Obecní zpravodaj 3/2006

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém 42. zasedání konaném dne 13.3.2006 projednali zprávy o plnění rozpočtu za 1. - 2. 2006, o postupu prací na přípravě vodoprávního povolení stavby posílení kanalizačních řadů, informace Krajské veterinární správy k úkonům obcí v případě výskytu ptačí chřipky.

Ve zprávě ze seminářů informoval starosta zastupitele o nových zákonech o správním řízení, stavebním zákoně, novele zákona o obcích, o změnovém zákoně a o problémech při přípravě na čerpání očekávaných dotací z evropských fondů. Na čerpání finančních podpor se připravuje i Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s., ve které je obec Včelná aktivním členem.

Pavel Rožboud, starosta obce


Údržba veřejného osvětlení

Je snahou obecního úřadu provádět včasnou a kvalitní údržbu veřejného osvětlení. V případě zjištění nefunkčnosti či zhasínání lampy uvítáme vaše upozornění na telefonu OÚ č. 387 250 223 či na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Opravy zajišťujeme do několika dnů (pokud počasí dovolí).

Na druhou stranu upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů a vzhledem k možnému poškození obecního majetku není možné, aby občané na zařízení veřejného osvětlení prováděli vlastní neodborné zásahy.

Poznámka: Není poruchovým stavem, pokud na hlavní třídě svítí ze starých výložníkových stožárů pouze každý druhý. Ostatní jsou z důvodu dostatečného osvětlení trvale vypojeny.


Úhrada místních poplatků

Upozorňujeme, že splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy je do 31. března. Výše poplatku za komunální odpad je 450 Kč na osobu a rok. Osvobozeno je každé třetí a další dítě pod 18 let žijící s rodiči ve společné domácnosti. Úlevu 50 Kč mají studenti bydlící mimo obec. Není-li v domě užívaném k rekreaci nikdo trvale hlášen, platí se poplatek 450 Kč za nemovitost a je splatný do 30. června.

Výše poplatku za psy je stále 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího. U důchodců jsou sazby poloviční.

Úhradu možno provést i na účet obce č. 127 385 614 / 0300.


Přijde Včelná o železniční spojení?

Dne 23. února proběhlo na obecním úřadě informativní jednání se zástupci Jihočeského kraje a firmy IKP Consulting Engineers, s.r.o. ve věci vedení nové trasy tzv. IV. železničního koridoru v úseku České Budějovice - Horní Dvořiště.

Podle předběžné studie povede nová trať z Českých Budějovic v prostoru Mladé, pak souběžně v koridoru s budoucí rychlostní komunikací až k místu označenému "Krouhárna Roudné". Odtud pak tunelem pod lesem ve včelenském katastru s vyústěním na konci zástavby za zastávkou stávající trati "Kamenný Újezd - Důl".

Stávající trať má být zachována ve směru od Horního Dvořiště až za Kamenný Újezd a napojena do tunelu nové tratě. Trať od odbočení do tunelu až po vlečku do areálu Čepro má být rozebrána, a od vlečky přes nádraží Včelná a dále do Budějovic má zůstat pouze jako vlečka do Čepra, nebo např. pro "lokálku" Včelná - Budějovice. Předkladatel připouští, že v případě nezájmu o vlečku či "lokálku" může být tato část tratě též zrušena.

Nová trať bude pak pokračovat malým obloukem okolo obce Kamenný Újezd k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště, nebo velkým obloukem ke Krumlovu a k hraničnímu přechodu Horní Dvořiště.

Po upřesnění tohoto návrhu a v dalším stupni schvalování bude obec Včelná požádána Krajským úřadem o vydání stanoviska.

Jaký lze očekávat osud této varianty, stejně jako jaký osud lze očekávat u záměru výstavby rychlostní komunikace směrem k hranicím s Rakouskem ponechávám vzhledem k dosavadním zkušenostem bez komentáře. Vždyť na vypracování různých variant řešení této "dálnice a železnice" se podílí různé projektové a inženýrské kanceláře již od začátku devadesátých let minulého století.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

 • 16.2. slavil Večerníček narozeniny a přivezl spoustu písniček s hudebním pořadem společnosti Bambiny.
 • 1.3. byla ve škole masopustní veselice s tanečky, soutěžemi a spoustou legrace
 • 8.3. jsme jeli na výlet do Českých Budějovic spojený s návštěvou divadelního představení studia DELL-ARTE s pohádkou Bajaja.

Poděkování za sponzorské dary patří manželům Rožboudovým, Gasseldorferovým, Vovsovým, Walischovým, Stuchlým a Šeborovým.

ředitelka M. Matějková


K jarnímu úklidu

Po skončení zimy budou podle potřeby přistaveny kontejnery na ukládání kompostovatelného odpadu z jarního úklidu. Termíny budou oznámeny zvláštním letáčkem.

Suchý dřevní odpad lze též spalovat na otevřeném ohništi. Při spalování mějte ohled na své sousedy a spalujte plamenem, a ne postupným oddoutnává-ním! Nadměrným zamořováním se můžete dopustit přestupku proti občanskému soužití.


Inzertní noviny obce Včelná

Asi většina z nás má doma něco, co již nepotřebuje a naopak někteří z nás nějakou věc marně shánějí…. V příštím dubnovém letáčku plánujeme vydat přílohu "Inzertní noviny obce Včelná".

Chceme tímto rozšířit služby pro občany a nabízíme tak možnost bezplatné inzerce v oblasti - nákup, prodej, daruji, služby a ostatní. Podle vašeho zájmu budou inzertní noviny vycházet dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

Inzeráty je možné podávat do 11. dubna:

 • písemně přímo do kanceláře OÚ
 • e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • formou SMS na telefonní číslo 602 469 702

Znění inzerátu by mělo být stručné s uvedením kontaktu.


Poděkování

Školská a kulturní komise děkuje paní Frídové, paní Reindlové, panu Schelovi, paní Šálkové, manželům Voráčkovým a paní Trojákové za hodnotné dárky do tomboly na dětském karnevalu a panu Hájkovi za moderování pořadu.


Přehled kulturních a společenských akcí

BŘEZEN

Sobota 25. března - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákup-ním středisku.

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" v 8.15 hodin

Cena včetně pojištění léčebných výloh: 530 Kč

Přihlášené prosím o zaplacení zájezdu v kanceláři OÚ.

Pátek 31. března - neděle 2. dubna - Předvelikonoční výstava výrobků chráněných dílen v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na této prodejní výstavě budete moci shlédnout výrobky chráněných dílen ze střediska Rolnička v Soběslavi, Domu sv. Anežky v Týně nad Vltavou a Domeček z Trhových Svinů.

Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 31. března v 18 hodin.

Při této příležitosti bude zástupcům ze střediska Rolnička, Domu sv. Anežky a Domečku předán finanční dar - část výtěžku z obecního plesu určený na podporu činnosti chráněných dílen.

V sobotu a neděli otevřeno vždy od 10 do 18 hodin.

DUBEN

Čtvrtek 20. dubna - pondělí 24. dubna - ROZKVETLÉ HOLANDSKO, poznávací zájezd

Čtvrtek: odjezd v 17 hodin

Pátek: ráno příjezd do ALKMAARU - prohlídka města s možností návštěvy tradičního sýrového trhu. Přejezd do VOLENDAMU - prohlídka starobylé rybářské osady. Poté exkurze v nedaleké sýrové farmě s možností nákupu sýrů. Přejezd do MONNICKENDAMU - návštěva výrobny proslulých dřeváků, ubytování, osobní volno.

Sobota: po snídani odjezd do AMSTERODAMU - prohlídka města, projížďka lodí po kanálech (grachtech), návštěva brusírny diamantů a květinového trhu. Osobní volno s možností návštěvy muzeí. Přejezd do HAARLEMU, kde uvidíte jarní květinové korzo. Návrat do MONNICKENDAMU, nocleh.

Neděle: po snídani odjezd do skanzenu s větrnými mlýny ZAANSE SCHANZ - výroba dřeváků, sýrů a Delftského porcelánu. Dále prohlídka nejznámějšího květinového parku KEUKENHOF. Odjezd do DEN HAAGU (sídelního města královny), návštěva výstavy MADURODAM - Nizozemsko v miniatuře. Poté krátká prohlídka vládního sídla Binnenhof. V 18 hodin odjezd do ČR.

Pondělí: příjezd do Včelné v dopoledních hodinách

Cena: 4.750 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, 2x ubytování ve dvojlůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 2x snídaně, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. Doporučená částka na vstupy 30 EU.

Ještě jsou volná místa!

Přihlášené zájemce prosím o zaplacení zálohy 2.000 Kč do 27. března 2006 v kanceláři OÚ. Doplatek zbývající částky proběhne 14 dnů před odjezdem.

Pátek 21. dubna - HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 9.

Taneční zábava v KD Včelná od 19 hodin

Co vás čeká:

 • hudbu 50. - 90. let zahraje opět kapela INKOGNITO
 • zajímavý doprovodný program
 • soutěž o ceny
 • bohatá tombola
 • půlnoční překvapení

Vstupné: 90,- Kč. V prodeji od 3. dubna 2006 ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem. Info: 736 520 742, 606 273 121

Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!

Pátek 28. dubna - Zájezd do Divadla na Vinohradech v Praze

Hojně navštěvovaná činohra Král se baví je příběhem o lásce, pomstě, kráse a ošklivosti. Autorem hry je světoznámý spisovatel a dramatik Victor Hugo.

Hrají: V. Postránecký, J. Šťastný, P. Kostka, S. Skopal, J. Dvořák, M. Zahálka, J. Žák, J. Hlaváčová, M. Stropnický a další.

Odjezd v 15 hodin ze Včelné.

Začátek představení: v 19 hodin

Cena dopravy a vstupenky: 530 Kč

Přihlášené zájemce prosím o zaplacení do 24. března 2006 v kanceláři OÚ.

KVĚTEN

Pátek 5. - středa 10. května – Společná výstava výtvarníků

v Kulturním domě

Sobota 13. května - Jednodenní poznávací zájezd do Vídně

Elegance a nostalgie, luxus a romantika - právě taková je Vídeň. Tento jednodenní zájezd nabízí okružní jízdu Vídní, prohlídku letního sídla rakouských císařů Schönbrunnu a historického centra Vídně s průvodcem.

Cena zájezdu: 400 Kč (cena zahrnuje dopravu, průvodce a pojištění léčebných výloh)

Úterý 23. května - Zájezd pro starší generaci

Tento oblíbený jednodenní zájezd každoročně pořádá sociální komise.

ČERVEN

Víkend věnovaný dětem
Sobota 3. června - Zájezd do dětského zábavného parku Churpfalz v Německu

Za hranicemi s Německem se nachází velký zábavný park pro děti i dospělé. Park nabízí mnoho pohádkových atrakcí, skluzavky, vláčky, horské dráhy, vodní kanál… Dospělé zaujmou zahrady s množstvím fontán a květin, např. v rozáriu najdete 20.000 růžových keřů.

Na tento zájezd finančně přispívá obecní úřad.

Děti 460 Kč, dospělí 620 Kč, senioři 530 Kč (cena zahrnuje dopravu, průvodce, vstupenku a pojištění léčebných výloh)

Neděle 4. června - Sportovní odpoledne

Sběratelský víkend

Asi každý z nás v mládí něco sbíral. Bohužel většině z nás sběratelství nevydrželo přes pubertu. Ale bohudík mezi námi žije nezanedbatelná sběratelská menšina, která si určitě zaslouží pozornost a možnost prezentace svých sbírek. V červnu se můžete těšit na zajímavou výstavu a patříte-li i vy mezi sběratelské nadšence a chcete-li představit svoji sbírku ostatním, obraťte se na nás.

Připravujeme:
Římské barokní a antické památky v adventním čase

(5-ti denní poznávací zájezd)

Termín: 30. 11. - 4. 12. 2006

Cena: 3.900 Kč (cena zahrnuje dopravu, 2x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku, průvodce, informační materiály)

O tento zájezd je v CK Máj velký zájem, pokud vás nabídka zaujala, prosím o předběžné přihlášení.

 • Na zájezdy a ostatní pořádané akce se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - Jarmila Mandžuková.
 • Všechny zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Máj, Česká 44, České Budějovice, tel. 387 318 420.


INZERCE: Stavebniny Virgo Boršov

373 82 Boršov nad Vltavou 249, tel/fax.: 387 250 122, mobil: 775 240 901(2), internet: www.virgo-plus.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 16:00; So 8:00 - 11:00

Pozor novinka: PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ VÝDEJ MATERIÁLŮ I MIMO PRACOVNÍ DOBU

…Stavební materiály…obklady a dlažby…nářadí pro řemeslníky…

!!STAVEBNINY a KOMÍNOVÉ CENTRUM!!

(bývalý areál stavebnin JANA, naproti Osevě)


INZERCE: Nová služba - nabídka čištění odpadního potrubí

Pomocí vysokotlakého přístroje Kärcher (tlak 150 atm., délka až 15 m) provádíme čištění odpadního potrubí.

Josef Rubenwolf, tř.5.května 58, Včelná, mobil: 728 864 073.


INZERCE: Výpomoc do obchodu

Hledám paní (nejlépe v důchodu) na výpomoc do obchodu s cukrovinkami v Č. Budějovicích. Podrobnější info na tel. 723 777 712


INZERCE: Informace prodejny CENTRUM

Od 1. do 9. dubna přijímáme objednávky na:

 • beránky
 • mazance
 • večky
 • pomazánky
 • saláty
 • velikonoční sekanou chlazenou

Velikonoční prodejní doba:

  Pá 14.4.  7-18 hodin
  So 15.4.  7-11 hodin
  Ne 16.4.  8-11 hodin
  Po 17.4.  zavřeno
  Út 18.4.  7-18 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Tištěná verze distribuována dne 16.3.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 16.3.2006