Obecní zpravodaj 2/2006

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Nejdůležitějším úkolem zastupitelstva je příprava investičních staveb, zejména výstavba nových kanalizačních sběračů. V současné době očekáváme vyhlášení letošních dotačních titulů z národních programů. Zastupitelstvo proto uložilo starostovi obce a předsedovi finančního výboru, aby se intenzivně zabývali přípravou podkladů a jednáním směřujícím k získání finanční podpory pro tuto náročnou stavbu.

Starosta obce zároveň podal zprávu o přípravě projektu na úpravu povrchu s chodníkem v trase budoucího kanalizačního sběrače od křižovatky ulice Nádražní až k poslednímu domu pod obcí.

Po pravidelné kontrole hospodaření obce bylo konstatováno, že příjmy obce jsou naplňovány ve větším objemu než výdaje.

Pavel Rožboud, starosta obce


Odklízení polomů v lese

Odborní lesní hospodáři působící v katastru obce Včelná vyzývají vlastníky lesů ke zpracování polomu z počátku ledna 2006.

Letošní polom je nebezpečný, protože je rozptýleným poškozením na celé ploše lesů, ve všech věkových stupních a ve všech dřevinách. Postihl tedy prakticky každého vlastníka lesů. Pokud se v zimě nepodaří polom zlikvidovat (zpracovat a odvézt z lesa), bude na jaře osazen kůrovci. To znamená, že dojde k jejich přemnožení na smrku i borovici - což je velmi pravděpodobnou iniciací kůrovcové kalamity.

Polom prosím zpracujte a odvezte z lesa do konce dubna 2006. Jde o jednu ze základních povinností vlastníka lesa uloženou zákonem o lesích, č. 289/95 Sb., § 32.

Zpracovat se musí ležící odlomené části a stojící pahýly (i když mají ještě několik větví - mimo případy zachování většiny koruny). Dále značně ohnuté stromy, tj. když je koruna téměř rovnoběžná s terénem, a vývraty ve všech polohách (polovývraty). Pokud v lese ještě objevíte kůrovcové stromy nebo souše, zpracujte je současně.

Po termínu 30.4. polomové dříví osadí zejména kalamitní kůrovci (lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý) a dále nekalamitní druhy. Jejich asanace by vás stála další úsilí a náklady.

Postup:

 • ve vašem lese si pochůzkou ověřte rozsah polomu, jeho lokalizaci a přístupnost (potřebu vytěžení přibližovací linky)
 • zajistěte si zpracování a dopravu dříví vlastními silami, nebo odbornou firmou (ta většinou dříví vykoupí), nebo kombinací možností.

Budete-li potřebovat pochůzku, radu, kontakt na firmy, vytýčení přibližovací linky a podobně, můžete volat telefonní čísla:

Ing. Ivo Hányš: 385 511 619, mobil 606 880 946

Ing. Jaromír Mertlík: mobil 728 819 660


Kopírovací služby na obecním úřadě

Kromě barevného inkoustového kopírování v obecní knihovně mohou nyní Včelňáci díky nákupu výkonnější kopírky pro obecní úřad využívat za výhodné ceny i kopírování klasické. Předlohu můžete zaslat i jako přílohu elektronické pošty.

Možnosti a ceny:

Černobílé kopírování / tisk

 • Jednostrana A4 …… 1,-- Kč/str.
  Dvojstrana A4 či jednostrana A3 dvojnásobek.
 • Zařízení: laserová digitální tiskárna / kopírka formátu A3 s automatickým oboustranným podavačem a kopírováním, 22 str. / min
 • Dostupnost: V pracovní době OÚ
  (Po, St 7-12 a 13-17, Čt 7-12 a 13-15,30, Pá 7-12)
 • Upozornění: Kopírování z knih s ručním listováním může být pro obecní úřad časově zatěžující. Zde většinou uvítáme vaši samoobsluhu.

Barevné kopírování / tisk

 • Maloplošný barevný tisk nebo text …… 3,50 Kč/str.
  Velkoplošný barevný tisk nebo fotografie …… 8,-- Kč/str.
 • Zařízení: inkoustová tiskárna / kopírka / skener formátu A4
 • Rychlost kopírování: Dle složitosti předlohy 1,5 až 4 minuty na stránku (!)
  Není tedy vhodné pro větší počty kopií
 • Dostupnost: Nejlépe v otevírací době knihovny (Po 15-17, St 15-18), ale i jindy v pracovní době OÚ

Obecní diskuzní fórum na internetu

Vzhledem k poměrně velkému počtu návštěvníků na obecních stránkách www.vcelna.cz (přes 100 denně) dovolili jsme si této "internetové obci" poskytnout možnost přispět názorem či podnětem k obecním záležitostem, ale i soukromě inzerovat či si vzájemně veřejně vyměňovat názory na jakákoli témata, včetně možnosti hlasování k průzkumu veřejného (internetového) mínění. Přístup na fórum je tlačítkem vespod titulní stránky obecního webu www.vcelna.cz, anebo zadáním přímé adresy diskuze.vcelna.cz.

Všechna diskuzní témata je možno pročítat anonymně. Přidávat vlastní mínění či otázky je možno též anonymně, až na fórum Co se týče obecního úřadu, kde se vyžaduje krátká registrace. Při ní o sobě nemusíte prozradit více než funkční e-mailovou adresu, a tu ještě můžete před ostatními čtenáři fóra skrýt, takže veřejnosti neprozradíte žádné své osobní údaje. Interně jste však přesto svou e-mailovou adresou jednoznačně určeni, a program tak může například sledovat, zda někdo nehlasuje dvakrát apod. Při registraci zvolíte sami své přístupové heslo a uživatelské jméno, které se bude zobrazovat pod vašimi příspěvky ostatním uživatelům. Můžete zvolit vaše opravdové jméno, anebo jakoukoli (slušnou) přezdívku. Pokud se zaregistrujete, budete při vstupu do fóra upozorňováni na nově došlé příspěvky, na vaše přání i e-mailem.

Pro začátečníky na internetu a jejich první nesmělé pokusy jsme připravili i jedno fórum čistě zkušební, kde mohou bez obav "všechno zkazit".

Touto nabídkou nechceme propagovat zbytečné "vysedávání na internetu", avšak pokud tak již za dlouhých zimních večerů stejně činíte, budou ostatní uživatelé fóra poctěni i vaší návštěvou.

- FM -

Poznámka: Použitý program diskuzního fóra (phpBB) byl vytvořen mezinárodní skupinou nadšenců, kteří ovoce svého snažení dávají k dispozici všem zdarma. Za jejich program jim touto cestou děkujeme.


Zpřísněné zákazy kouření

Upozorňujeme na zpřísněný zákon omezující škodlivé vlivy kouření, který je platný od nového roku. Kouřit se nesmí mimo jiné ani na nástupištích či v přístřešcích veřejné silniční a drážní dopravy. Očekáváme tedy, že kuřáci nebudou svým kouřem obtěžovat na zastávkách ostatní čekající.

Že se nesmí kouřit v budově obecního úřadu, bylo pro nás již dříve samozřejmostí. Nově se nesmí kouřit ani ve vnitřních a vnějších prostorách (před)školských zařízení.

Pokud není v restauraci vyhrazený a nápisem označený prostor pro kuřáky, nesmí se kouřit v celé restauraci!

Kouřit se nesmí ani na pracovních jednáních, ani v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně a sportovní haly. Například jeden z nejprestižnějších plesů ve Vídeňské opeře byl poprvé v historii letos nekuřácký. Veškeré plesy v grandhotelu Pupp v Karlových Varech i další tamější akce jsou již delší dobu výhradně nekuřácké. Kdy pronikne zákaz kouření i do místního kulturního domu?

Provozovatel by měl budovy, kde zákon zakazuje kouření, označit tabulkou Zákaz kouření s určenými rozměry.

Kontrolním orgánem je mimo jiné i samotná obec s možností uložit právnické osobě pokutu až do půl milionu korun.


Zápis do mateřské školy

Ředitelka MŠ Včelná vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2006/2007.

Zápis probíhá od 13. února do 24. března 2006. Do MŠ jsou přijímány děti, které dovrší 3 let věku od 1.7.2006 do 30.6.2007.

Další informace:

 • 24.1. navštívily starší děti 1. třídu ZŠ v Boršově, aby se podívaly, jak "to chodí ve škole"
 • 2.2. naši školu navštívila ZOO Dvorec - děti viděly malého krokodýla, třímetrovou krajtu a opičku makak a dozvěděly se mnoho zajímavého ze života zvířat.
 • Poděkování za sponzorské dary patří manželům Houskovým, Šeborovým, Walischovým a Vovsovým.

ředitelka M. Matějková


Informace SK Včelná - z činnosti oddílu Sport pro všechny

Cvičení žen probíhá každé pondělí a středu od 19,30 hodin. Cvičení vede cvičitelka paní Kaňková. Cvičení dětí se zaměřením všeobecná gymnastika, rytmická gymnastika, míčové hry a atletika se koná každé pondělí a středu od 16,00 hodin. V pondělí pod vedením Ireny Petrové a ve středu Zdeňka Mikšovského.

Oddíl provozuje malou posilovnu, která je umístěna v prostorách OÚ. Na letošní rok oddíl připravil různé soutěže, závody, turistické a cyklistické výlety a pohybové víkendy v přírodě. Tradičně připravuje stavění májky a pálení čarodějnic.

Všechny, kdo mají zájem o tuto činnost, mezi sebe rádi uvítáme.

Oddíl Sport pro všechny děkuje místnímu sdružení ODS za výtěžek z plesu 5.000,- Kč, které věnovalo na sportovní činnost mládeže.

Předseda oddílu SPV Zdeněk Mikšovský


Cvičení žen

Cvičení žen - aerobik a posilování celého těla - se koná každý čtvrtek od 18 do 19 hodin v tělocvičně SK Včelná.

Cvičení vede zkušená cvičitelka Irena Vrbová.

Informace na tel. 607 720 028.


Přehled kulturních a společenských akcí v I. pololetí 2006

ÚNOR

Pátek 17. února - Ples Sportovního klubu

Hraje RM Band Ivana Radosty

BŘEZEN

Středa 1. března - "Čaj o páté"

Čeká nás příjemné setkání při čaji s herečkou Jihočeského divadla Věrou Hladkou-Hlaváčkovou, která nám bude povídat o své profesi. Na přítomné čeká překvapení - na závěr budou vylosovány dvě vstupenky na představení Jihočeského divadla, ve kterém herečka vystupuje.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Sobota 4. března - Dětský maškarní karneval

v Kulturním domě od 14 do 16 hodin.

Pátek 10. března - Ples Bratří Zátků

Hraje Bárta a spol. Vstupenky na tel. 737 203 924 p. Šafka.

Sobota 25. března - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákup-ním středisku.

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" v 8.15 hodin

Cena včetně pojištění léčebných výloh: 530 Kč

Máte-li zájem, přihlašte se prosím do konce února.

Pátek 31. března - neděle 2. dubna - Předvelikonoční výstava výrobků chráněných dílen v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na této prodejní výstavě budete moci shlédnout výrobky chráněných dílen ze střediska Rolnička v Soběslavi, Domu sv. Anežky v Týně nad Vltavou a Domeček z Trhových Svinů.

Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 31. března v 18 hodin.

Při této příležitosti bude zástupcům ze střediska Rolnička, Domu sv. Anežky a Domečku předán finanční dar - část výtěžku z obecního plesu určený na podporu činnosti chráněných dílen.

DUBEN

Čtvrtek 20. dubna - pondělí 24. dubna - ROZKVETLÉ HOLANDSKO, poznávací zájezd

Čtvrtek: odjezd v 17 hodin

Pátek: ráno příjezd do ALKMAARU - prohlídka města s možností návštěvy tradičního sýrového trhu. Přejezd do VOLENDAMU - prohlídka starobylé rybářské osady. Poté exkurze v nedaleké sýrové farmě s možností nákupu sýrů. Přejezd do MONNICKENDAMU - návštěva výrobny proslulých dřeváků, ubytování, osobní volno.

Sobota: po snídani odjezd do AMSTERODAMU - prohlídka města, projížďka lodí po kanálech (grachtech), návštěva brusírny diamantů a květinového trhu. Osobní volno s možností návštěvy muzeí. Přejezd do HAARLEMU, kde uvidíte jarní květinové korzo. Návrat do MONNICKENDAMU, nocleh.

Neděle: po snídani odjezd do skanzenu s větrnými mlýny ZAANSE SCHANZ - výroba dřeváků, sýrů a Delftského porcelánu. Dále prohlídka nejznámějšího květinového parku KEUKENHOF. Odjezd do DEN HAAGU (sídelního města královny), návštěva výstavy MADURODAM - Nizozemsko v miniatuře. Poté krátká prohlídka vládního sídla Binnenhof. V 18 hodin odjezd do ČR.

Pondělí: příjezd do Včelné v dopoledních hodinách

Cena: 4.750 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, 2x ubytování ve dvojlůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 2x snídaně, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doporučená částka na vstupy 30 EU.

Máte-li zájem, přihlašte se prosím do 24. února.

Pátek 28. dubna - Zájezd do Divadla na Vinohradech v Praze

Hojně navštěvovaná činohra Král se baví je příběhem o lásce, pomstě, kráse a ošklivosti. Autorem hry je světoznámý spisovatel a dramatik Victor Hugo.

Hrají: V. Postránecký, J. Šťastný, P. Kostka, S. Skopal, J. Dvořák, M. Zahálka, J. Žák, J. Hlaváčová, M. Stropnický a další.

Odjezd v 15 hodin ze Včelné.

Začátek představení: v 19 hodin

Cena dopravy a vstupenky: 530 Kč

Máte-li zájem, přihlašte se prosím do konce února.

KVĚTEN

Pátek 5. - středa 10. května – Společná výstava výtvarníků

v Kulturním domě

Sobota 13. května - Jednodenní poznávací zájezd do Vídně

Elegance a nostalgie, luxus a romantika - právě taková je Vídeň. Tento jednodenní zájezd nabízí okružní jízdu Vídní, prohlídku letního sídla rakouských císařů Schönbrunnu a historického centra Vídně s průvodcem.

Úterý 23. května - Zájezd pro starší generaci

Tento oblíbený jednodenní zájezd každoročně pořádá sociální komise.

ČERVEN

Víkend věnovaný dětem
Sobota 3. června - Zájezd do dětského zábavného parku Churpfalz v Německu

Za hranicemi s Německem se nachází velký zábavný park pro děti i dospělé. Park nabízí mnoho pohádkových atrakcí, skluzavky, vláčky, horské dráhy, vodní kanál… Dospělé zaujmou zahrady s množstvím fontán a květin, např. v rozáriu najdete 20.000 růžových keřů.

Neděle 4. června - Sportovní odpoledne

Sběratelský víkend

Asi každý z nás v mládí něco sbíral. Bohužel většině z nás sběratelství nevydrželo přes pubertu. Ale bohudík mezi námi žije nezanedbatelná sběratelská menšina, která si určitě zaslouží pozornost a možnost prezentace svých sbírek. V červnu se můžete těšit na zajímavou výstavu a patříte-li i vy mezi sběratelské nadšence a chcete-li představit svoji sbírku ostatním, obraťte se na nás.

 • Na zájezdy a ostatní pořádané akce se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - Jarmila Mandžuková.
 • Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj, Česká 44, České Budějovice, tel. 387 318 420.

Požární bezpečnost elektrických instalací

Reakce na článek v lednovém zpravodaji (kráceno)

Autor: Vladimír Černý, revizní technik elektro, tel. 732 211 390, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V posledních letech dochází ke značnému nárůstu počtu požárů, při kterých vzniklo zahoření od elektroinstalací, nebo elektrických spotřebičů. Příčiny těchto požárů lze rozdělit do několika skupin, ale ve všech případech se jedná o podcenění nebezpečí a rizik plynoucích z těchto zařízení. Bohužel dosud přetrvává mýtus o nenáročnosti a jednoduchosti elektrických rozvodů a instalací a tak opravy, rozšiřování a i celé instalace provádí neodborníci, kteří nemají mnohdy ani základní znalosti o předpisech, které se k této činnosti vztahují. Takovéto instalace jsou většinou nejen požárně nebezpečné, ale i životu nebezpečné.

Velkým problémem jsou staré instalace. Tyto instalace jsou konstruované dle předpisů platných v té době a na podstatně nižší zátěže. (Za posledních třicet let stoupl průměrný instalovaný příkon domácnosti téměř dvakrát.) Také jistící prvky v těchto instalacích jsou již ve stavu, kdy již nelze zaručit jejich výchozí parametry a funkci. Tyto instalace jsou většinou provedeny hliníkovými vodiči. Při rozšiřování těchto instalací dojde většinou k napojení na nejbližší přípojné místo a posílení jištění. Tím dochází k přetěžování starých rozvodů, což může vést až k zahoření.

Všeobecně lze uvést, že požární, ale i bezpečnostní rizika elektrických instalací jsou:

1) neodborná montáž

2) přetěžování

3) nefunkční, nebo nespolehlivé jištění

4) celkově dosluhující instalace

Míru těchto rizik nemůže odhadnout osoba bez příslušné elektrotechnické kvalifikace. Z tohoto důvodu musí být každá el. instalace před uvedením do provozu revidována a také během provozu by měly být prováděny tzv. periodické revize, jejichž interval by neměl být delší než pět let, pakliže je stavba z hořlavých materiálů tak se tento interval krátí až na dva roky. Při této revizi revizní technik provede prohlídku celé instalace a diagnostická měření. Při těchto úkonech se objektivně posoudí stav instalace, zjistí závady a revizní technik doporučí případný postup odstranění zjištěných závad. O revizi revizní technik vystaví revizní zprávu. Ovšem existují také revizní technici, kteří jsou ochotní napsat revizní zprávu na zařízení, které ani neuvidí. Taková revizní zpráva možná přijde levněji, ale její vypovídající schopnost je nulová a má cenu pouze spotřebovaného papíru. V původních státech EU tyto doklady vyžadují od majitelů nemovitostí pojišťovny a i orgány PO. V těchto státech je také mnohem méně požárů od elektrické instalace.

Požární a bezpečnostní rizika působená dalšími vlivy (statická elektřina, přepětí, atmosférická elektřina...) v tomto článku neřeším. To je další problematika, která začíná být nyní s masivním nástupem moderních elektronických přístrojů aktuální a zaslouží si samostatnou stať.

V tomto článku jsem shrnul poznatky z letité praxe revizního technika a nejzávažnější problémy, se kterými se setkávám téměř při každé výchozí a periodické revizi.


INZERCE: Prodej propan-butanových lahví ve Včelné

Cena plných velkých lahví 310,- Kč, malých 80,- Kč.

Jiří Hák, tř.5.května 25, u zastávky autobusu MHD, tel. 387 250 379


Tištěná verze distribuována dne 17.2.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 16.2.2006