Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 7/2006

OBSAH


Volby do zastupitelstva obce
Říjen 2006

V červnovém letáčku jsme připomněli letošní volby do zastupitelstva obce, které by se měly konat v měsíci říjnu 2006.

K zahájení "předvolební diskuze" byla na 21. června připravena beseda s představiteli obce, o kterou však ze strany veřejnosti nebyl zájem.

Pokusím se v několika posledních letáčcích, které vyjdou do konce volebního období, jednoduše popsat některé limitující skutečnosti, současný stav obce a možné perspektivy.

Postavení obce:

Naše obec se řadí s počtem 1.520 obyvatel spíše mezi menší obce, avšak mezi obce, které i přes velmi nepříznivý diskriminační koeficient podílu daňových příjmů (dle zákona o určení daní) umí naplňovat rozpočet s podílem na krytí investičních akcí.

Brzy po roce 1990 se obce začaly sdružovat do účelových svazů, začaly se vytvářet regionální svazky a různá sdružení obcí s cílem vzájemné pomoci a získání vlivu zejména malých obcí při přípravě nových zákonů, vytváření funkční samosprávy a následných reforem veřejné správy.

Po vstupu ČR do Evropské unie, kdy jsou garantovány velké finanční podpory po dobu následujících 6 let do programů rozvoje ve všech oblastech, bylo nutné začít vytvářet nová uskupení podle velmi náročných pravidel stanovených orgány EU a do další složitosti upravených našimi národními ministerstvy a úřady. Naše obec je členem Svazu města obcí Jihočeského kraje a Programu obnovy venkova, je sídlem svazku 18 obcí Blanský les - podhůří a zároveň tomuto svazku předsedá.

Pro možnost vytváření regionálních rozvojových programů a čerpání finančních prostředků z EU na jejich realizaci iniciovala naše obec spolupráci svazků obcí "Blanský les - podhůří", "Podkletí" a "Netolicko". Tyto svazky spolu s řadou podnikatelů založily v srpnu roku 2004 obecně prospěšnou společnost s názvem Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.

Tato společnost splnila všechny podmínky k registraci, úspěšně čerpá finanční podpory z dostupných dotačních titulů a je připravena pomáhat obcím při čerpání finančních podpor z národních fondů a z fondů EU očekávaných v letech 2007-2013.

V uplynulých 10-15 letech byla ve Včelné realizována řada investičních akcí za desítky milionů korun, které bychom bez vydatné podpory z dotačních titulů nemohli realizovat.

Obec je častým zprostředkovatelem a iniciátorem společných jednání příměstských obcí v oblasti dopravy a školství.

Obecní úřad:

Práce obecního úřadu je veřejností velmi dobře hodnocena především díky vysoké odborné způsobilosti a přístupu pracovníků úřadu a také dobrému technickému vybavení. Úředními hodinami pro veřejnost jsou hodiny pracovní doby v plném rozsahu. Žádosti občanů jsou vyřizovány převážně na počkání. Předseda komise výstavby a zástupkyně starosty úřadují pro občany obce nad rámec pracovních hodin obecního úřadu 1x týdně (středa od 17 do 19 hodin). Toto prodloužené úřadování je dobrým příspěvkem při poskytování služeb obecním úřadem.

Pro širokou veřejnost jsou udržovány a neodkladně aktualizovány webové stránky obce, které jsou naplněny veškerou agendou (elektronická úřední deska, zprávy, usnesení a zápisy z jednání obecního zastupitelstva, vyhlášky obce, formuláře žádostí).

Pravidelné vydávání informačního letáčku přispívá dobré informovanosti o celkovém dění a záměrech zastupitelstva obce. Informační letáček slouží též k propagaci živnostenských služeb v obci a nejbližším okolí a propagaci kulturních a společenských akcí.

V budově obecního úřadu je též obecní knihovna, která pravidelně doplňuje svůj knihovní fond a nabízí služby bezplatného veřejného internetu.

- Pokračování příště -

Pavel Rožboud, starosta obce


K třídění odpadů

Upozorňujeme, že do kontejnerů na papír je třeba vkládat papírové krabice od nejrůznějšího zboží složené, aby nezabíraly zbytečně místa. Tyto kontejnery také nejsou určeny na odpad z podnikání.

Připomínáme, že obecní úřad vydává zdarma žluté pytle na tříděný sběr veškerých plastů a červené pytle na sběr nápojových kartónů (papírové krabice od džusů, mléka, vína apod.). Svoz pytlů probíhá vždy v poslední pátek v měsíci.


Další projevy vandalismu

V poslední době se i v naší obci objevují projevy vandalství.

V noci ze 4. na 5. července byly opět odcizeny u pomníku obětem válek vlajky obce a Evropské unie. Chtěl bych proto upozornit na skutečnost, že pokud se vám doma objeví vlajka obce Včelná, je zcela jistě kradená, neboť obecní vlajku nelze v žádném obchodě koupit a její zakázková výroba není laciná.

Dalším nešvarem se stává časté srocování starších dětí a mládeže na rampě budovy mateřské školy, kde po nich zůstává značný nepořádek v podobě odhozených krabic od vína, nedopalků cigaret a dalších předmětů, které pak musejí zaměstnankyně MŠ zpravidla po každém víkendu uklízet. Vedle nepořádku zde byl vytržen bleskosvod, okapní roura, vytržená a rozšlapaná poštovní schránka, vytržena plotová vrata a rozházeny a poničeny květinové truhlíky u vchodu. Jména některých hříšníků jsou známa policii ČR.

Obracíme se proto zejména na rodiče dospívajících dětí – zajímejte se více o to, jak vaše děti tráví volný čas, a na širokou veřejnost – nebuďte k takovému chování lhostejní.

Děkuji.

Pavel Rožboud, starosta obce


Oznámení obecní knihovny

O letních prázdninách je provoz knihovny omezen na středu od 15 do 18 hodin. Děkujeme za pochopení.


Zprávy z mateřské školy

Do II. třídy pro starší děti byly pořízeny nové stolky a židličky - děkujeme rodičům za sponzorské finanční dary. Do I. třídy tento týden instalujeme renovované stolky.

Tento týden byla za pomoci zaměstnanců obce vymalována II. třída a plánujeme malování I. třídy v měsíci srpnu.

Poděkování za sponzorské dary patří paní Walischové, Kropáčkové, Vtelenské, Šmídové a Ptáčkové.

ředitelka M. Matějková


Pozvánka do Kamenného Újezdu

Zahradní slavnost v Kamenném Újezdě se uskuteční

v parku na návsi dne 15. července 2006 od 14,00 hodin.

Hrají Babouci, dále účinkují dětské soubory Soumrak a Radost, večer - lidové písně

Srdečně zvou Baráčníci


INZERCE: Letecké snímky obce Včelná

Na obecním úřadě jsou k dispozici vzorky zalaminovaných leteckých snímků z června 2006 formátu 40×30 cm v ceně 238 Kč. Možno zhlédnout a objednat na obecním úřadě.


INZERCE: Služba šití - opravy ve Včelné

Drobné opravy oděvů, výměny zipů, zkracování kalhot atd. provádíme po telefonické dohodě na adrese Rybákova 150, p. Šálková, mobil 602 815 978.


INZERCE: Prodej medu

Prodej medu 1 kg za 60 Kč. Hraniční 259, Včelná, tel. 607 980 002.


INZERCE: Prodej štěňat

Prodám štěňata Kavalír King Charles Španěl bez PP. Odběr červenec 2006. Tel. 607 980 002.


INZERCE: Nabídka zaměstnání

Firma STAVOKLIMA v.o.s. přijme na dílnu v ČB (výroba vzduchotechnických zařízení) pro samostatnou práci do trvalého pracovního poměru:

  • elektromechanika s praxí a kvalifikací dle § 6 vyhl. č. 50/78Sb.
  • manuálně zručného zámečníka, případně pracovníka jiné strojírenské profese.

Pro obě místa požadujeme flexibilitu, pečlivost a zodpovědnost. Osobní jednání nutné. STAVOKLIMA v.o.s., Horní 22, 370 04 České Budějovice (vozovna trolejbusů - u hřbitova Sv. Otýlie), tel. 387 428 990.


INZERCE: Pronájem bytu

Pronajmu byt 1+1 v 1. patře, výtah, zařízený. Sídliště Máj, ul. Prachatická v blízkosti multikina. Volný ihned. Cena 6.300 Kč / měsíčně (včetně energií). Telefon: 606 690 404


INZERCE: Měření stavu energie v meridiánech těla

Měření stavu energie v meridiánech těla přístrojem Supertronic je bezbolestné a provádí se na prstech rukou a nohou. Pomáhá vyhledávat příčiny zdravotních problémů, dokáže určit konkrétní vhodnou kombinaci přírodních regeneračních přípravků ENERGY pro daného člověka.

Měření nenahrazuje lékařskou péči!!

Poradenství v oblasti přirozené detoxikace stravou.

Ing. Milan Morávek, Poříčská 189, Boršov nad Vltavou, tel. 731 827 169.


Tištěná verze distribuována dne 13.7.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 12.7.2006