Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 5/2006

OBSAH


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

  • pátek 2. června 2006 od 14 hodin do 22 hodin a
  • sobota 3. června 2006 od 8 hodin do 14 hodin.

Místo konání voleb v okrsku Včelná je Kulturní dům, tř.5.května č. 34. Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek do 30. května. V případě ztráty či nedoručení hlasovacích lístků budou náhradní k dispozici na obecním úřadě a v době voleb ve volební místnosti.

Budete-li chtít volit v jiné obci, než ve které jste trvale hlášeni, můžete si ve dnech 18. - 31. května vyzvednout na obecním úřadě voličský průkaz.

Voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit k hlasování do volební místnosti, budou navštíveni volební komisí s přenosnou volební schránkou. Zájem o návštěvu s volební schránkou nahlaste na obecní úřad, tel. 387 250 223, nebo v dny voleb přímo volební komisi na tel. č. 387 250 593.


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na svém zasedání dne 15. května zastupitelé mimo jiné kladně hodnotili plnění rozpočtu obce, jehož příjmová stránka dosahuje k 30.4.2006 41,2% a výdajová 37,8 % celoročního plnění.

Po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005, v jejímž závěrečném výroku je věta: "Při přezkoumání hospodaření obce Včelná za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky," bylo vysloveno poděkování a uznání paní Janě Medové, účetní obce, za vysoké pracovní nasazení a bezchybné vedení účetnictví.


Zdařilá akce

Ve středu 10. května skončila v Kulturním domě velká výstava obrazů 16 výtvarníků.

Slavnostní vernisáž, která byla zahájena položením květin u pomníků obětí válek a u pomníku Rudoarmějců v pátek 5. května, byla velkolepou událostí a skutečným svátkem výtvarného umění v našich podmínkách. Velká návštěvnost a zájem o výtvarné umění zavazuje pořadatele k uskutečňování podobných akcí i v příštím období.

Děkuji všem vystavovatelům, zastupitelstvu obce za podporu a všem organizátorům za pomoc při realizaci výstavy s přáním dalších úspěchů hodně radosti a potěšení z malování. Děkuji také panu Jiřímu Vavrochovi za darované "plzeňské" pro slavnostní vernisáž.

Pavel Rožboud, starosta obce


K jarnímu úklidu

Jako každý rok se začátkem května uskutečnil hromadný sběr odpadů, sběr kompostovatelného odpadu a úklid lesa.

Na likvidaci odpadů se podílela firma A.S.A. České Budějovice a firma REMET. Výtěžek z prodeje druhotných surovin bude použit na pokrytí celkových nákladů spojených se sběrem, tříděním a likvidací odpadů v obci.

V sobotu 29. dubna se 10 dospělých dobrovolníků a 4 děti zúčastnili úklidu okrajové části lesa. Lze konstatovat, že oproti loňskému roku bylo v lese podstatně méně odpadů. Nejvíce odpadu, převážně kompostova-tel-ného, je stále ukládáno na konci ulic Witthanova, Zahradní, Sokolovského a V Sídlišti.

Všem dobrovolníkům za pomoc při úklidu děkujeme a děkujeme i spolu-občanům, kteří již do lesa odpady nevozí.


Sběr kompostovatelného odpadu

Od pondělí 29. května 15 hodin do neděle 4. června budou na dvou stanovištích:

  • za Kulturním domem v ulici Dlouhá
  • v Lesní kolonii u hřiště u tratě

přistaveny kontejnery na kompostovatelný odpad. Prosíme o odkládání pouze biologicky rozložitelného odpadu, do něhož nesmí přijít ani igelitové pytle, v nichž odpad přivezete.


Zprávy z mateřské školy

V současné době absolvují starší děti plavecký výcvik v Českých Budějovicích. Připravujeme oslavu Dne dětí.

Poděkování patří manželům Beganovičovým za výtvarný materiál, manželům Houskovým za vlastnoručně vytvořené obrázky pro výzdobu MŠ, paní Rezkové a paní Pamětické za drobné hračky pro děti.

Za finanční pomoci rodičů vybavujeme 2. třídu novými stolky a židličkami pro děti. Přivítáme peněžní podporu širší veřejnosti na renovaci stolků 1. třídy. Předem děkujeme.


Zájezd pro seniory

V úterý 23. května se uskuteční tradiční zájezd pro seniory, tentokrát do okolí Jindřichohradecka. Po zveřejnění informace o konání zájezdu v dubnovém letáčku se u paní Petrové, předsedkyně sociální komise, v krátké době přihlásil počet zájemců na celý autobus bez čekání na oficiální pozvánku.

Obecní úřad proto ustoupil od rozesílání oficiálních pozvánek na akci, která je již obsazena.

Pokud tímto způsobem došlo ke zklamání případných dalších zájemců, velice se omlouváme.


Oznámení Sportovního klubu Včelná

SK Včelná, oddíl kopané, pořádá nábor žáků ročníku 93-95. Nové zájemce je možné přihlásit každou středu a pátek od 18 hodin u trenéra p. Babky, tel. 606 780 913.

Předseda oddílu kopané Zdeněk PETR


Pozvánka do Kamenného Újezdu

K oslavě 80. výročí svého založení pořádá TJ Sokol Kamenný Újezd v neděli 4. června 2006 mezinárodní fotbalový turnaj kadetů a mladších žáků za účasti 12 družstev z Rakouska, Švýcarska a České republiky.

Vyvrcholením oslav bude sobota 24. června 2006 (14:30 hod.), kdy se uskuteční zajímavé benefiční utkání mezi seniory Sokola Kamenný Újezd a sportovním klubem KOLUMBUS V.Y.P. Tým Kolumbusu je sestaven ze známých umělců (herci, zpěváci, hudebníci, moderátoři apod.) a sportovců.

Namátkou známá jména: Karel Roden, Milan Drobný, Mojmír Maděryč, Pavel Čapek, Jiří Pomeje, Luděk Sobota, Roman Skamene, Pavel Zedníček, Jiří Hrdina, Karol Dobiáš, František Veselý. Přijďte se určitě podívat! Blíže viz pozvánka (PDF).


Humanitární sbírka textilu v Boršově nad Vltavou

Letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky a neobnošenou obuv můžete přivézt před faru kostela sv. Jakuba v Boršově ve dnech:

  • čtvrtek 18. května od 16 do 18 hodin
  • pátek 19. května od 16 do 18 hodin
  • sobota 20. května od 9 do 11 hodin.

Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či papírových krabic, aby se nepoškodily při transportu a zjednodušila se manipulace.


Pozvánka do obecní knihovny

Otevírací hodiny: pondělí 15-17, středa 15-18 hodin.

Zveme vás na návštěvu do obecní knihovny, kde si můžete v příjemném prostředí prohlédnout či domů zapůjčit širokou nabídku knih všech žánrů a časopisy ABC, Květy, Zahrádkář, Vítejte doma a 100+1 zahraničních zajímavostí. V knihovně je možno zdarma využít veřejný internet. Knihovní fond obsahuje více než 5.300 titulů a se seznamem knih se můžete seznámit na webových stránkách obce. Během roku se snažíme doplňovat do knihovny nové a zajímavé knihy a s posledními novinkami vás rádi seznámíme:

Jiří Hájíček: Selský baroko

V beletrii posledních let se najde jen málo knih, které by se zabývaly naší nedávnou minulostí a jejímž tématem by bylo období kolektivizace vesnice v 50. letech. V této knize se o takovou historickou reflexi pokouší Jiří Hájíček (1967), autor generace, která vyrůstala dávno po tomto temném období selských procesů. Kniha byla oceněna cenou Magnesia Litera 2006.

Olga Sommerová: O čem sní muži

Po třech knižních bestsellerech (O čem sní ženy I. a II. a O čem ženy nesní) se pustila přední česká filmová režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová do vztahu mužů se ženami, tentokrát na straně mužů.

Irena Dousková: Oněgin byl Rusák

Kniha je volným pokračováním mimořádně úspěšné knihy Hrdý Budžes, která se řadí k nejznámějším porevolučním prózám. Podobně jako předchozí titul je to autobiograficky laděný osobní příběh. Autorce se opět podařilo napsat skvělý román, který má veškeré předpoklady strhnout široké čtenářské publikum.

Libuše Šilhánová: Ohlédnutí za životem

Novinářka a socioložka laskavým způsobem probírá všechny významné kapitoly svého života včetně drama-tického roku 1968. Zajímavě píše o své práci pro Chartu 77 i později pro Československý a Český helsinský výbor. Kniha je darem od autorky i s podpisem.

Mary Higgins Clarková: Neznámý v pozadí

Proslulá autorka detektivního žánru je označována za ame-rickou královnu napětí a patří mezi nejčtenější světové autory. Manžel zavražděné ženy v televizní polemice obhajuje obnovení trestu smrti. Novinářka Sharon je jeho zásadní odpůrkyní. Ironií osudu se tito dva názoroví odpůrci sblíží, ale jednoho dne je Sharon i se synem nového přítele unesena. Vypjatá situace přerůstá v úděsný, hororový příběh.

Joy Fieldingová: Panenka

Další román autorky řady bestsellerů. Právnička Amanda Travisová, osmadvacetiletá emancipovaná žena, je ztěle-s-něním moderní úspěšné ženy - stereotyp každodenní rutiny se ale změní v okamžiku, kdy se dozví, že její matka byla obviněna z vraždy neznámého muže.

Josef Maršál, Iveta Toušlová, Marek Podhorský: Toulavá kamera

Kniha, která vznikla podle cestovatelského magazínu České televize. V knize je padesát reportáží, které vás zavedou na zajímavá místa České republiky - do podzem-ních labyrintů, skanzenů, neobyčejných muzeí i k unikátním přírodním výtvorům. Každou reportáž doprovázejí fotografie, mapa a praktické informace.

Jarmila Mandžuková: Léčebná síla vitaminů, minerálů a dalších látek

V této knize najdete zajímavé a vyčerpávající informace o dů-ležitých látkách, které náš organismus nezbytně potřebuje.

Věra Faltová: Malý Vlk a Bystré očko

V knize je 21 komiksových příběhu pro nejmenší. Hrdiny veselých příběhů jsou statečný kluk Malý Vlk a jeho kamarádka zvědavé Bystré očko, medvídek Míša a pes Punťa, kteří žijí v indiánské vesničce.

Hana Lamková, Josef Lamka, Libuše Koutná: Káťa a Škubánek

V krásně ilustrované knize je sedm žertovných příběhů z oblíbených večerníčků Káťa a Škubánek.

Václav Čtvrtek: Vodník Čepeček

V dubnu uplynulo 95 let od narození jednoho z našich nejlepších autorů knížek pro děti a mládež. Kniha obsahuje pět milých pohádek o vodníku Čepečkovi známého z televizních večerníčků.

Gerit Kopietzová, Jorg Sommer: Agáta § doktor Lupa - Ohrožená plavba

Zapeklité, téměř detektivní příběhy pro malé čtenáře řeší Agáta Bystrá a doktor Lupa. Neocenitelnou pomůckou je pro ně kouzelná lupa. Ta je přiložena i v knize a pomocí ní na určitých stránkách uvidíte, jak pokračuje pátrání. Tak může čtenář řešit případ společně s bystrým týmem.

Lucy Danielsová: Gorilí máma

Školačka Mandy má ráda zvířata a hodně o nich ví. Není divu, vždyť její rodiče, zvěrolékaři, mají veterinární ošetřovnu. Ať se ocitne v ohrožení jakýkoliv živý tvor, statečná dívka podnikne vše pro jeho záchranu. Tak je tomu i v tomto příběhu o gorilách.

Zpracovala Jarmila Mandžuková


Kulturní a společenské akce na červen

Víkend věnovaný dětem
Sobota 3. června - Zájezd do dětského zábavného parku Churpfalz v Německu

Za hranicemi s Německem se nachází velký zábavný park pro děti i dospělé. Park nabízí mnoho pohádkových atrakcí, skluzavky, vláčky, horské dráhy, vodní kanál… Dospělé zaujmou zahrady s množstvím fontán a květin, např. v rozáriu najdete 20.000 růžových keřů.

Na tento zájezd finančně přispívá obecní úřad.

Děti 460 Kč, dospělí 620 Kč, senioři 530 Kč (cena zahrnuje dopravu, průvodce, vstupenku a pojištění léčebných výloh)

Zájezd je nutno uhradit v kanceláři OÚ do 25. května.

Neděle 4. června - Sportovní odpoledne

Toto sportovně zaměřené odpoledne se koná od 14 hodin v areálu SK Včelná. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, táborák a opékání špekáčků.

Pátek 9. - neděle 11. června - Sběratelský víkend

Všechny vás zveme do zasedací místnosti obecního úřadu na zajímavou výstavu zbraní, replik a modelů místního sběratele.

Slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 9. června v 18 hodin.


Inzerce: Prodej kola

Prodám pánské horské kolo Superior. Převodník Shimano Altus, 21 speed. Cena 999 Kč. Tel. 606 690 404.


Tištěná verze distribuována dne 17.5.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 17.5.2006