Obecní zpravodaj 12/2005

OBSAH


Novoroční přání

Zastupitelstvo obce a obecní úřad přejí všem spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních, přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2006.

Každý rok rozesílá obecní úřad omezené množství novoročních přání především firmám a institucím, s nimiž naše obec spolupracuje.

V letošním roce jsme od sponzora obdrželi vytištěný větší počet novoročních přání, která vytvořil včelenský malíř a grafik pan Alfred Kindler. Panu Kindlerovi patří poděkování s přáním pevného zdraví a tvůrčích úspěchů v roce 2006.

Přebývající novoročenky jsou roznášeny do poštovních schránek spolu s tímto letáčkem. Ne na všechny se však dostane, prosíme tedy o pochopení.


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Hlavním programem 39. zasedání zastupitelstva obce bylo projednání a schválení ekonomických záležitostí.

Po kontrole hospodaření za 11 měsíců letošního roku a s ohledem na vývoj k 19. prosinci bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2005 navyšují celkové příjmy o 514 tis. Kč. Rozpočtový výhled na léta 2007-2008 však předpokládá mírný pokles příjmů vlivem snižování daňové výtěžnosti.

• Rozpočet na rok 2006

Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy 10,75 mil. Kč a výdaji 9,085 mil. Kč s připočtením splátek dlouhodobých závazků ve výši 1,665 mil. Kč (v roce 2007 už to bude pouze 0,465 mil. Kč).

Při schvalování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému plnění rozpočtu za rok 2005, vývoji daňových příjmů, potřebám chodu obce, péči o majetek a nutnosti řešení odvádění vod z obce.

• Poplatek za komunální odpad

Poplatek za sběr a likvidaci domovního odpadu na rok 2006 byl stanoven na 450 Kč na osobu a rok.

• Vodné a stočné

Vodné zůstává ve stejné výši jako v r. 2005, tj. 24,50 Kč/m3, stočné se zvyšuje o 1,00 Kč na 14,30 Kč/m3 bez 5% DPH, celkem tedy s DPH 40,74 Kč.

• Stavba technického zázemí OÚ

Stavba technického zázemí byla v termínu dokončena ve velmi dobré kvalitě stavebních prací. Pracovníci obce tak dostávají dárek ve formě garáže, dílny, teplé šatny, sociálního zázemí a kanceláře. Pracovníkům firmy Norema patří uznání a poděkování.

Z celkových nákladů 2.314.235 Kč s DPH bylo uspořeno 62.216 Kč. Kolaudaci budovy svolal Stavební úřad na 23.12.2005.

• Projekt a stavba posílení kanalizačních sběračů

V souladu se smlouvou o dílo byl obci předán projekt na výstavbu kanalizačních sběračů s retenční nádrží a současně byla zahájena příprava dokumentace pro vodoprávní řízení (stavební povolení). Celkové náklady této rozsáhlé stavby dosahují s DPH částky 37 mil. Kč.

Vezmeme-li v úvahu, že obec má v rozpočtu na rok 2006 na vodohospodářské stavby zhruba 1,5 mil. Kč a že s použitím prostředků na účtě obce cca 3,5 mil. Kč je celkem na investice k dispozici 5 mil. Kč, bude velmi obtížné zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto úkolu. Jsem však přesvědčen, že s pomocí dotačních prostředků a přiměřeného úvěru je reálné i tak rozsáhlou stavbu v nejbližších letech úspěšně realizovat.

Pavel Rožboud, starosta


Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost v naší obci je zajišťována třemi způsoby veřejné dopravy.

Železniční doprava

Nejméně výhodný způsob z hlediska četnosti spojů a dostupnosti je vlaková doprava. Obec na ni nedoplácí a je velmi málo využívána. Obcí projede jedním směrem 8 vlaků denně. Cena jízdného Včelná - Č. Budějovice hl. nádraží je 16 Kč plné jízdné, 11 Kč zákaznické jízdné (se slevovou kartou Z).

Modré autobusy

Autobusová doprava jezdící na trase Č.B. - Kaplice a Č.B. - Č. Krumlov slouží především cestujícím ve směru na Krumlov a Kaplici. Celkem staví (bývá třeba dát znamení) denně v obci v pracovní dny cca 30 spojů, v sobotu, neděli a ve svátek 10 spojů s různými omezeními. V roce 2006 nebude na tyto spoje obec doplácet. Prokazatelnou ztrátu v tomto roce uhradí přepravcům Krajský úřad v plném rozsahu. Cena jízdného Včelná - Č. Budějovice nádraží je 10 Kč.

MHD

Nejvíce využívaná městská hromadná doprava, kde v jednom směru projede v pracovních dnech 45 spojů, o prázdninách 29 spojů, o sobotách, nedělích a ve svátek 17 spojů, vykazuje největší tzv. prokazatelnou ztrátu na 1 ujetý kilometr. Kalkulace na rok 2006 činí 30,46 Kč/km oproti 28,17 Kč/km v roce 2005.

Při sjednaném počtu ujetých 41.515,2 kilometrů na katastrálním území Včelná činí celková ztráta 1.264.553 Kč. Obec Včelná uhradí Dopravnímu podniku v roce 2006 částku 695.128 Kč. Zbytek uhradí Krajský úřad.

Od letošního roku jsou změny jízdních řádů prováděny u všech přepravců k 10. - 12. prosinci. Obec má velmi malý vliv na rozsáhlejší změny. Zpracování grafikonů dopravy se provádí s ohledem na návaznost spojů, vytížení řidičů, změny tras, počty spojů a podobně. Naší snahou je, aby vynucené změny příliš nezasahovaly do ustálených časů pracovní doby či školního vyučování a aby nedocházelo k příliš velkým časovým mezerám.

Připomeňme ještě, že řidiči autobusů ČSAD na linkách, které mají ve Včelné zastávku, vás musejí dle vyjádření vedení přepravních společností vzít jako každého jiného "váženého zákazníka" a nepoučovat vás o tom, že máte "městskou", jinak riskují osobní postih.


Ohlédnutí za kulturním rokem v KD Včelná

V roce 2005 se konalo v kulturním domě 7 plesů, 3 taneční zábavy, divadelní představení, dětský karneval, 2 taneční soutěže dětí a mládeže, výstava obrazů a soch, 4 koncerty a různá školení.

Kromě těchto akcí v KD pravidelně trénují tanečníci Tanečního klubu STYL a Country Clubu MIX a je využíván i pro soukromé oslavy.

Děkuji všem pořadatelům za pořádání kulturních akcí a zvláště paní Adélce Procházkové za trpělivost a celoroční péči o kulturní dům s přáním pevného zdraví a dobré pohody v roce 2006.

Pavel Rožboud, starosta


Plesová sezóna 2006

 LEDEN
  Sobota 21.1.  Ples ODS
  Sobota 28.1.  Obecní ples

ÚNOR
  Středa  8.2.  Maturitní ples ISŠO (uzavřená společnost)
  Sobota 11.2.  Ples Baráčníků IX. župy Kubatovy
  Pátek  17.2.  Ples Sportovního klubu
  Sobota 25.2.  Ples Tanečního klubu Styl

BŘEZEN
  Pátek  10.3.  Ples Bratří Zátků


Zprávy z mateřské školy

5.12. byla na škole ve spolupráci se zaměstnanci obce mikulášská nadílka

10.12. potěšily děti svým vystoupením a drobným dárkem naše seniory při jejich setkání v KD

15.12. bylo vánoční posezení dětí, rodičů a zaměstnanců školy spojené s výrobou drobného dárku a zpěvem pásma koled na obou třídách

Poděkování patří manželům Sukdolovým, Houskovým, Rožboudovým, Vovsovým, paní Novákové, Jandové, Beganovičové a ostatním za sponzorské dary pro školu k mikuláši a vánocům, paní Frídové za vánoční nadílku sladkostí pro děti a zaměstnancům obce Včelná za celoroční spolupráci a podporu školy.

Kolektiv MŠ přeje všem dětem, rodičům a ostatním spoluobčanům příjemné vánoční svátky a hodně spokojenosti v novém roce.

Miloslava Matějková, ředitelka


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Vánoční prodejní doba:

Sobota 24.12. 7 - 11    Čtvrtek  29.12.  7 - 18
Neděle 25.12. Zavřeno    Pátek   30.12.  7 - 18
Pondělí 26.12. Zavřeno    Sobota  31.12.  7 - 11
Úterý  27.12. 7 - 18    Neděle   1. 1.  Zavřeno
Středa 28.12. 7 - 18    Pondělí  2. 1.  7 - 18


INZERCE:Tříkrálová sbírka 2006

Ve dnech 4. až 8. ledna 2006 bude i v naší obci probíhat již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou.

Pořadatel žádá o pomoc při provádění sbírky. Kdo můžete pomoci, hlaste se na telefonu 776 207 494 u pana Cíchy. Přihlásit se mohou děti jako koledníci a dospělí starší 18 let jako průvodci.


INZERCE: Nabídka vyhledávání zaměstnání

Hledáte dlouhodobě zaměstnání? Nabízíme Vám "podporované zaměstnávání":

 • Oslovíme vhodné zaměstnavatele
 • Vyhledáme Vám vhodné nabídky v inzerci
 • Poskytneme zdarma přístup k počítači a telefonu
 • Naučíme Vás a zvýšíme Vaše dovednosti při manipulaci s počítačem
 • Poradíme v oblasti pracovně-právní a sociální problematiky
 • Pomůžeme Vám s vyřizováním formalit spojených s nástupem do zaměstnání
 • V případě Vaší potřeby Vás zaučíme na novém pracovišti

Z vaší strany očekáváme zejména aktivní spolupráci. Naše služby poskytujeme ZDARMA, a pokud Vás naše nabídka zaujala, využijte naší ZELENÉ LINKY na telefonním čísle 386 351 955. Na naší Zelené lince se ZDARMA dozvíte více podrobnějších informací o službách, které Vám naše sdružení může poskytnout, a sdělíme Vám též požadované informace z pracovně-právní oblasti.

Kontakt: Občanské sdružení KONÍK, U Tří lvů 4, 370 01 České Budějovice, telefon 386 351 955, 386 351 944, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.konik.cz.


Malý perníkový receptář

Mouka, cukr, vejce, med a koření, to je jednoduché tajemství perníku. Ale přesto upéct dobré perníčky je velký kumšt. Jejich příprava se pro mnohé hospodyňky stala činností, v které mohou projevit nejen svoji cukrářskou zdatnost, ale i výtvarnou tvořivost. A toto se určitě povedlo všem šikovným ženám – Václavě Tesařové, JUDr. Ivaně Zálišové, Věře Marhounové a MUDr. Ivaně Jirákové, kterým patří velký dík za pomoc při pořádání předvánoční perníkové výstavy. Navíc nám svoje výborné a krásně zdobené perníčky věnovaly a my jsme je mohli ochutnat při svátečně rozsvíceném vánočním stromu. Podělily se s námi i o svoje vyzkoušené recepty.

Perníčky

300 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 100 g Hery, 2 lžíce medu, 1 vejce, ˝ balíčku prášku do perníku, 1 lžíce kakaa, 2 lžičky perníkového koření (skořice, anýz, badyán, hřebíček, nové koření), vejce na potření

Poleva: 1 bílek, 140 g moučkového cukru, citronová šťáva, 1 lžička solamylu

Tuk s medem rozehřejeme a přidáme k prosáté mouce s práškem do perníku, cukru, vejci, kakau, koření a vypracujeme hladké těsto. Vyválíme asi 4 mm silný plát, ze kterého formičkami vykrajujeme figurky a další tvary. Klademe na plech, kde perníčky necháme přes noc odpočinout. Druhý den pečeme asi 8 minut ve středně vyhřáté troubě. Upečené perníčky potřeme rozšlehaným vejcem. Vychladlé perníčky zdobíme polevou.

Příprava polevy: Moučkový cukr 3x prosejeme a šleháme s bílkem. Potom přidáme citronovou šťávu, solamyl a šleháme 15-20 minut.

Václava Tesařová

Sváteční perníčky

1 kg hladké mouky, 1 l vody, 250 g krystalového cukru, 500 g medu, 2 vejce, 20 g jedlé sody, perníkové koření (skořice, hřebíček, badyán, anýz), vejce na potření

Poleva: 1 bílek, 150-200 g moučkového cukru, 1 lžička solamylu, ˝ lžičky octa

Vodu svaříme s cukrem a medem a necháme vychladnout. Přidáme ostatní přísady a vypracujeme těsto, které necháme nejméně týden odpočinout zabalené v mikrotenovém sáčku v ledničce. Z těsta vyválíme plát, ze kterého formičkami vykrajujeme různé tvary. Přeneseme je na plech, vložíme do předehřáté trouby a upečeme. Ještě horké perníčky potíráme vejcem rozšlehaným s trochou vody. Pak je přeneseme z plechu na rovný povrch.

Příprava polevy: Bílek ručně metlou šleháme, poté přidáme tolik cukru, aby sníh z metly velmi pomalu sjížděl. Je možno připravit sníh i z ˝ bílku a druhou polovinu uchovat v lednici, neboť polevy z 1 bílku je poměrně mnoho a nejlépe se perníčky zdobí čerstvou polevou.

JUDr. Ivana Zálišová

Vánoční perníčky

560 g hladké mouky, 360 g moučkového cukru, 4 lžíce medu, 50 g sádla, 4 vejce, 1 lžička jedlé sody, perníkové koření, citronová kůra, žloutek na potření

Poleva: 1 bílek, 150 g moučkového cukru,. 1 lžička solamylu, 1 lžička citronové šťávy

Do prosáté mouky přidáme rozpuštěné sádlo s medem a další přísady. Vypracujeme vláčné těsto, které odložíme do chladna odpočinout. Z těsta vyválíme plát, ze kterého formičkami vykrajujeme různé tvary. Přeneseme je na plech, vložíme do přehřáté trouby a upečeme. Upečené perníčky potřeme žloutkem rozmíchaným s trochou vody. Po několika dnech perníčky zdobíme polevou.

Příprava polevy: Bílek utřeme s několikrát prosátým moučkovým cukrem, solamylem a citronovou šťávou.

Věra Marhounová

Vlastiny perníčky

400 g hladké mouky, 160 g moučkového cukru, 120 g medu, 60 g tuku, 2 vejce, 1 lžička perníkového koření, 1 lžička jedlé sody, citronová kůra

Med mírně nahřejeme, přidáme vejce, cukr a rozehřátý tuk. Rozšleháme a tuto směs vlijeme do prosáté mouky s kořením, sodou a nastrouhanou citronovou kůrou. Vypracujeme těsto, které necháme alespoň hodinu odpočinout. Z těsta vyválíme plát asi 5 mm silný, ze kterého formičkami vykrajujeme různé tvary. Přeneseme je na plech a v předehřáté troubě upečeme. Vychladlé perníčky zdobíme polevou.

MUDr. Ivana Jiráková

A jak na tvrdé perníčky?

Většina čerstvě upečených perníčků záhy po upečení ztvrdne a chvíli trvá, než získají požadovanou vláčnost. Při dobrém uskladnění změknou asi za 14 dní. Měknutí perníčků ale můžeme urychlit několika způsoby, například ….

… perníčky rychleji změknou, když k nim přiložíme kousek jablka.

… změknutí perníčků urychlíme, když je dáme nejméně do druhého dne zmrazit, poté z mrazničky vyndáme a necháme rozmrznout.

… rada našich babiček zní, vložte perníčky do keramické nebo porcelánové mísy a mísu přikryjte hodně vyždímanou utěrkou namočenou v horké vodě.

…někdo přidává ke tvrdým perníčkům krajíc měkkého chleba a perníčky během krátké doby změknou.

…perníčky snadněji změknou a zvláční, když je slepíme zavařeninou nebo náplní či krémem.

Krásné Vánoce a dobrou chuť!

Zpracovala Jarmila Mandžuková


Tištěná verze distribuována dne 22.12.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 23.12.2005