


INZERCE: Krmivo pro zvířata ve Včelné

Od září je otevřena prodejna Mazlíček, Ivy Hudecové, Dlouhá 452, Včelná.

Prodáváme krmivo pro domácí zvířata a návnady na ryby.


INZERCE: Pojišťovací služby

Chcete pojistit svůj dům, chalupu, chatu nebo auto? Chcete si zařídit některé životní, úrazové nebo penzijní pojištění? Chcete zhodnotit své úspory?

Obraťte se prosím na obchodní agenty České pojišťovny a.s. přímo ve Včelné! Pomůžeme Vám s řešením tohoto úkolu.

Kontakty: Zdeněk Meluš, tel. 603 513 064, Milan Vávra, tel. 602 184 244


INZERCE: Nabídka zaměstnání

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. přijme do trvalého pracovního poměru řidiče trolejbusu. Základní předpoklad: řidičské oprávnění sk. D. Doplnění kvalifikace na řidiče trolejbusu zajistíme.

Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení, řadu zaměstnaneckých výhod, perspektivní zaměstnání.

Bližší informace Vám rádi podáme na personálním útvaru, tel. 387 719 106 (105) nebo přímo ve vozovně trolejbusů: 387 021 731.


INZERCE: Povinné ručení Uniqua pojišťovny a.s.

Chcete ušetřit na povinném ručení? Jezdíte bez nehod?

Tak právě pro Vás je určena naše nabídka pojištění.

Obsah do 1.350 ccm již od 1 959 Kč

Obsah do 1.850 ccm již od 2 830 Kč

Výhody:

 • Snížené segmentované sazby pro obce a menší města
 • Započtení bonusu od předchozího pojistitele
 • Mimořádný bonus ( sleva ) pro řidiče jezdící bez nehod

Kontakt s Vaší obcí - paní Blanka Peřinová, tel.: 380 906 308, 602 114 473, 774 114 478, je připravena Vás také navštívit doma a podrobně Vám naší nabídku pojištění vysvětlit.

Pokud máte auto jiné obsahové kategorie, pojistné Vám vypočteme konkrétně. Tato nabídka platí do 31.12.2005.


Tištěná verze distribuována dne 14.9.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 14.9.2005